Monday, December 21, 2009

စိမ္းညိွေရ၏ ရွည္လွ်ားေသာႏွစ္သစ္

ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ပု႔ိစ္မ်ား မ်ားလာျပီးက်ေနာ့္တြင္စံနစ္တက်ေခါင္းစဥ္ခြဲထားျခင္းမ်ားမရွိခဲ့ပါ။
မေတာ္တဆအလည္ေရာက္လာသူမ်ားစိတ္၀င္စားခဲ့ေသာ္ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကၽြဲျပဲစီးျခင္း သည္အစပုိ႔စ္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိမွစဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။ “ရွင္းထားေသာႏွင့္စုပုံထားေသာအမွတ္သညာမ်ား” မွာ ၾကားျဖတ္၀င္ထားေသာကဗ်ာေၾကာ္ျငာျဖစ္ပါသည္။ မူလက ဒုတိယေခါင္းစဥ္ခြဲအျဖစ္ “decoding ႏွင့္ transcoding ကုိေလ့လာျခင္း” ဟုအမည္ေပးထားေသာ္လည္း ပုိ႔စ္တင္ခါနီးမွာဖ်က္ခဲ့မိပါသည္။ ဆက္တုိက္အားေပးေစာင့္ဆုိင္းဖတ္သူမ်ားကုိေက်းဇူးတင္ရင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာအေရးအသားမ်ားအတြက္ အားနာမိပါသည္။
ေနာက္ထပ္ ၃သုိ႔၄ ပုိ႔စ္ေလာက္တင္ျပီးေသာ္ျပီးေလာက္ပါျပီ။
ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားတြင္ဂ်ိမ္းဆင္၏ခ်ဥ္းကပ္မွဳကနားလည္ရသိပ္မခက္ လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္လည္းနီးစပ္မည္ထင္သျဖင့္ အားထုတ္ၾကည့္မိပါသည္။ ကုိယ္လုိနားလည္လုိသူမ်ားအတြက္လမ္းစရေစရန္သာျဖစ္ပါသည္။
ခုေရးေနတာထက္က်ေနာ္နဲနဲပုိသိတယ္ဆုိလွ်င္လည္းထုိအသိမွာ မေရရာမွဳမ်ားသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။။။။။
ေရစီးထဲတြင္ေရေမွာ္စိမ္းညွိမ်ားတင္လာတာကုိယေန႔သတိထားမိသည္။
ေရစပ္ရွိပြင့္ဖတ္စိမ္းကုိလက္နဲ႔ဖိတြန္းလုိက္ေသာ္ျဖဴ၀င္းေသာေက်ာက္သားမ်က္ႏွာျပင္ကိုျမင္ရသည္။
သူကူးခပ္ေသာအလွ်ားအတုိင္းေရစီးကုိရင္ဆုိင္ရင္းတန္းေနေသာအစိမ္းမွ်င္မ်ားဘယ္ကေရာက္လာသလဲက်ေနာ္လည္းမစဥ္းစားခဲ့ပါ။
ႏွစ္သစ္တြင္ခ်စ္ခင္သူမ်ားစုစည္းေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါေစ။

KZေက

တီဗြီဇတ္လမ္းေကာင္းသျဖင့္အလွ်င္အျမန္၀တ္ျပဳလုိက္ရေသာ ပန္းစၾကၤာမွန္ေျပာင္းထဲကဘာသာတရား

မီဒီယာႏွင့္ေစ်းကြက္၏အရွိန္အ၀ါၾကီးမားလာသည္။ ေမာ္ဒန္အၾကဳိေခတ္ကေပးခဲ့ေသာဘုရားသခင္၏ေနရာကုိ ယူလုိက္သည္ဟုပင္တင္စားရေတာ့သည္။ ဘုရားစာေတြကရွည္သည္။ ဂုိဂဲမွာတခါကလစ္ရင္အကုန္သိရသည္။ တနဂၤေႏြဘုရားေက်ာင္းသြားခ်ိန္မရ။ ဒီေန႔စတင္းဖုိ႔တံတားကုိသရဲနီေတြလာမည္။ ဘီယာဆုိင္မွာေနရာေကာင္းေလးရဖုိ႔လုိသည္။ ေမာ္ဒန္ေခတ္တုန္းကသူ႔အရင္ျဖစ္ခဲ့ျပဳခဲ့ယုံၾကည္ခဲ့သမွ်ကုိေခတ္မမွီ အားလုံးေဟာင္းကုန္ျပီဟုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ေအာ္စကာ၀ုိင္းကအားလုံးအသစ္လုပ္ၾကဆုိသည္။ ဒါ၀င္၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အရ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းမွဳကုိ ျငင္းဆုိသည္။ သိပၸံေခတ္အသိတရားႏွင့္ဘုရားသခင္ကုိကုိးကြယ္ဖုိ႔ဆုေတာင္းဖုိ႔လုိေသးသေလာ။ ေကာင္းကင္ဘုံသည္ တျခားကမာၻ။ ဘာသာေရးယုံၾကည္ကုိးကြယ္မွဳမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရွးရုိးယုံၾကည္ကုိးကြယ္မွဳမ်ားကုိေမာ္ဒန္ေခတ္အသိအျမင္မ်ားျဖင့္ဖြင့္ဆုိခ်က္အသစ္မ်ားလုပ္ၾကသည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္မွာဒီျပႆနာမရွိ။ သမုိင္းကုိမ်က္ေျချပတ္သြားေသာပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသားသည္အတိတ္ႏွင့္ယေန႔ၾကား တြင္စုိးရိမ္ပူပန္စရာမရွိ။ ေန႔စဥ္လူေနမွဳဘ၀သည္သာ တိတိက်က်ဆုိရလွ်င္ မီဒီယာႏွင့္ေစ်းကြက္က အရိပ္ထုိးထားေသာ ေန႔စဥ္ဘ၀ ကုိသာအာရုံစုိက္ေတာ့သည္။ ဘာသာတရားအေၾကာင္းစဥ္းစားခ်ိန္ သိပ္မေပးႏုိင္ေတာ့။ သဘာ၀ မသိစိတ္ ၀ိညာဥ္ေလာက ဒါေတြမေတြးအားျပီ။
တဘက္တြင္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ထဲ အေျခခံ၀ါဒီတုိ႔၏ဘာသာေရးယုံၾကည္မွဳေတြအေရးပါလာတာ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။
တကယ္တမ္းတြင္အေျခခံ၀ါဒီေတြကယုံၾကည္မွဳႏွင့္လက္ေတြ႔ရုပ္၀ထၳဳေလာကကုိေပါင္းစပ္ေနထုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။
က်မ္းစာႏွင့္ေခတ္ျပဳိင္လူမွဳဘ၀ၾကားမွာဘာအခုအခံမွမရွိလက္ခံထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေမာ္ဒန္ေခတ္အသိတရားႏွင့္က်မ္းစာကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းအဓိပၸါယ္အသစ္ဖြင့္ျခင္းကုိပင္ျငင္းပယ္ခဲ့ သူမ်ားျဖစ္သည္။ က်မ္းရင္းထဲမွာကုိပင္ကုိယ္၀န္ဖ်က္တာ ကုိယ္ၾကဳိက္တဲ့ေဘာလုံးအသင္းႏုိင္ဖုိ႔ ဆုေတာင္းတာကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဟုဆုိသည္။ ဒါကက်မ္းစာပါတကယ့္ဘာသာေရးပညတ္ခ်က္ ယုံၾကည္မွဳမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္လည္း အေျခခံ၀ါဒီမ်ား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပုံမွာအတိတ္ကုိပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္လူသား ရုပ္ရွင္မ်ားမွတဆင့္ လက္ခံထားပုံႏွင့္ပုံစံတူပင္။
လူမွဳ၀န္းက်င္တြင္လည္းသူတုိ႔အတြက္မ၀င္ဆန္႔ႏုိင္စရာမရွိ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္သမားမ်ားက တခုထဲေသာအလုံးစုံအမွန္တရား ကုိျငင္းခ်က္ထုတ္ျပီး မတူကြဲျပားမွဳမ်ားကုိလက္ခံႏုိင္လွ်င္သူတုိ႔၏ျဖစ္တည္မွဳကုိ ဆန္႔က်င္စရာမရွိေပ။ ေထာက္ျပစရာရွိတာကအေျခခံ၀ါဒီမ်ားကသာ အျခားသူတုိ႔၏မတူကြဲျပားေသာ အယူအဆႏွင့္ယုံၾကည္မွဳကုိသာလက္မခံႏုိင္ျခင္းပင္။ သုိ႔ေသာ္သူတုိ႔သည္လည္းအျခားသူမ်ားနည္းတူ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္၏ေစ်းကြက္မီဒီယာႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳထဲၾကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ မၾကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ ေမ်ာပါေနရသည္။
သူတုိ႔လည္းအီးေမးသုံးရသည္။ ဆူပါမားကက္ထဲေစ်း၀ယ္ရသည္။ ညတုိင္ေရာက္လွ်င္တီဗြီၾကည့္ရ ေၾကာ္ျငာေတြၾကည့္ရသည္သာ။
အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမွဳကုိဆန္႔က်င္ေသာအေျခခံ၀ါဒီမ်ားသည္ ဒီယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္မကင္းႏုိင္ေပ။ အီရန္ကုိၾကည့္ ေခတ္မွီမီဒီယာေတြနည္းမ်ဳိးစုံသုံးသည္။ အီရတ္နဲ႔စစ္မွာအေနာက္လုပ္ေခတ္မွီလက္နက္ေတြသုံးသည္။ ေခတ္မွီဘဏ္စံနစ္သုံးသည္။ ဒီေန႔ေခတ္ထဲဒီပစၥည္းေတြမွမသုံးႏုိင္လွ်င္ ဒီစံနစ္ေတြမွမယဥ္ပါးလွ်င္ မျဖစ္ဆုိတာသူတုိ႔လည္းနားလည္ထားသည္။ ကမာၻ႔ဘာသာတရားေစ်းကြက္ထဲ သူတုိ႔လည္းသူတုိ႔ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္မွဳ ကုိျပန္႔ပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အေျခခံ၀ါဒီတုိ႔၏ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မွဳစံနစ္သည္လည္း ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳပန္းစၾကၤာမွန္ေျပာင္းထဲက အစက္အေပ်ာက္အခက္အလက္တခုျဖစ္သည္။

KZေက

Sunday, December 20, 2009

မိေခ်ာင္း၏ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳျဖစ္စဥ္ကုိစားသုံးျခင္း

ကုိလူ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာအခ်က္အလက္ေတြ အမွတ္အသားပုံရိပ္ေတြကုိစားေနတယ္လုိ႔ဆုိပါလား
ကုိမူ။ ။ မျငင္းနဲ႔။ ခုခင္ဗ်ား၀တ္ထားတဲ့စပုိ႔ရွပ္ေပၚကမိေခ်ာင္းရုပ္ကဘာအဓိပၸါယ္လည္း။ ခုဒီဘက္ကုိေလွ်ာက္လာေနတဲ့ခ်ာတိတ္စီးထားတဲ့ဖိနပ္ေပၚကအမွန္ျခစ္ကေလးကေကာဘာသေဘာလဲ။
ကုိလူ။ ။ က်ေနာ္သေဘာေပါက္သြားသလုိပဲ။ မိေခ်ာင္းရုပ္ကမိေခ်ာင္းပဲဒါ့အျပင္ဘာမွမဆုိလုိဘူး။ အမွန္ျခစ္က Nike တံဆိပ္။ ဒီထက္ေတာ့ဘာမွမပုိဘူး သုိ႔ေသာ္ဒါေတြကုိပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသား ကသုံးစြဲေနတာကုိ ခင္ဗ်ားက အမွတ္အသားပုံရိပ္ေတြကုိစားေနတယ္လုိ႔ဆုိခ်င္တာကုိး။
ကုိမူ။ ။ ခင္ဗ်ားဟာဒီ၀တ္စုံေလးနဲ႔ၾကည့္ေကာင္းတယ္ အျဖဴေလးနဲ႔ခန္႔ညားတယ္ဆုိတာထက္ လုိဂုိကေပးတဲ့ အရွိန္အ၀ါတခုကုိပါလုိခ်င္လာတယ္။ စားသုံးသူယဥ္ေက်းမွဳေခတ္ထဲပလပ္ထုိးသြင္းျပီးခ်ိတ္လုိက္တယ္။ တဆင့္တက္ေျပာရရင္ခင္ဗ်ားဟာ ကုန္ပစၥည္းကုိတင္မဟုတ္ေတာ့ဘူး ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ျဖစ္စဥ္တခုလုံးကုိသုံးစြဲလုိက္တာ။
ကုိလူ။ ။ တခ်ဳိ႕လူေတြကလည္းဒီလူဘာ၀တ္လည္းၾကည့္ျပီးဆက္ဆံခ်င္ၾကတာကုိးဗ်။ ေမာ္ဒန္ေခတ္တုန္းကလည္းဒီလုိရွိခဲ့မွာပါပဲ။ တျခားနမူနာတခုေလာက္ထပ္ေပးႏုိင္ဦးမလား။
ကုိမူ။ ။ ရုပ္ရွင္ထဲ ကားတစီးေနာက္ကုိရဲကားေတြကလုိက္တယ္။ ပညာျပခန္းေတြနဲ႔ကားျပဳိင္ေမာင္းၾကရင္း တေနရာမွာကားေတြဆင့္တုိက္ခ်လုိက္တာမနဲဘူး။ တခါ တျခားရုပ္ရွင္တခုမွာဧရာမေပါက္ကြဲမွဳၾကီး ျဖစ္တယ္။ အပ်က္အစီးေတြကေသာက္ေသာက္လဲေပါ့။
ကုိလူ။ ။ ကုန္က်မဲ့ေငြကလည္းနဲမွာမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ရပ္ကြက္တခုလုံးရဟန္းခံျပီးတပတ္လုံးမီးခုိးတိတ္ေကၽြးလုိ႔ရမယ္ထင္တယ္။ ဆုိခ်င္တာက။
ကုိမူ။ ။ ဒါေပမဲ့လူေတြကၾကည့္ၾကတာကုိးဗ်။ ေခတ္မွီနည္းပညာသုံးျပီးဖ်က္ျပတဲ့အပ်က္အစီးေတြကုိၾကည့္တာ ေစာေစာကက်ေနာ္ေျပာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းထုတ္တဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိစားသုံးေနတာပဲမဟုတ္လား။ ေနာက္ကားမွာပုိ္ဖ်က္ျပဦးမယ္။ ၾကည့္ၾကဦးမွာပဲ။ အပ်က္အစီးနဲသြားရင္ အရင္ကားေလာက္မစြံပါဘူးကြာလုိ႔ေျပာခံရမွာအေသအခ်ာပဲ။
ကုိလူ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာပုံရိပ္ေတြ မီဒီယာ ေခတ္မွီနည္းပညာနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မွဳျဖစ္စဥ္ၾကီးတခုလုံးကုိစားေနတာလုိ႔ ဒါေၾကာင့္ခင္ဗ်ားကဆုိတာကုိး။
ကုိမူ။ ။ မီဒီယာနဲ႔ပုံရိပ္ေတြ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳဟာ က်ေနာ္တုိ႔ေန႔စဥ္လူေနမွဳဘ၀ေတြကုိလႊမ္းမိုးတယ္။ အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္းရဲ႕ေစ်းကြက္ ကလည္းက်ေနာ္တုိ႔လူေနမွဳဘ၀ေတြကုိထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့တယ္။ က်ေနာ္နဲ႔ခင္ဗ်ားဟာ ေနရာေဒသအရ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွုအရ စိတ္ပါ၀င္စားမွဳအရ ကြဲျပားမွဳေတြရွိေနေပမဲ့ ပုိ႔ေမာ္ဒန္ေခတ္ရဲ႕အမွတ္အသားပုံရိပ္ မီဒီယာ ေႏွာင္းအရင္းရွင္ေခတ္ရဲ႕ ေစ်းကြက္ နဲ႔ စားသုံးသူယဥ္ေက်းမွဳေအာက္မွာေမ်ာပါေနၾကရတာကေတာ့အတူတူျဖစ္လာတယ္။

KZေက

Saturday, December 19, 2009

မင္းမရွိဘူးညာေျပာလုိက္တဲ့အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးမီဒီယာ

ေမာ္ဒန္ေခတ္၏အဓိကက်သည့္ ထုတ္ကုန္တခုသည္ ေမာ္ေတာ္ကားျဖစ္သည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္တြင္မူ
ဒီဂ်စ္တယ္ပုံရိပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လူေတြကပုံရိပ္ေတြမွာသာယာလာသည္။ ကြန္ျပဴတာနဲ႕မုိဘုိင္းဖုန္း
သည္ယေန႔ေခတ္၏အထင္ကရ ဒီဂ်စ္တယ္ပုံရိပ္မ်ားပင္ ယေန႔ေခတ္၏အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး
မီဒီယာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆုံးေပၚမီဒီယာေတြကအခ်က္အလက္ေတြသယ္လာသည္။ အမွတ္အသားပုံရိပ္ (sign-image)
ေတြကုိအခ်က္အလက္ေတြအျဖစ္သယ္လာသည္။သည္အမွတ္အသားပုံရိပ္မ်ားသည္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္လူသား၏
စိတ္တီဗြီမွခ်ယ္နယ္လုိင္း ေတြျဖစ္လာသည္။ ဂိမ္းအသစ္ထြက္သည္။၀င္းဒုိးဗာရွင္းေျပာင္းျပီ။
ႏုိကီယာအသစ္ကရုပ္ပုံအတြက္၁၂မက္ဂါဘုိက္ သုံးႏုိင္ျပီ။ ဆုိေတာ့အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးမီဒီယာေတြလည္း
ပုိေခတ္မွီလာ ပုိၾကည္လင္လာ ပုိအံ့အားသင့္စရာမ်ားျဖစ္လာသည္ဆုိတာထက္ဘာမွမပုိ။
သည့္ေနာက္မွာဘာအဓိပၸါယ္မွမရွိေတာ့။အရုပ္ေတြအသံေတြပုိေကာင္းလာသည္ပုိျမန္လာသည္။
စားသုံးသူကအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးမီဒီယာကုိသုံးတယ္ဆုိတာကဒါေတြကုိစားသုံးလုိက္သည္ဆုိသည့္သေဘာ။
ဒါေတြကုိစားသုံးႏုိင္သည္ဆုိသည့္လူမွဳအဆင့္အတန္းတခုကုိျပႏုိင္သည္ဆုိတာထက္္ဘာမွမပုိေတာ့။
ဒါထက္ပုိသည့္အဓိပၸါယ္မရွိေတာ့။
မီဒီယာနဲ႔အခ်က္အလက္ေတြ သူတုိ႔ကုိခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ကြန္ယက္ ဒါကလည္းတခ်ိန္လုံးေျပာင္းေနသည္။
ကုန္ပစၥည္းအသစ္ေတြေစ်းကြက္ထဲတခိ်န္လုံးေျပာင္းေနသလုိမ်ဳိး။ အျမဲတမ္းေျပာင္းေနသည့္
အမွတ္အသားပုံရိပ္ေတြ ႏွင့္ အျမဲေျပာင္းေနသည့္ကုန္ပစၥည္းေတြ အျပန္အလွန္မွီခုိလာၾကသည္။
ပန္းစၾကၤာမွန္ေျပာင္း၏အျခမ္းႏွစ္ခုျဖစ္လာျပီးအျပဳိင္လွည့္သည္။ တခုနဲ႔တခုထြင္းေဖာက္သည္ စီး၀င္သည္။
အဆုံးမွာ ယဥ္ေက်းမွဳ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ကုိေခတ္မွီနည္းပညာသုံးမီဒီယာကေပါင္းစပ္ေပးေတာ့သည္။

KZေက

Thursday, December 17, 2009

ေဂၚဇီလာစူပါမားကက္ သရဖူအလွကုန္ စားသုံးသူယဥ္ေက်းမွဳ

ကုိလူ။ ။ ဒီအတုိင္းသာဆုိခင္ဗ်ားနဲ႔က်ေနာ္ဟာ တေယာက္နဲ႕တေယာက္အဆက္အစပ္မဲ့ခ်ထားတဲ့ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ထဲကပုံရိပ္ႏွစ္ခုေပါ့။
ကုိမူ။ ။ ဆုိပါေတာ့ေလ။ သုိ႔ေသာ္က်ေနာ္တုိ႔မွာတူေနတာေတြရွိတယ္။ တီဗြီကေန႔စဥ္လာေနတဲ့ဒီေၾကာ္ျငာေတြၾကည့္ျပီး ဒီစူပါမားကက္ ဒီေစ်းေတြထဲမွာ ဒီကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ၀ယ္ေနၾကရတာပဲ။ ျခင္ေဆးေခြဆုိေတာ့ေဂၚဇီလာ ေခ်ာင္းေဆးေပ်ာက္ေဆးဆုိေတာ့ ဒီကုိဒင္း ဒါေတြပဲမဟုတ္လား။
ကုိလူ။ ။ အင္း စားသုံးသူယဥ္ေက်းမွဳေခတ္ကုိေရာက္ေနျပီ။ ဒါေတာ့သေဘာတူရမွာ။
ကုိမူ။ ။ အဓိပၸါယ္နဲ႕သမုိင္းဆုိတာ ကုန္ပစၥည္းဆုိတဲ့လွုုိင္းေတြေအာက္နစ္သြားတာ။ ဒီေခတ္မွာေတာ့အားလုံးကေရာင္းဖုိ႔ပဲ။ အဆုိေတာ္မေလးက သြားတုိက္ေဆးေၾကာ္ျငာတယ္။ မင္းသမီးက ဇီးထုပ္ေၾကာ္ျငာတယ္။ မင္းသားနဲ႔တြဲျပီးတခါ အေမႊးတုိင္ေၾကာ္ျငာတယ္။ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိတာလည္းေစ်းကြက္ထဲကုိေရာက္လာျပီ။
ကုိလူ။ ။ ဟုတ္တယ္။ ေစ်ကြက္ကသိပ္ၾကီးလာတယ္။ တကယ္ဆုိရင္ တကမာၻလုံးဟာေစ်းကြက္တခုလုိ႔ေျပာလုိ႔ရေအာင္ကုိၾကီးလာတာ။
ကုိမူ။ ။ စူပါမားကက္ေတြအမ်ားၾကီးကုိ လူတဦး သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းတခုကပုိင္တာ။ ေနရာအလုိက္ တခုခ်င္းဆီကုိ တေယာက္ေယာက္ကုိကုိယ္စားလွယ္ေပးလုိက္တယ္။ ဒီကုိယ္စားလွယ္ကလည္း သူ႕မားကက္ထဲ ဆုိင္ခန္းတခုခ်င္းဆီကုိ ျပန္ျပီးအငွားခ်ထားျပန္ေရာ။ ဘီလွ်ံနဲ႔ခ်ီခ်မ္းသာတဲ့သူေ႒းၾကီးနဲ႔ သူ႔ကုန္တုိက္ကုိေၾကာ္ညာတဲ့မင္းသား မင္းသမီးနဲ႕စူပါမားကက္ရဲ႕လူသြားမ်ားတဲ့ေထာင့္ေလးတေနရာမွာ အလွျပင္ပစၥည္းေတြေရာင္းေနတဲ့မိန္းကေလး။ အားလုံးဟာေစ်းကြက္နဲ႔ယဥ္ေက်းမွဳထဲမွာ ဆက္မိသြားတယ္။ ေစ်းကြက္ဟာယဥ္ေက်းမွုနဲ႔ေပါင္းစပ္စိမ့္၀င္သြားေတာ့ ဘယ္သူမွကင္းလုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။
ကုိလူ။ ။ ဒါေၾကာင့္စားသုံးသူယဥ္ေက်းမွဳဟာအရမ္းအားေကာင္းလာတာကုိး။
ကုိမူ။ ။ မျပီးေသးဘူဗ်။ မီဒီယာရဲ႕အခန္းကုိလည္းေျပာဖုိ႔လုိလိမ့္ဦးမယ္္။ ဒါကုိမွက်ေနာ္တုိ႔မေျပာဘူးဆုိရင္ ပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္နဲ႔အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္းကုိနားလည္ရခက္လိမ့္မယ္ဆုိပဲ။

KZေက

Wednesday, December 16, 2009

ျဖစ္သမွ်ကုိ ေဆးခန္းေကာင္တာ ႏွင့္ အႏုစိတ္ႏုိင္ငံေရး

ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသားသည္ကမာၻၾကီးကုိတခုႏွင့္တခုအဆက္အစပ္မဲ့ေနသည့္ပုံရိပ္မ်ားစုစည္းထားမွဳ
အျဖစ္ျမင္လာခဲ့သည္။ ကုိယ္သည္ပင္လွ်င္ထုိပုံရိပ္ေတြထဲကတခုျဖစ္လာခဲ့ျပီ။ ဘ၀အဓိပၸါယ္တုိ႔ အစစ္အမွန္
အေတြ႔အၾကဳံတုိ႔ ဆုိတာေတြကုိအာရုံမစုိက္ေတာ့။ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိမစီစစ္ေတာ့ပဲ ဒီအတုိင္းလက္ခံသည့္
အေလ့အက်င့္ရလာခဲ့ေတာ့သည္။ ျပင္ပအေတြ႔အၾကဳံႏွင့္တကယ့္လုိအင္ဆႏၵမကုိက္ညီဆုိတာမ်ဳိးမရွိေတာ့။ ငါကေဆးေက်ာင္းတက္လုိက္ရလုိ႔သာဆရာ၀န္ျဖစ္လာတာတကယ္တမ္းကကဗ်ာဆရာျဖစ္ခ်င္တာဆုိသည့္
ျပႆနာမ်ဳိးပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္မွာမရွိ။ ဘ၀မွာဘာျဖစ္ရမည္ဆုိတာကပုံရိပ္ကုိအဓိပၸါယ္ေဖာ္သလုိမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေနသည့္
အတုိင္းလက္ခံသြားႏုိင္တာကသာ Transcoding လုိ႔ဆုိသည္။
သုိ႔ေသာ္ ကုိယ့္အေတြ႔အၾကဳံအတြက္တာ၀န္ယူစရာမလုိေတာ့ဆုိတာ အႏၱရယ္လုိ႔ဂ်ိမ္းဆင္ကသတိေပးသည္။
လူ႔ဘ၀သည္ကမ္းေျခကုိအပန္းေျဖထြက္လာသည့္ package tourမဟုတ္။ ကမ္းစပ္ကခရုခြံေလးေတြေကာက္ရုံခရီးသြား။ ဘြဲ႔လက္မွတ္ရရုံတကၠသုိလ္တက္။ အေတြ႔အၾကဳံေတြကေရာက္လာျပီးျပန္ထြက္သြားသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကအထူးကုေဆးခန္းေကာင္တာက အမ်ဳိးသမီးလုိ အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိမေလးနက္ တခုျပီးတခု မွတ္ပုံတင္ထားလုိက္သည္။
ရုံးမွာေအာက္ကစာေရးေလးကုိထုတ္လုပ္ေရးစာရင္းေတြစုထားသည့္ဖုိင္တြဲရွာခုိင္းသည္။ ေက်ာင္းသြားၾကဳိေတာ့ကေလးေတြအေနအထားသိရေအာင္သူတုိ႔ဆရာမနဲ႔စကားစမည္ေျပာရသည္။ စူပါမားကက္ထဲမွာေဆးတံေသာက္ေဆးဗူးမေတြ႔ေတာ့အေရာင္းစာေရးေတြေမးရသည္။ အလႊာစုံ ေနရာစုံ တေနရာေျပာင္းတုိင္း
ခ်ဥ္းကပ္ပုံကေျပာင္းသြားရသည္။ ဒါတင္လားဆုိေတာ့မျပည့္စုံေသး။ ရုံးမွာက ကုိယ့္႒ာနကလူေတြစုျပီးထမင္းစားၾကသည္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ျမဳိ႔ထဲမွာေနသည့္သူငယ္ခ်င္းစီးပြားေရးသမားႏွင့္ဘီယာဆုိင္သြားဖုိ႔ခ်ိန္းသည္။ ရပ္ကြက္ဓမၼာရုံမွာ တလမ္းထဲေနသည့္ ဘုရားဒကာႏွင့္ လျပည့္ေန႔ညတရားပြဲဘယ္ကုိယ္ေတာ္ပင့္မလဲတုိင္ပင္ရသည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ထဲႏုိင္ငံေရးဆုိတာ အားလုံးအတြက္ တခုတည္းေသာပုံစံကုိရဖုိ႔ ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ေပ။ သမိုင္းထဲမိမိကုိယ္ကုိေနရာမခ်ႏုိင္ေသာပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္လူသားသည္နီးစပ္ရာ ပတ္သက္ရာအစုအဖြဲ႔ေလးေတြနဲ႔ အႏုစိတ္ႏုိင္ငံေရး (micropolitics) ကုိလုပ္သည္။ တခ်ဳိ႕ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး တခ်ဳိ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး တခ်ဳိ႕မီဒီယာ တခ်ဳိ႕နည္းပညာ အစရွိသည္ အစုအဖြဲ႔ေလးေတြရွိလာၾကသည္။ လူတဦးခ်င္းစီသည္မိမိကုိယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႔အစည္းတခု(မ်ား)မွမိမိကုိယ္ပုိင္အမွတ္အသားကုိ
ရွာေဖြလာသည္။

Saturday, December 12, 2009

ရွင္းထားေသာႏွင့္စုပုံထားေသာအမွတ္သညာမ်ား

ဒီမစ္ထရီကုိေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရး
အျပီးေမာ္စကုိတြင္ေမြးသည္
ေက်ာင္းဆင္းေခါင္းေလာင္းထုိးျပီးလွ်င္ေက်ာင္းသားအားလံုး
ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကုိသီဆုိရသည္
စမစ္ကၽြန္းသည္ထုိင္းႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္းတြင္ရွိျပီး
ဘန္ေကာက္ျမဳိ႕ေတာ္မွမေ၀းလွ
ေရတံခြန္သည္အျမင့္တေနရာမွစတင္ေသာ
ျပဳတ္က်ေနသည့္အလွတရားတခုပင္
အတန္ငယ္လွမ္းသည့္ေနရာတြင္ၾကည္လင္ေသာ
စမ္းေခ်ာင္းငယ္ျဖစ္ျပီး
ေရထဲနစ္ျမဳပ္ေနသည့္တိမ္အျပာတစ္စကုိ
ကၽြန္ေတာ္ကုိင္ၾကည့္မိသည္
ေရတိမ္တိမ္တြင္ေႏြးေနေသာအျပာေရာင္တိမ္
ဇူးရစ္ေလဆိပ္တြင္ တေထာက္နားၾကသည္
ခရီးေဆာင္အိတ္ကုိခ်ိန္ျပီး လက္မွတ္ယူျပီး
လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွိႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ
နီရဲေသာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိသူေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္ေတာ့သည္
ေလတဟူးဟူး
ဇတ္လမ္းထဲကေဆာင္းရာသီ
ခ်မ္းလြန္းသျဖင့္ေကာ္လံစကုိပင္ေထာင္ထားမိသည္
အိမ္တံခါးကုိေျဖးေျဖး ကားတံခါးကုိေျဖးျဖး
ပိတ္ျပီးစက္ႏွဳိးေသာ္ ေတာင္ပုိင္းေရဒီယုိမွ
ယေန႔နံနက္ခင္းရာသီဥတုကုိနားေထာင္ၾကည့္မိသည္
ေက်ာင္းအသြားေတာလမ္းကေလး
ဒီလမ္းကုိျမညဳိျပာေျခဖ၀ါးတုိ႔ျဖင့္ ရင္ႏွင့္ေဖာက္ခဲ့သည္ပင္
အေ၀းတြင္ေတာင္ညိဳျပာေမွာင္မွာ
အလြမ္းရိပ္တုိ႔အေ၀းေ၀့
လက္ဖက္ခင္းမ်ား ကေလးမ်ား ေတာပန္းမ်ား အနာဂတ္မ်ား
မီးလင္းဖုိသည္ သခင္ဟန္႔ထားသျဖင့္
ပ်ပ္၀ပ္ေနေသာ ေခြးတေကာင္ပမာ ယဲ့ယဲ့လင္း
အတြင္းခန္းတြင္ေခ်ာင္းသံ သဲ့သဲ့အက္
အခါးရည္တြင္အေငြ႕ မွ်င္းမွ်င္းလြင့္
ညဳိျပာရန္ကုန္လာဖုိ႔ရွိေသးလား ကုိေသာ္တာအေမးကုိ
ေတြရင္း ၀ဲ၀ဲေမာ့
နီရဲေသာအလင္းတြင္သူတုိ႔မျမင္ၾကရ
လမ္းမ်ားပိတ္ေနျပီး မီးပြဳိင့္တြင္ေရတြက္ျခင္းကုိသင္ယူၾကသည္
ႏွစ္သစ္ကူးေႏြအ၀ါတြင္ ပိေတာက္ေရႊ၀ါကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၾကရေပဦးမည္။

KZေက

Thursday, December 10, 2009

ရာဇ၀င္ကားၾကည့္ရင္းအိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ့မနက္ျဖန္

ကုိလူ။ ။ ခင္ဗ်ားလုပ္တာနဲ႔ပဲ တီဗြီခ်ယ္နယ္ေျပာင္းတာေတာင္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္နဲ႔မလြတ္ပါလားဗ်
ကုိမူ။ ။ တကယ္လည္းတီဗြီ ဟာက်ေနာ္တုိ႔ေန႔စဥ္လူေနမွဳဘ၀ကုိလြမ္းမုိးေနတာကုိး။ စဥ္ဆက္မျပတ္လႊင့္ထုတ္ေနတဲ့ TV အစီအစဥ္တခုဟာ တခ်ိန္လုံးလွည့္ေပးေနတဲ့ ပန္းစၾကၤမွန္ေျပာင္း ၾကီးပဲမဟုတ္ဘူးလား။
ကုိလူ။ ။ ထားပါေလ။ ဒါေပမဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြေပ်ာက္ကုန္တယ္ဆုိတဲ့သေဘာကေတာ့ အဓိပၸါယ္မရွိဘူးဆုိတဲ့သေဘာပဲ။ ဒါေတာ့ဘ၀င္မက်ခ်င္ဘူးဗ်ာ
ကုိမူ။ ။ ဘယ္သူကေကာTV ပုံရိပ္ေတြၾကည့္ျပီး ဘာအဓိပၸါယ္ပါလိမ့္စဥ္းစားၾကလုိ႔လဲ။ ဒီေန႔ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ညာတခုဟာ စီးပြားေရးလား ေဖ်ာ္ေျဖေရးလားဆုိတာေတာင္မကြဲျပားေတာ့ပါဘူး။
ကုိလူ။ ။ TV ေၾကာင့္မို႔ ကမာၻၾကီးရဲ႕တျခားေနရာကျဖစ္ရပ္ေတြကုိက်ေနာ္တုိ႔ခ်က္ခ်င္းသိၾကရတယ္ေလ မေကာင္းဘူးလား။
ကုိမူ။ ။ ဒါေပါ့ေလ။ တခုသတိထားမိဖုိ႔လုိတာက TV က တကမာၻလုံးကုိစုစည္းမိေစတယ္။ စူနာမီ တုိ႕နာဂစ္တုိ႔ ကုိလူေတြခ်က္ခ်င္းသိျပီး ခံစားရေစတယ္။ လူမ်ားစုၾကီးဟာတခ်ိန္ထဲမွာအျဖစ္အပ်က္တခုေပၚမွာရွိေနၾကတယ္။ တဘက္ကေျပာမယ္ဆုိရင္ ဒါသမုိင္းကုိမွတ္တမ္းတင္ေနတာပဲ။
ကုိလူ။ ။ ဒါေတာ့နားလည္သားဗ်။ ဒီလုိေလ ခုျဖစ္ခုပဲသမုိင္းထဲေရာက္သြားလုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသမုိင္း (instant history) ဆုိျပီးေျပာၾကတာေတြၾကားဖူးလုိ႔ပါ။
ကုိမူူ။ ။ သုိ႔ေသာ္ ဒီသုိ႔ေသာ္လည္းအေရးၾကီးမယ္ထင္တယ္။ ဒီေန႔ မုန္တုိင္းက်တယ္။ ေနာက္တစ္ပတ္က်ေတာ့ ငလွ်င္လွဳပ္တယ္။ ျပီးေတာ့တခါ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ဆုံးတယ္။ ဒီပန္းစၾကၤာမွန္ေျပာင္းဟာပုံရိပ္ေတြကုိတင္လွည့္တာမဟုတ္ပဲ အျဖစ္အပ်က္ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ခ်က္ခ်င္းသမုိင္းေတြကုိပါလွည့္ေတာ့ကာ လူေတြဟာသမုိင္းကုိအလြယ္နဲ႕ေမ့ဖုိ႕ အေၾကာင္းဖန္လာျပန္ေတာ့တယ္။
ကုိလူ။ ။ ေဟ့လူ ခင္ဗ်ားလြန္လာျပီေနာ္။ ခင္ဗ်ား ပထမ အဓိပၸါယ္ေတြကုိသတ္ပစ္တယ္။ ခုသမုိင္းကုိအေပ်ာက္ရွင္းဖုိ႔ၾကံေနတယ္မလား။ က်ဳပ္ရိပ္မိတယ္ေနာ္။
ကုိမူ။ ။ ပုံရိပ္ေတြကတခုျပီးေနာက္တခုဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔တြက္ေန႔တုိင္းအသစ္ေတြကုိေတြ႔ေနရတယ္။ အသစ္ျဖစ္မွဳဟာျမန္လာတယ္။ ေနာက္ဆုံးအသစ္ဆုိတာလည္းေပ်ာက္ေရာ အေဟာင္းကုိဘယ္လုိအဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကမလဲ။ အသစ္နဲ႔အေဟာင္းၾကားမွာရွိတဲ့ ကြဲျပားမွဳဟာေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ မနက္ျဖန္ဆုိတာဘာလဲေနာက္ထပ္ေပၚလာမဲ့ ပုံရိပ္အသစ္ေတြပဲ။အနာဂတ္ဆုိတာဒီေန႔လုိမ်ဳိးေျပာင္းေနဦးမဲ့ တူေနတဲ့ျဖစ္စဥ္တခုပဲဒီလုိနဲ႔သမုိင္းဆုိတာ စဥ္းစားစရာမလုိေတာ့ေအာင္ျဖစ္လာရတယ္။
ကုိလူ။ ။ ဒီေတာ့ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ထဲမွာ သမုိင္းေၾကာင္းနဲ႔ယွဥ္ျပီးေတြးတာေတြ စဥ္းစားတာေတြလုပ္စရာမလုိေတာ့ဘူးလုိ႔ဆုိခ်င္တာလား။
ကုိမူ။ ။ ဒီလုိဗ် အတိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ပုံရိပ္ေတြခုေခတ္မွာအမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ဖန္တီးထားတာေတြ။ ခင္ဗ်ားပုံတပုံကုိေကာ္ပီကူးတယ္ဆုိရင္ေတာင္မူရင္းပုံနဲ႔တူေသးတယ္။ ခုကဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔တုိက္တင္းနစ္ၾကည့္တယ္။ တကယ့္သေဘာၤနစ္ခဲ့တာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သူကက်ေနာ္တုိ႔ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ ခံစားရေအာင္ဖန္တီးထားတာ။ ဗီယက္နမ္စစ္ကားေတြအမ်ားၾကီး တကယ္ဗီယက္နမ္စစ္ကုိမွတ္တမ္းတင္ထားတာမဟုတ္ဘူး။
ကုိလူ။ ။ ဟုတ္ပါျပီ။ နမူနာေပးစရာေတြမ်ားပါတယ္။ လုိရင္းကဘာေျပာခ်င္တာလဲ။
ကုိမူ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္ေနရတဲ့အတိတ္ပုံရိပ္ေတြဟာ တကယ့္အတိတ္ေတြမဟုတ္ဘူး။ ဖန္တီးထားတာေတြ။ ဒီတင္ အတိတ္နဲ႔လက္ရွိၾကားမွာအဆက္အစပ္မဲ့သြားတယ္။ တခါ Star War လုိ Matrix လုိ ျပီးေတာ့ bioengineering နဲ႔ႏြယ္တဲ့ သိပၸံကားေတြ ၾကည့္လုိက္ အနာဂတ္ဟာပုံေဖာ္ဖုိ႔ရာကုိေတာ္ေတာ္ခက္လာတယ္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသားဟာ တကယ့္အတိတ္နဲ႔ တကယ့္အနာဂတ္ကေန မ်က္ေျချပတ္သြားတယ္။
ကုိလူ။ ။ ေမာ္ဒန္က်ေတာ့အတိတ္ဆုိတာ လက္ရွိအခ်ိန္ရဲ႕မတုိင္ခင္ကအျဖစ္အပ်က္ေတြ။ အနာဂတ္ဟာ ေနာက္ေရာက္လာမယ့္အခ်ိန္။ ရွင္းတယ္။ အတိတ္နဲ႔ပစၥဳပၸန္ၾကားကအက်ပ္အတည္းဟာ ျပႆနာေတြ ရွိေနေပမဲ့ အနာဂတ္ကုိပုံေဖာ္ၾကည့္ဖုိ႔စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳကုိေပးတယ္။ ခုဒီနက္ရွဳိင္းမွဳေပ်ာက္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိခ်င္တယ္ေပါ့။
ကုိမူ။ ။ အတိအက်ပဲ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္မွာကာလသုံးပါးစလုံးဟာေရာသြားတယ္။ ကေလးေတြေဆာ့တဲ့ ကတ္ထူ ပုံအရုပ္ကေလးေတြျပန္ဆက္သလုိမ်ဳိး။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာဆက္ေနၾကတာပဲ သုိ႔ေသာ္ဒါေတြအကုန္ဆက္လုိ႔ရမွာလားမေမးၾကေတာ့ဘူး။ လက္ရွိအျဖစ္အပ်က္ေတြထဲ ကုိယ္ဘယ္ေနရာမွာေရာက္ေနသလဲ ဆုိတာကုိနားမလည္ႏုိင္ေတာ့ဘူးျဖစ္လာၾကတယ္။
ကုိလူ။ ။ အင္း။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ မီဒီယာကေပးတဲ့ပုံရိပ္ေတြနဲ႔ေရာေထြးဖုိ႔ျဖစ္လာရတယ္ေပါ့။
ကုိမူ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ေတြကုိေဟာလိ၀ုဒ္ကရုပ္ရွင္ေတြ ေန႔စဥ္လာတဲ့ TV စီးရီးေတြနဲ႔ေရာျမင္လာၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာသမုိင္းဆုိတဲ့ေနာက္ခံကားမွာကုိယ့္ကုိကုိယ္ေနရာခ်မၾကည့္ေတာ့့ဘူး။
ကုိလူ။ ။ စဥ္းစားစရာပဲဗ်ာ။ အခ်ိန္ေရစီးဟာကုိယ့္အေပၚကုိသက္ေရာက္မွဳမရွိသလုိေနလာၾကတယ္ဆုိတာဟုတ္ႏုိင္ပါ့မလား
ကုိမူ။ ။ ဒါမတင္မကဘူး က်ေနာ္တုိ႔ဟာအနာဂတ္ကုိသိပ္မေလးနက္ေတာ့ဘူး။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိဘယ္ပုံေကာင္းလာေအာင္ေျပာင္းလဲၾကမလဲဆုိတာေတြမစဥ္းစားေတာ့ဘူး။
ကုိလူ။ ။ အနာဂတ္နဲ႔ပါတ္သက္တဲ့စုိးရိမ္မွဳေတြမရွိေတာ့ဘူးလား
ကုိမူ။ ။ အဲသည္လုိေျပာက်တယ္။ တကယ္ေတာ့မစဥ္းစားခ်င္ေတာ့တာ။ ေတြးမယ္ဆုိစုိးရိမ္စရာေတြကမ်ားသား။ သဘာ၀အႏၱရယ္။ ေရာဂါဘယ။ စစ္ပြဲ စုံလုိ႔ေပါ့ ကမာၻပ်က္မယ္ဆုိတဲ့ထိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသားကဒါေတြကုိမပူေတာ့ဘူးဗ်။ ျပီခဲ့တဲ့အပတ္ကခင္ဗ်ားေမးခြန္း ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကုိဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ခ်ိန္ၾကည့္ေလဗ်ာ။
ကုိလူ။ ။ ခုက်ေနာ္နဲနဲစဥ္းစားၾကည့္ေနတယ္။ သမုိင္းနဲ႔ယွဥ္တဲ့အေတြးက်ေနာ့္ဆီမွာေပ်ာက္သြားျပီလား။ က်ေနာ္ဟာအနာဂတ္ကုိေမ့ထားမိသလား။

KZေက

Tuesday, December 8, 2009

စံပယ္ျဖဳျဖဴ ႏွင့္ ႏွင္းဆီနီနီ တုိ႔တြင္ကုိယ္စားျပဳမွဳမရွိ

ေမာ္ဒန္ကအစစ္အမွန္တရားကုိရုိးစင္းတိက်သည့္အမွတ္အသားတုိ႔ျဖင့္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ဟုယုံၾကည္သည္။
ျပႆနာက သည္အမွတ္အသားကေက်ာ္လြန္ျပီးအစစ္အမွန္တရားတခုခုကုိကုိယ္စားမျပဳႏုိင္မွာကုိပဲျဖစ္သည္။
ပမာဆုိရေသာ္ မွ်ားနတ္ေမာင္ပုံေလးကအခ်စ္စတင္မွဳ။ ဖူးစာ။ သုိ႔ေသာ္ဒီသေကႍတကုိေက်ာ္မျမင္ပဲ
ဟုိကေလးမွ်ားတစ္စင္းနဲ႔မူၾကဳိေၾကာ္ျငာႏွင့္တူတယ္ဆုိရင္သြားျပီ။ အမွတ္အသားသည္
သူကုိယ္စားျပဳလုိမွဳကုိေဖာ္ျပျခင္းငွာမစြမ္းသာေတာ့။
ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္မွာဒါကုိပူစရာမလုိေတာ့။ အမွတ္အသားေတြကသူ႔ဘာသာျဖစ္ေနတည္ေနတာ။
ျပင္ပကဘယ္အစစ္အမွန္တရားကုိမွကုိယ္စားမျပဳ။ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ကုိယ္စားျပဳပုံရိပ္ေတြဟာအစစ္အမွန္ေတြမဟုတ္
ျပန္ျပီးထုတ္လုပ္ဆင့္ပြားထားမွဳမ်ားသာျဖစ္သည္။ ေကာ္ပုိရိတ္ လုိဂုိ (LOGO) ေတြမွာဒီသေဘာကုိ
အထင္အရွားေတြ႔ရသည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လက္ရာတခုတြင္ယွဥ္တြဲထားသည့္အမွတ္အသားမ်ား (sign)
သည္ဘာကုိမွကိုယ္စားမျပဳ။ အ၀ုိင္းေဘးတြင္ယွဥ္ထားေသာ ၾတိဂံပုံသည္သုံးပြင့္ဆုိင္အခ်စ္ဇတ္လမ္းကုိ
ကုိယ္စားမျပဳ။ သူ႔အဆင္ေျပသလုိဒီဇုိင္းဆင္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ သတင္းစာ တြင္ပုံရိပ္မ်ားတခုႏွင့္တခု
ယွဥ္ရွိေနေသာ္လည္း အဆက္အစပ္မရွိ။
ဒါဘာအဓိပၸါယ္လည္းဆုိသည့္ေမးခြန္းကမလုိေတာ့။ ေပ်ာက္သြားျပီ။
ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္၏အဆုိပါျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားမွာမတူေသာကြဲျပားမွဳမ်ားအဆင္ေျပသလုိယွဥ္တြဲေနသည့္သေဘာမ်ဳိးပင္။
တခုျခင္းတြင္ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္မွဳရွိျပီးစုစည္းေဖာ္ျပမွဳသေဘာမသက္၀င္ေတာ့ေပ။
အလြန္ဆုံးက်ေနာ္တုိ႔လုပ္ႏုိင္တာက အမွတ္အသား တခုရဲ႕ေျပာႏုိင္ေတြးႏုိင္တဲ့အခ်က္ေတြကုိ အျခား
အမွတ္အသား တခုရဲ႕ျဖစ္ႏုိင္ေျခသေဘာတရားေတြနဲ႔ႏွဳိင္းယွဥ္ၾကည့္ဖုိ႔ျဖစ္သည္။ ႏွင္းဆီပန္းဟာဘာလဲ
ဓါးသြားဟာဘာသေဘာကုိဆုိခ်င္တာလဲ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဟာ ဒီ၂ခုၾကားကဆက္စပ္မွဳ ကုိလည္းမရွာ။
ႏွစ္ခုစလုံးကညႊန္းဆုိမဲ့ျပင္ပကအစစ္အမွန္တရားဆုိတာလည္းမရွိ ဟုဆုိသည္။ code ေတြက၀ွက္ထားတဲ့
အေျဖကုိရွာတာ decoding ဒါေမာ္ဒန္ ။ ခုပုံစံကုိေတာ့ transcoding လုိ႔ဆုိသည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္။
ငယ္ငယ္ကၾကည့္တဲ့ ပန္းစၾကႍာမွန္ေျပာင္းႏွင့္တူသည္။ တခါၾကည့္တယ္ လွည့္တယ္ ေနာက္တခါၾကည့္တယ္။
ပုံရိပ္တခုခ်င္းဆီမွာဘာအဓိပၸါယ္ရွိမလဲ။ မရွိ။ ရည္ရြယ္ခ်က္က မဆုံးႏုိင္တဲ့မ်ိဳးကြဲပုံစံေတြ
ဖန္တီးၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပန္းစၾကႍမွန္ေျပာင္းဆုိေတာ့ဘုိးေတာ္ဘုရားေခတ္ကဟာေတြလုိ႔ဆုိၾကေပမည္။
ခုေခတ္တြင္တီဗီြ။ ခ်ယ္နယ္ေတြတခုျပီးတခုေျပာင္းၾကည့္သည္။ ျမ၀တီ ျမန္မာ့အသံ ကုိရီးယားကား သတင္း
ခလုတ္တခါႏွိပ္လုိက္တုိင္းပုံရိပ္ေတြကေျပာင္းေနသည္။

KZေက

Monday, December 7, 2009

အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္း၏ယဥ္ေက်းမွဳယုတၱိ

ကုိလူ။ ။ လင္းစမ္းပါဦး ကုိဓါတ္တုိင္ရယ္
ကုိမူ။ ။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးေတြေပၚလာတာေပါ့။ ႏုိင္ငံတြင္းမွာပဲအားေကာင္းေနတဲ့ကုမၸဏီၾကီးေတြဟာနယ္နမိတ္ေတြေက်ာ္ျပီးအဆမတန္ၾကီးထြားလာခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံက ကုမၸဏီေတြဒီပုံခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၾကရာမွာ တႏုိင္ငံခ်င္းရဲ႕အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဟာ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ကမာၻလုံးစီးပြားေရး မွာခ်ိတ္ဆက္မိသြားတယ္။
ကုိလူ။ ။ multinational company တုိ႔ global economy တုိ႔ ဒီအပ္ေၾကာင္းထပ္စကားလုံးေတြလာဦးေတာ့မွာေပါ့ အင္းေပ့ါေလ ေရွာင္ခ်င္လုိ႔လဲမရဘူးဆုိေတာ့။
ကုိမူ။ ။ အက်ဴိးဆက္က ဥေရာပပုံစံကုိလုိနီစံနစ္ဟာကမာၻလုံးစီးပြားေရးအတြက္မထိေရာက္ေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးေတြဟာေဒသခံႏုိင္ငံေတြကခ်မ္းသာျပီးႏုိင္ငံေရးမွာစြက္ဖက္ႏုိင္တဲ့ အီလစ္ေတြနဲ႔ ဆက္မိသြားၾကတယ္။ အေမရိကန္ကလည္းတြန္းတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ကမာၻဆုိျပီး ဒီေရစီးကုိအားေကာင္းေစတယ္။ ကုိလုိနီလုပ္တဲ့ေခတ္ကကုန္ျပီေလ။ ဒါဒုတိယအခ်က္ေပါ့။
ကုိလူ။ ။ တတိယအေျပာင္းအလဲေလးလုပ္ပါဦး
ကုိမူ။ ။ ကြန္ပ်ဴတာ မီဒီယာ နဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေခတ္ၾကီးထဲကုိေရာက္လာတာပါပဲ။ လူေတြကစားပြဲေတြကုလားထုိင္ေတြေရစုပ္စက္ေတြ လုပ္ေရာင္းမဲ့အစား ခ်စ္ပ္ျပားေလးေတြလုပ္လာၾကတယ္။ ေရာင္းကုန္က ပုံေတြဇယားေတြအခ်က္အလက္ေတြျဖစ္လာျပီ။ သတင္းအေရးၾကီးတဲ့ေခတ္ကုိကူးလာတယ္။ ကုမဏီၾကီးေတြက ထုတ္ကုန္မဟုတ္တဲ့ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိပုိၾကီးထိန္းခ်ဳပ္လာၾကတာပါပဲ။
ကုိလူ။ ။ ဆုိေတာ့ လက္၀ါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္စံနစ္ကေန ႏုိင္ငံစုံအရင္းရွင္စံနစ္ (Multinational Capitalism) ကုိေျပာင္းလာတယ္ဆုိပါေတာ့
ကုိမူ။ ။ ဂ်ိမ္းဆင္က အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္း (Late Capitalism) လုိ႔လည္းေခၚသဗ်။ သူ႕ရဲ႕ Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism စာအုပ္ကုိအျခားပညာရွင္မ်ား ကအလ်င္းသင့္တဲ့အခါညႊန္းၾကတာသတိထားမိတယ္။
ကုိလူ။ ။ သေဘာေပါက္သလုိပဲ။ သူက ပုိ႔ေမာ္ဒန္ဟာ ႏုိင္ငံစုံအရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္းရဲ႕ယဥ္ေက်းမွဳ။ ေမာ္ဒန္ဟာလက္၀ါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္စံနစ္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမွဳလုိ႔ေျပာခ်င္တယ္ထင္တယ္။
ကုိမူ။ ။ ဒီသေဘာပါ။ ဒါေပမဲ့ ခုေခတ္ၾကဳံေတြ႔ေနရတာအားလုံးကုိ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳပဲလုိ႔မေျပာႏုိင္ဘူးေပါ့ ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳလည္းေရာယွက္ေနေသးသလုိ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ေနာက္ထပ္အယူအဆသစ္ေတြ ဆီသြားဖုိ႔အုံဖြဲ႔ေနတာမ်ဳိးလည္းေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အားေကာင္းေနတာကေတာ့ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳပဲ
ကုိလူ။ ။ စိတ္မရွိနဲ႔ေနာ္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ ကုိနားလည္လုိ႔ဘာအက်ဳိးထူးမလဲဗ်
ကုိမူ။ ။ ဂ်ိမ္းဆင္စကားအတိုင္းေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေန႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိနားလည္ဖုိ႔အတြက္ သဲလြန္စတစ္ခုတဲ့။ အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္းကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံနဲ႔ ဒီေန႔ယဥ္ေက်းမွဳပုံစံၾကားက အဆက္အစပ္တဲ့့။
ကုိလူ။ ။ ေကာင္းျပီ။ ဒါဆုိရင္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳဟာက်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာခုရွိေနျပီလား။ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ဒီေန႔ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳကုိပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္နဲ႔ဘယ္လုိဟပ္ျပလုိ႔ရမလဲ
ကုိမူ။ ။ ခင္ဗ်ား ကေတာ့အခႊ်န္နဲ႔မျပီထင္ပါရဲ႕။ က်ေနာ္လည္းေျပာခ်င္တာလွ်ာတေခ်ာင္းလုံး ယားေနေသာ္လည္း ကုိယ့္အရာမဟုတ္ေသးလုိ႔သာပါ။ ခုေျပာေနတာေတြအရင္ျဖတ္ဖုိ႔လည္းလုိေသးတယ္မလား။

KZေက

Wednesday, November 25, 2009

ျမင္ကြင္းက်ယ္ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ

လူသည္မိမိႏွင့္ေလာကဘယ္ပုံဆက္စပ္သလဲ မိမိအေတြ႔အၾကဳံႏွင့္ကမာၻၾကီးဘယ္လုိယွဥ္တြဲေနသလဲ
သိဖုိ႔လုိသည္ဟုဂ်ိမ္းဆင္ကဆုိသည္။ တခုလုံးအတြက္အမွန္ကုိမေတြ႕ႏုိင္ေသာ္လည္း
ထုိရွာေဖြမွဳျဖစ္စဥ္မွမိမိႏွင့္ကမာၻေလာကအတြက္ပုိေကာင္းေသာအေနအထားတခုကုိေတြ႔ရမည္။
အလုံးစုံအမွန္တရားမရွိႏုိင္ရင္ေသာ္မွ ထုိအမွန္တရားကုိရွာေဖြဖုိ႔အားထုတ္ရင္းလူသား၏
ဥါဏ္ပညာ ႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိျမင့္တက္လာမည္။ ေလာကေကာင္းက်ဳိးပုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ဆုိတာပဲျဖစ္သည္။
သူလည္းသူ႔အမွန္နဲ႔ ကုိယ္လည္းကုိယ့္အမွန္နဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိသူ႔သေဘာအတုိင္းပစ္ထားလုိ႔မျဖစ္။
အျခားသူမ်ား၏လြတ္လပ္မွဳကုိမေႏွာင့္ယွက္ပဲ ကုိယ့္ဘ၀ကုိယ္ပဲ့ကုိင္္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္ဟုဂ်ိမ္းဆင္ကယူဆသည္။
ဒီအတြက္ အစိတ္အပုိင္းတခုခ်င္းစီကုိနားလည္ရုံနဲ႔မျပီး တခုလုံးကုိလည္းျခဳံျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။ ျမင္ကြင္းကုိက်ယ္ႏုိင္သမွ်က်ယ္က်ယ္ခ်ဲ႕ဖုိ႔လုိသည္။
Marx ကလူေတြရဲ႕ဘ၀ေနထုိင္မွဳပုံစံကုိလူ႕အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံက ပုံေဖာ္သည္ ဆုိသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ (mode of production) သည္ လုပ္အား သဘာ၀အရင္းအျမစ္ နည္းပညာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ စတာေတြကုိဘယ္ပုံစုစည္းအသုံးျပဳသလဲဆုိသည့္ေပၚတည္သည္။ လူသည္ သင့္ေတာ္သည့္ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံကုိေရြးခ်ယ္ရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံမ်ဳိးစုံကုိေလ့လာရမည္။ လက္ရွိကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ၏သဘာ၀ႏွင့္ကုိယ္ေနရာဘယ္မွာရွိေနသလဲ ခ်ိန္ဆတတ္ရန္လုိသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံဆုိသည္လည္းလူေနမွဳစတုိင္ စကားေျပာဆုိပုံ ဖက္ရွင္ ဘာသာတရား အႏုပညာတုိ႔နဲ႕မကင္းႏုိင္ရာ ဒါကုိေလ့လာျခင္းသည္ ဓေလ့ထုံတမ္းယဥ္ေက်းမွဳ ကုိေလ့လာျခင္းဟုလည္းဆုိႏုိင္သည္။ ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳမွပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳကုိကူးေျပာင္းျခင္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံကုိပါေျပာင္းလဲေစခဲ့ေပသည္။
၂၀ရာစု၏ပထမႏွစ္၆၀တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံမွာ လက္၀ါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္စံနစ္ေပၚတြင္အေျခခံသည္။
ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ကုမၸဏီၾကီးအနည္းငယ္ကသာတုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိအဓိကပုံေဖၚသည္။ အစုိးရကလည္းဒီပုံအတုိင္းလည္ပတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ႏုိင္ငံၾကီးေတြကသူတု႔ိကုမၸဏီၾကီးေတြအတြက္ ကုန္ၾကမ္းရရန္နယ္သစ္ရွာၾကသည္။ ကုိလုိနီစံနစ္ အင္ပါယာ၀ါဒ ႏွင့္ ကမာၻစစ္ၾကီးေတြေပၚခဲ့သည္။
နည္းပညာေနာက္ခံမွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သုံးစက္ပစည္းမ်ားျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္၁၉၅၀ျပည့္ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္
ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ၌အဓိကအေျပာင္းအလဲ၃ခုေပၚလာခဲ့သည္။

KZေက

Tuesday, November 24, 2009

ဂ်ိမ္းဆင္ကုိအစဆြဲျခင္း

ကုိလူ။ ။ တခုျဖတ္ေမးမယ္ေနာ္။ ဒီအလုံးစုံအမွန္တရားဆုိတာတကယ္မရွိႏုိင္ဘူးလား။ ဥပမာ တံခါးအားလုံးကုိ
ပြင့္တဲ့ေသာ့လုိေပ့ါ။ ေက်ာင္းေတြမွာခုထိသင္ေနတာဒီအေျခခံအတုိင္းပဲရွိေသးတယ္ထင္တယ္။
ကုိမူ။ ။ အလုံးစုံအမွန္တရားဆုိတာက totality/ universality ကုိက်ေနာ္ဆုိလုိတာ။ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ master key ေပါ့ေလ။
ဒါေၾကာင့္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္သမားေတြက ဒီသေဘာတရားသက္၀င္တဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္နဲ႔အေရးအသား ေတြကုိ
master narrative လုိ႔ေခၚၾကတယ္။
ကုိလူ။ ။ ဒါဆုိအခ်ဳိ႕အစဥ္အလာဘာသာေရးထုံးတမ္းစဥ္လာသြန္သင္မွဳေတြဟာ master narrative
ေဘာင္ထဲမွာရွိေနတယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားဆုိခ်င္တာလား။
ကုိမူ။ ။ ဟုတ္တယ္ေျပာရမွာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ငယ္ငယ္ကပုံျပင္ေတြအမ်ားၾကီးနားေထာင္ခဲ့ရတယ္။
ရုိးသားၾကဳိးစားရင္တေန႔ၾကီးပြားမွာပဲဆုိတဲ့ပုံျပင္ေတြ။ ခုလုိေျပာလုိ႔ခုိးၾက၀ွက္ၾကေဟ့လုိ႔အားေပးေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။
ေရွးအစဥ္အလာမွမဟုတ္ပါဘူး။ သမုိင္းဟာလမ္းဆုံးသြားျပီ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးနဲ႕ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ
ဟာႏုိင္ငံအားလုံးအတြက္ အေျဖပဲတုိ႕။ အားလုံးဟာအေမရိကန္ယဥ္ေက်းမွဳနဲ႔ လူေနမွဳစတုိင္
ေနာက္ကုိလုိက္ၾကရေတာ့မယ္/ လုိက္ေနၾကတယ္ဆုိတာမ်ဳိး တို႔ကုိလည္း master narrative ထဲ ထဲ့ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
ကုိလူ။ ။ ခင္ဗ်ား master narrative ဆုိတာၾကီးစကားလွယ္ေပးပါဦးဗ်ာ။ က်ဳပ္သူမ်ားျပန္ဆရာလုပ္ခ်င္ရင္ခက္မယ္။
ကုိမူ။ ။ meta narrative သုိ႔ grand narrative လုိ႔လည္းေခၚၾကတယ္။
ဇတ္လမ္းငယ္ေလးေတြရဲ့သီးျခားအေနအထားမေပၚလြင္ေတာ့ပဲ ျခဳံငုံ ေကာက္ယူျပီး ရွင္းတဲ့ဇတ္လမ္း။
စုတ္ခ်က္တခုခ်င္းစီအေသးစိတ္ထက္ တခုလုံးၾကီးသေဘာကုိယူတာ။ Big picture လုိ႔လဲေရးတာေတြေတြ႔ဘူးတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔ဆီကပညာရွင္ေတြသေဘာမညီခင္ ခုေနေတာ့ master narrative ပဲလုပ္ပါဗ်ာ။ စကားမစပ္ေျပာရရင္ဒီေန႔ေခတ္ႏုိင္ငံေတြမွာတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုတခုခ်င္းရဲ႕အေရးကုိမွိန္ျပီးေယဘူယ်လူမ်ဳိးေဘာင္တခုထဲကေနကုိင္တြယ္ဖုိ႔ၾကဳိးစားေနၾကတာေတြ မေျပလည္တာေတြေတြ႔ရတယ္။ ဒါကုိ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ႏုိင္ငံေရး ရဲ႕အက်ပ္အတည္းတခုလုိ႔ေျပာႏုိင္တာေပါ့။
ကုိလူ။ ။ ကုိယ့္လူ ခင္ဗ်ားႏုိင္ငံေရးေနာက္မွလုပ္။ ခုေျပာတဲ့ထိနားလည္သေလာက္ေကာက္ခ်က္ခ်ရရင္ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္သမားေတြက အလုံစုံအမွန္တရားကုိျငင္းတယ္ ဆုိေတာ့ ေမာ္ဒန္ေခတ္ရဲ႕အထင္ကရ မာ့စ္၀ါဒကုိဆန္႔က်င္လုိက္တာေပါ့။
ကုိမူ။ ။ Marx ၀ါဒီေတြထဲမလည္း ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္သမားေတြရွိပါတယ္။ ထင္ရွားတာက FREDRIC JAMESON
သူ႔အေၾကာင္းက်ေနာ္တုိ႔ဆီက စာေဆာင္ေတြထဲေရးတာေတြနဲနဲေတာ့ဖတ္ဘူးတယ္။
ကုိလူ။ ။ လုပ္စမ္းပါဦး Marx ၀ါဒီက ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္နဲ႕တလမ္းသြားအမွန္တရားကုိ ဘယ္သုိ႔ေ၀ဖန္ျပီးဘယ္ပုံလက္ခံလုိက္တာပါလိမ့္။
ကုိမူ။ ။ ကားလက္မွတ္ၾကီးရဲ႕တပည့္သားေျမးေတြက ေခါင္းမာတာခင္ဗ်ားလည္းသိသားသနဲ႕။ ဂ်ိမ္းဆင္ၾကီးကအလုံးစုံအမွန္တရားကုိ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေဘာင္ထဲကေနသူလက္ခံလုိက္ပုံကတမ်ဳိး။ ယဥ္လွတယ္။
ကုိလူ။ ။ ဒီလုိဆုိလည္းေနာက္တေခါက္ယဥ္ယဥ္လွေလးအေၾကာင္းလုပ္ပါဗ်ာ။

KZေက

Sunday, November 22, 2009

တလမ္းေမာင္းအမွန္တရား

ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကာလသည္၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္အစျပဳသည္။
ေမာ္ဒန္ႏွင့္အဓိက ကြဲလြဲသည့္အခ်က္မွာ အလုံးစုံအတြက္ တခုတည္းေသာအမွန္တရား ကုိျငင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
လူသည္သဘာ၀အရ ကုိယ့္အယူအဆ။ သိမွတ္လက္ခံထားမွဳမ်ားကုိ
ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔မွ ေထာက္ခံပံ့ပုိးေစလုိသည္။
လူတဦးခ်င္း၏ သိစိတ္သည္ အထီးတည္းမဟုတ္။ အဆက္အစပ္ရွိသည္။
သိစိတ္သည္ လူတဦးႏွင့္တဦး ဘာသာစကားၾကားခံျဖင့္ကူးလူးဆက္ဆံရင္းေပၚထြက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္မွာ လူ႕သိစိတ္သည္ လူမွဳ၀န္းက်င္ႏွင့္ တရစပ္ထိေတြ႔ေနရသည္။
သည္အေျခခံေပၚမွာထုိင္ျပီးေမာ္ဒန္ေခတ္တြင္အားလုံးအတြက္အမွန္တရားတခု ယုံၾကည္မွဳတခုကုိ္ရွာသည္။ နမူနာဆုိရေသာ္ ဆုိရွယ္လစ္စံနစ္ျဖင့္သာ သာယာ၀ေျပာေသာလူ႔ေဘာင္ကုိေရာက္ၾကရမည္ ဆုိတာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားမ်ားေသြးစည္းၾက ဆုိတာလည္းဒီသေဘာပဲျဖစ္သည္။
ကုိယ့္အတြက္အမွန္သည္ သူ႕အတြက္လည္းအမွန္ျဖစ္ရမည္။ ဘယ္သူမဆုိ၁၀တန္းမွာအမွတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ေအာင္ရင္
ေဆးေက်ာင္းတက္ရမည္။ ဘ၀ေနာင္ေရးစိတ္ေအးရမည္။
က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္နီးစပ္ေသာသာဓကမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဦးဘ၏အမွန္တရားသည္ ေဘးအိမ္ကဦးျမ၏အမွန္တရားႏွင့္မတူေတာ့စိတ္မသက္သာစရာျဖစ္ရသည္။ မိမိ၏အေတြ႔အၾကဳံအစုံအလင္ကုိတလမ္းသြားအမွန္တရားထဲေမာ္ဒန္လူသားကေမာင္းသြင္းသည္။ မိမိကုိယ္ကုိထိမ္းခ်ဳပ္ဖုိ႔အျခားသူမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ၾကဳိးစားလာၾကေတာ့သည္။ ေမာ္ဒန္တေခတ္လုံး(၁၈ရာစုမွသည္၂၀ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ထိ)၏အာဏာရွင္ဆန္မွဳသည္ထုိအယူအဆမွေမြးဖြားလာခဲ့ေလသည္လား မေျပာတတ္ႏုိင္။ ဟစ္တလာကအာရိယန္ေသြးသည္သာျမင့္ျမတ္သည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ကမာၻကုိအုပ္စုိးရမည္ဆုိသည္။
ပို႔စ္ေမာ္ဒန္က ေမာ္ဒန္လူသား၏ ထုိဗဟုိမွခ်ဳပ္ထားေသာအေတြးအေခၚကုိတြန္းထုတ္သည္။
လက္ေတြ႔အျဖစ္ရပ္မ်ားအရ ဒီအယူအဆ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဟုျမင္လာၾကသည္။

ဆက္ပါဦးမယ္

Saturday, November 21, 2009

ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကြ်ဲျပဲ စီးျခင္း

ကုိလူ။ ။ ခင္ဗ်ားလာတာအေတာ္ပဲ။ က်ေနာ္တခုေမးခ်င္ေနတာ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိတာဘာလဲဗ်
ကုိမူ။ ။ မထိတ္သာမလန္႔သာဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားကက်ဳပ္ကုိဘာထင္လုိ႔ဒီလုိအထူးအဆန္းေမးခြန္းေတြေမးရတာပါလိမ့္
ကုိလူ။ ။ ခင္ဗ်ားကဒါမ်ဳိးေတြႏွံ႔စပ္လုိ႔ပါကုိယ့္ဆရာရယ္
ကုိမူ။ ။ အင္း က်ေနာ္ဖတ္ဖူးတဲ့ကာတြန္းတခုသြားသတိရတယ္။ ကားမွတ္တိုင္မွာဗ်ာ လူေတြအမ်ားၾကီးေစာင့္ေနတုန္း
တေယာက္က ဆရာ လုိ႔ေခၚလုိက္တာ အားလုံးလွည့္ၾကည့္ၾကတာကလား
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ ဆရာဆုိေတာ့လည္းသိသမွ်ေလး ၀ါးၾကည့္ရေတာ့မွာေပါ့
ကုိလူ။ ။ ဆရာကေတာ့တကယ့္ဆရာပါဆရာရယ္
ကုိမူ။ ။ ဒီလုိလုပ္မယ္ေလ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိတဲ့စကားလုံးကုိပဲခဏနားလည္ေအာင္ၾကဳိးစားရေအာင္။
စကားလုံးခ်ည္းသက္သက္ေပါ့ဗ်ာ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကုိခင္ဗ်ားဘယ္လုိနားလည္လဲ
ကုိလူ။ ။ ဟာ ေဟ့လူ ခင္ဗ်ားကေျဖမွာလား ေမးမွာလား
ကုိမူ။ ။ ဒီေလာက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားရပါတယ္ေလ လုပ္ၾကည့္စမ္းပါ
ကုိလူ။ ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိေတာ့ ေမာ္ဒန္လြန္ေပါ့ မဟုတ္ဘူးလား
ကုိမူ။ ။ မျငင္းသာပါဘူးေလ ဆုိေတာ့တဆင့္တက္ၾကည့္ရေအာင္ ခင္ဗ်ားအေျဖအရ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကုိနားလည္ဖို႔
၂ခုေတာ့သိဖုိ႔လုိလာတယ္ ေမာ္ဒန္ဆုိတာဘာလဲနဲ႔ ဘာလို႔ေမာ္ဒန္ကုိလြန္လာရတာလဲ
ဒီလုိေျပာရင္ရႏုိင္မယ္ထင္တယ္
ကုိလူ။ ။ ဆက္စမ္းပါဦးဗ်ာ
ကုိမူ။ ။ ေမာ္ဒန္ဆုိတာလည္းေျပာရရင္ရွည္မွာပဲ
ဒီအထဲက်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာေျပာတဲ့ေမာ္ဒန္နဲ႔အေနာက္ကလူေတြေျပာတဲ့ေမာ္ဒန္ကတူပုံမရဘူး
ကုိလူ။ ။ ဒီအေၾကာင္းေနာက္မွရွင္း ခုပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိတာကုိပဲဦးတည္ျပီးေျပာဗ်ာ
ကုိမူ။ ။ ေမာ္ဒန္ကုိလြန္လာရတဲ့အေၾကာင္းေတြကေတာ့မ်ားပုံရတယ္ က်ေနာ္စကားခံထားတယ္ေနာ္
၀ါးၾကည့္မယ္ဆုိတာ ဒီထဲကအခရာက်တဲ့အခ်က္ေလးေတြေရြးေျပာရင္ေကာင္းမလားပဲ
ကုိလူ။ ။ ခင္ဗ်ားသေဘာ က်ဳပ္နားလည္ေအာင္ေျပာဖုိ႔ေတာ့လုိမယ္ ဒါလုိရင္းပဲ
ကုိမူ။ ။ အဲသည္မွာခက္တာပဲ က်ေနာ္လည္းနားမလည္လုိ႔ေလွ်ာက္ဖတ္ရင္း ဖတ္သမွ်ေလးေျပာျပမွာပါ
ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိတာ အဓိပါယ္ေတြဆုံးရွဴံးသြားတာလုိ႔ တခ်ဳိ႕ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြမွာဆုိသဗ်
လြန္လြန္ကဲကဲေျပာရရင္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိတာနားလည္ဖုိ႔မဟုတ္ဘူးဆုိပဲ
ကုိလူ။ ။ က်ဳပ္ကေတာ့ နားလည္မွျဖစ္မယ္ ခင္ဗ်ားကုိလည္းဆရာေခၚျပီးျပီ ရေအာင္သာရွင္းေပေတာ့
ကုိမူ။ ။ သင့္ျမတ္လွပါေပတယ္ ေကာင္းျပီေလ မရဲေသာ္လည္းဒီကြ်ဲျပဲ က်ေနာ္စမ္းစီးၾကည့္တာပ

ဆက္ပါဦးမယ္

Friday, October 30, 2009

အေပ်ာ္တမ္းသမားေ၀ဖန္ေရး

ကုိတီတူး

အေပ်ာ္တမ္းသမားကုိျပန္ေရးဖုိ႔က်ေနာ္အားထုတ္ရာမွာအရင္
ခင္ဗ်ား၀က္ဘ္ထဲမွာကြန္မင့္ေရးခဲ့တဲ့အခံကုိျပန္မရဘူးျဖစ္ေနတယ္
ဒီလုိနဲ႔ၾကာလာတာခုထိပဲဆုိပါေတာ့
ခုတင္ပဲ ခင္ဗ်ားဘာသာျပန္ကုိက်ေနာ္ျပန္ဖတ္ၾကည့္တယ္
ဘာသာျပန္ဟန္ကုိက်ေနာ္မေ၀ဖန္ေတာ့ပါ။
မူရင္းကုိလည္းျဖန္းဖတ္ၾကည့္တာဆုိေတာ့ဘယ္ေနရာဘယ္လုိျပန္တာ
ေကာင္း၏ ဆုိး၏ ဆုိတာေတြေျပာရင္လည္း ၀ါးခ်တာပဲျဖစ္မွာ။
ေျပာရရင္က်ေနာ္လည္းစာလုံးေပါင္းဖတ္ရတဲ့အဆင့္ထက္ေယာင္ေယာင္ေလး
သာတယ္ေျပာႏုိင္ရုံဆုိေတာ့ ျပန္ဟန္ထက္ မူရင္းဆရာရဲ႕စာကုိယ္ပုိင္းကုိေျပာရင္ေကာင္းမလား
သေဘာရပါတယ္။ စၾကမယ္ေလ။
အဆင့္ဆင့္လက္လႊဲရာကေနစံနစ္ၾကီးတခုလုံးျပဳိသြားတယ္လုိ႔ပထမပုိဒ္မွာေတြ႔တယ္
ျပသနာရဲ႕အနံ႕ေတာ့ရေနျပီ တျခားသူေတြရွင္းပါလိမ့္မယ္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရွိသားပဲဆုိတဲ့
အေတြးဟာအေမရိကန္ေတြမွာရွိတယ္ဆုိရင္ေတာင္သူတုိ႔မွာအေဖာ္ေတြနဲ႔ပါ။
ျပသနာဟာကုိယ္နဲ႔မဆုိင္ဘူးဆုိတဲ့အေတြးအေခၚေၾကာင့္ စံနစ္တခုလုံး။ အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံး
ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံလုံး ဘုံးဘုံးက်သြားႏုိင္တာမ်ုဳိးဆုိရင္ ခင္ဗ်ာနမူနာေတြလုိမယ္မထင္ပါ။
မီးဆုိတာပူမွန္းလူတုိင္းသိၾကတာေပါ့ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္ကုိင္မိတဲ့မီးကပုိပူတယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့သူေတြကအမ်ားၾကီး
(ကုိယ္ေပါင္ကုိယ္ၾကက္ေမႊးေလးနဲ႔ပြတ္ရရင္ က်ေနာ္ေလထုိနည္းလည္းေကာင္းပါ)
အေမရိကားမွာပညာရွင္ႏုိင္ငံေရးသမားရွားတယ္ဆုိရင္
က်ေနာ္တုိ႔ဆီက ဆရာမ်ားကုိဂရင္းကဒ္ေပးေစခ်င္တယ္ ဒီမွာက
ႏုိင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူေတြ ေလ့လာသူေတြ ေဘးထုိင္ဘုေျပာသူေတြ (ခင္ဗ်ားအပါအ၀င္) မ်ားတယ္မဟုတ္လား။
မူရင္းေရးသူရဲ႕အေပ်ာ္တမ္းသမားကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပုံထိဘာမွမေျပာလုိေပမဲ့
အဲသည္ကတဆင့္ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ဘက္ႏွစ္ဘက္စိတ္ဓါတ္။ ၀ိေရာဓိနဲ႔ လူသစ္တန္းစိတ္ဓါတ္ေတြဆီ
ကူးသြားတာကေတာ့နဲနဲအေလာသုံးဆယ္ႏုိင္သလုိခံစားရပါတယ္။
ဆက္ေျပာရရင္ ေရြးစရာအနည္းထက္စာရင္ေရြးစရာအမ်ားရွိေနတာပုိေကာင္းတယ္ေျပာႏုိင္ေပမယ့္
ျဖစ္ႏုိင္ေျခအမ်ားဟာ ေ၀၀ါးမွွွဳကုိျဖစ္ေစပါတယ္ ဘာမွမေရြးပဲ ေမွ်ာေစႏုိင္တယ္။ ရွိရင္းဆြဲအေနအထား
အဆုိးကုိသည္ပင္ ခင္တြယ္ေစတတ္ပါတယ္။
ဒါကုိလည္း အသိတရားရဲ႕ဟုတ္ေယာင္ထင္လွည့္စားမွဳလုိ႔ေျပာလုိ႔ရႏုိင္မလားပဲ
လူသစ္တန္းသမားရဲ႕ေပါ့ပါးလတ္ဆတ္မွဳကေန စတိဗ္ေဂ်ာ့ကုိ ေအာင္ျမင္ေစတာလုိ႔
မူရင္းေရးသူကဆုိလာရင္ က်ေနာ္က တ၀က္ပဲလက္ခံရပါလိမ့္မယ္
Apple ဆရာရဲ့ျမင့္မားတဲ့ဥါဏ္အခံကုိ လြတ္လပ္စိတ္က ၀င္ျပီးဖြင့္ေပးခဲ့တာသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္
က်ေနာ္လုိလူမ်ဳိးဘယ္ေလာက္ပဲလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေတြးေတြး iPHONE လုိမ်ဳိးရဖုိ႔ေတာ့ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး
ေနာက္ဆုံးတခုမွပဲသေဘာေတြ႔ေတာ့တယ္ကုိယ့္ဆရာေရ
ယခုလက္ရွိအက်ပ္အတည္းမွလြတ္ေျမာက္ျပီးကံေကာင္းၾကပါေစ ဆုိတာေလ
ကြက္တိပဲ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔
က်ေနာ္တုိ႔လည္းဆုေတာင္းဖုိ႔ပဲတတ္ႏုိင္ၾကတာကလား။
ေတာ္ေသးျပီျမန္ျမန္မေျပာရင္ခင္ဗ်ားက်ေနာ့္ကုိဆဲေတာ့မွာမလား။

KZ ေက

မွတ္ခ်က္။
http://tharapar.blogspot.com/2009/08/blog-post_23.html
ဒီလင့္က အက္ေဆးဘာသာျပန္ကုိဖတ္ျပီးေရးတာပါ။ ဘာသာျပန္ထက္နားလည္ရပုိခက္သြားရင္က်ေနာ့္အားထုတ္မွဳကုိသာအျပစ္တင္ၾကပါခင္ဗ်ား။

Sunday, October 25, 2009

တေယာက္တည္းဆုိတာဘယ္ႏွစ္ေယာက္မ်ားလဲ (တခဏအဆုိးျမင္၀ါဒႏွင့္ေလညွင္းခံျခင္း)

က်ေနာ္ေတာ့ဖိအားေတြေအာက္မွာေနခဲ့ျပီးျပီ
ခုအခက္အခဲေတြကုိလည္းပ်င္းလာပါျပီ
ေနပူတယ္ ေတာ္ေတာ္
မုိးေမွာင္ၾကတယ္ မုိးၾကီးမဲေမွာင္
မထူးေတာ့သလုိျဖစ္လာေတာ့
မထူးေတာ့သလုိပါပဲ
ခင္ဗ်ားပုိ႔တဲ့ေမးရတယ္ U tube လည္းၾကည့္ရပါ့
ကေလးမေတြလည္း ဒီေရစီးမွာေမ်ာတာေပါ့
ခင္ဗ်ားေတာင္ေရခဲစိမ္ဘီယာၾကဳိက္တာပဲမလား
ျမန္မာေတြ တကမၻာလုံးကုိယ့္အိမ္ကုိယ့္ယာလုိ
ေကာင္းတာပါပဲဗ်ာ အမိမဲ့သားေရနဲငါးလုိ႔
ခင္ဗ်ားအပ်က္မျမင္ပါနဲ႔
ဘာလုိလုိနဲ႔ ေရွ႕ႏွစ္ဆုိ
ေရွ႕ႏွစ္ေရာက္ေတာ့မွာ
ရုိးရုိးသားသားေျပာရရင္
ညနက္သန္းေကာင္ခင္ဗ်ားဘေလာ့ေတြေရးတာ
ခင္ဗ်ားကိစၥပါ
မေရာေထြးပါနဲ႔
မေရာေထြးပါနဲ႔ေလ ခင္ဗ်ားဘေလာ့ကခင္ဗ်ားစိတ္အဆာေျပပါ
ျပည္ေတာ္ၾကီးတုိ႔ ေရႊျ့ပည္ေတာ္ေမွွ်ာ္တုိင္းေ၀းတုိ႔
လြတ္လပ္မွဳနဲ႔တရားမွ်တမွဳတုိ႔
ထားပါ
က်ေနာ္လည္းကုိယ့္ဘ၀ ဒီေျမမွာထုိးစုိက္ရွင္သန္ခဲ့တာပါ
ခုမွ တစိမ္းေျမကုိမယုယခ်င္ေတာ့ပါဘူး
သုိ႔ေပမဲ့ ဒီသုိ႔ေပမဲ့ကုိေတာ့
က်ေနာ္တုိ႔ တုတ္ထမ္းဓါးထမ္းျပီးေျပာရေတာ့မွာပဲ
ခင္ဗ်ားကဘလက္ဘယ္ရီနဲ႔
ဘလက္ေလဘယ္န႔ဲေလ ဒီေတာ့လႊတ္ေတာ္မွာ
ေနာက္တႏွစ္ဆုိေတာ့ ေနာက္တႏွစ္ေပါ့
ဘာအေရးလဲ
ေကာင္းပါတယ္ ေကာင္းတာလုပ္ရင္လုိ႔
က်ေနာ္အစကထင္ခဲ့တာ
ထားပါေလ။ ခင္ဗ်ားလည္းစိတ္၀င္စားမဲ႔ေခါင္းစဥ္မဟုတ္ပါဘူး
ဒီေန႔မနက္က်ေနာ့္ကုိဘယ္သူဖုန္းဆက္လည္းသိလား
ေသာက္က်ိဳးနည္းဗ်ာ ဒီေကာင္ၾကီးပြားေနတာျမင္ရင္
ခင္ဗ်ားမနာလုိျဖစ္မွာပဲ
ဟားဟား ဒီအသက္အရြယ္ေရာက္မွခုလုိသိတာတုံးလြန္းလုိ႔လုိ႔
က်ေနာ္သေဘာေပါက္သြားပါျပီ
ေဟ့လူ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒတုိ႔ ပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္တုိ႔ ဥါဏ္အလင္းပြင့္ေခတ္တုိ႔
ဆုိတာေတြက ကန္ေတာ့ပါရဲ႕ ကုိယ့္ကုိကုိယ္အထင္ၾကီးျပီး
ဘ၀င္ျမင့္ေနတဲ့ေကာင္ေတြေျပာၾကတာ
ေတာင္စဥ္ေရမရေတြပါကုိယ့္ဆရာရယ္
ဟုတ္ျပီလား က်ေနာ္တခုနမူနာေပးမယ္

KZေက

Thursday, October 8, 2009

ျပီးခဲ့တလတာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကုိတီတူး
စက္တင္ဘာအေမွာင္မွာက်ေနာ္ပုန္းေနတာ
မိတ္ေဆြၾကီးဆရာဘုိကေတာ့မင္းဘာသာစိတ္ကူးေတြမပြင့္လန္းတုိင္း
အနက္ေရာင္စက္တင္ဘာေတြဘာေတြမလုပ္ပါနဲ႔လုိ႔ဆုိသဗ်
ဘယ္ဆုိးမလဲ သူလည္းသူ႔စကားအရက်ေနာ့္ဘေလာ့ေစာင့္ဖတ္သူေပါ့
ဒါကအေရးမၾကီးပါဘူး
ဆုိေတာ့ဘာကအေရးၾကီးမတဲ့တုန္း
ဒီလုိဗ် သူေျပာတာလည္းမမွားဘူး
အႏုပညာ(ဒီလုိပဲခန္႔ခန္႔ထည္ထည္သုံးခြင့္ျပဳပါ)တခုဖန္တီးဖုိ႔
က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ အနဲေလး က်ေနာ္တေယာက္တည္းအတြက္ေတာ့
ထူးသေယာင္စိတ္အေျခအေနတရပ္ေတာ့လုိတယ္
ထူးမွျခားနားဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔လည္းမေရာနဲ႔ေပါ့ေလ
ေလာဘစိတ္ကင္းတဲ့လုိခ်င္မွဳတခု
က်ေနာ္လည္းမေျပာတတ္ဘူး ဘာသာစကားကဗ်ာဆရာေတြအားတက္ေအာင္ေျပာရရင္
ဘာသာစကားနဲ႔ရွင္းျပရန္ခက္ခဲတဲ့စိတ္ခံစားမွဳတရပ္ေပါ့ဗ်ာ
ေရွးဆရာေတြေျပာခဲ့တဲ့ အင္စပက္ေရးရွင္းလုိဟာမ်ဳိးျဖစ္မွာေပါ့
အဲဒါက်ေနာ့္ဆီမွာ စက္တင္ဘာတလလုံးခ်ဳိ႕တဲ့ေနခ့ဲတာ
ဒါနဲ႔ မေန႔က ဘရင္းၾကက္ေပါင္းေရေသာက္ၾကည့္တယ္
ညွီစုိ႔စုိ႔နဲ႔ ဘယ္လုိဟာပါလိမ့္ေပါ့
ေျပာရရင္ ပက္ပက္စက္စက္ေျပာရရင္ မေကာင္းဘူး
မေကာင္းရင္မေျပာနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ ဆုိရင္ျဖင့္
ေဘးကင္းရန္ရွင္း ေသြးတုိးေရာဂါသိေကာင္းစရာတုိ႔ဘာတုိ႔ပဲေရးရေတာ့မွာပဲ
စကားမစပ္ ခင္ဗ်ားကရပ္မင္ၾကီးလည္း အိမ္ျဖဴကုိမ်က္ေစာင္းထုိးခဲ့ဆုိပဲ
အနဲဆုံး ဖက္ငွက္ကထ (FED) ေလာက္ေတာ့မွန္းေကာင္းမွန္းခဲ့ေပမေပါ့
က်ေနာ္ဟာ အျမဲမေၾကနပ္ေနတဲ့သူပုန္ တေယာက္ပါဗ်ာ ဆုိတဲ့
သူ႔အေျပာေလး ခင္ဗ်ားသေဘာက်ႏုိင္တာပ
ထပ္ျပီးစကားမစပ္ရရင္ ပုိလန္းစကီးကုိ ဆြစ္ေရာက္တုန္းဖမ္းလုိက္တယ္
မန္ယူမွာအရင္ကစားသြားတဲ့ ပုိလန္းစကီးလားလုိ႔မေမးနဲ႔ေပါ့ေလ
ဘားလမ္းထိပ္မွာ နားကြင္းတဘက္နဲ႔ ေနာက္ႏွစ္ရာသီအစမွာ
အုိဘားမားကုိ စံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးေပးျပီး
ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ကုိေခၚမယ္ဆုိတဲ့ ေခတ္လူငယ္ေလးလုိေတာ့ မေမးနဲ႔ေပါ့ေလ
အႏုပညာဟာ အျမဲတန္းအာဏာရွင္ဆန္ခဲ့တာ ဆုိတဲ့သူ႕အေျပာေတာ့
ခုထိက်ေနာ္ေခ်ဖ်က္ရခက္တုန္းပဲ
ပီယာႏုိထဲမွာ လူျပဳတ္က်တဲ့အသံသူရုိက္လုိက္တာ
က်ေနာ့္မွာကတုန္ကယင္ေတြဘာေတြျဖစ္လုိ႔
က်ေနာ္ခုေနတဲ့အိမ္က ေကဘယ္လုိင္းကုိရုံးကခုထိပုိက္ဆံသြင္းပုံမရဘူး
ဘာခ်ယ္နယ္မွၾကည့္မရဘူး
မဟာတရုတ္ျပည္ၾကီးႏွစ္၆၀ျပည့္ပြဲလြဲသေပါ့
တမ်ဳိးေကာင္းတာေပါ့ cnn တုိ႔ bbc တုိ႔လည္းဘာထူးလုိ႔လည္း
ေရၾကီးတယ္ ေလတုိက္တယ္ ေလာက္ပါပဲ
အီရတ္မွာဗုံးကြဲတယ္ အာဖဂန္မွာ လည္းဗုံးကြဲတယ္
အီရန္ ညဴကလီးယားက ဘာဘာညာညာ ဒါေတြပါပဲ
ကဒါဖီက ကုိလံဘီယာ (ဗင္နီဇြဲလားထင္တယ္) သြားတယ္ အားအားယားယားဗ်ာ
အိမ္ရွင္ေကာင္ကလည္း အမ်ဳိးသားေရးဒါဒီလုိလို
လက္၀ဲသစ္လုိလုိ ဘာလုိလုိ ဆန္သစ္ဆန္ေဟာင္းေလာက္ေတာ့
က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔မနီးစပ္တာအမွန္ပဲ
ဂ်ာမန္မွာ ဟုိအမ်ဳိးသမီးကေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ျပန္တယ္
ဒါနဲ႔ပဲ က်ေနာ္ေရးခဲ့တဲ့ ခ်က္ပြိဳင့္ခ်ာလီကုိသတိရျပန္ေရာ
ဒီလထဲမေတာ့
ဆက္ဆံေရးနဲ႕ ဘာေတြကစားဦးမလဲမသိ
ဆက္သြယ္ေရးေတြေကာင္းဖု႔ိလုိတယ္ဗ်ာ အိမ္ကုိဖုန္းဆက္ရခက္လုိ႔
ေျပာရင္လည္းခက္ဦးေတာ့မွာ
ေသြးတုိးေရာဂါသိေကာင္းစရာဆုိေဘးကင္းရန္ရွင္း
ခင္ဗ်ားရဲ႕အေပ်ာ္တမ္းသမားက်ေနာ္ေရးမွာပါ
ခနေစာင့္

KZေက

Sunday, October 4, 2009

ပွ်မ္းမွ်ေန႔တေန႔ေနာက္ေၾကာင္းျပန္

ညဘက္ေရာက္ေတာ့က်ေနာ္ေတာင္ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္
မမွတ္မိေတာ့ဘူး
အေပၚကသတင္းစာစကၠဴကုိခြာလုိက္ေတာ့မွ
အထဲမွာသတင္းတခုရွိမွန္းသိရေတာ့တယ္
ဒီကေနစျပီးေနာက္ေၾကာင္းနဲနဲခ်င္းျပန္ၾကည့္ၾကရေအာင္
ေနဟာရုတ္တရက္ဆုိသလုိမဟုတ္ေပမဲ့
က်ေနာ္သတိမထားမိခင္မွာပဲေမွာင္သြားတယ္
ေလဟာျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပီးေတာ့မွစပိန္ကၽႊဲရုိင္းအတုိင္း
နီေနတဲ့သူ႔ေရွ႕ကလူမ်က္ႏွာကုိ ဆတ္ကနဲတုိက္ခ်လုိက္တာ
ေျပာတာေတြကေတာ့အစုံပဲ
တခ်ိန္လုံးျငိမ္ေနရာက ခုေတာ့တရစပ္ပဲ
သုံးမတ္ေခြးသြားစိတ္ကအစ ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စင္းလုံး
ေလယာဥ္ပ်ံကအစ ေလာကဓတ္တခုလုံး
ေလာကဓတ္တခုလုံးကအစ ကာလေရၾကည္ေလးအထိေပါ့
အရွိန္ရလာျပီဆုိတာ သေကာင့္သားရဲတက္လာၾကည့္ရုံနဲ႔သိသာတယ္
ေနာက္ေတာ့လည္းသိပ္ရွာမေနရပါဘူး
ဒီပန္းျခံေရွ႕ရပ္လုိ႔ကားဆရာကုိေျပာလိုက္တယ္
သူတုိ႔ေျပာတဲ့ေနရာကုိကုိယ္ကသိတာမဟုတ္
အုိေကပါလုိ႔သာေျပာလုိက္တာ
ဖုန္းလည္းအားသြင္းဖုိ႔လုိေနလိမ့္မယ္
မေန႔ကစာတမ္းအၾကမ္းကုိခပ္ဆတ္ဆတ္ျပန္ဖတ္
အျပင္မသြားခင္အလုပ္ကေလးတခုေတာ့လက္စသတ္ဦးမွပဲ။
ေပါ့ပါးဖုိ႔လုိတယ္ ေဆာ့ကစားဖုိ႔လုိမယ္တဲ့
ပုိ႔ေမာ္ဒန္တုိ႔ဘာတုိ႔ ခင္ဗ်ားအေျခခံနဲ႔
ခင္ဗ်ားထင္တာေတြေျပာေတာ့မွာ။
စာအုပ္ကထူလြန္းတယ္
ခုလုိေန႔လည္ေန႔ခင္းပ်င္းစရာေကာင္းပုံမွာ
ပ်င္းစရာကုိထူေအာင္လုပ္ေတာ့မွာပဲ
အက်ဳိးရွိေအာင္စာဖတ္မယ္ဆုိတဲ့အေတြးအေခၚေဟာင္းကရွိတုန္းပါကလား
ေခတ္၅ေခတ္တရုတ္ျပည္ ၀ါး။
ဂ်ာနယ္နဲ႔ ကာဖယ္နဲ႔ ခုိး၀ယ္လုိ႔ရတဲ့
အလိပ္ေျပစီးကရက္ေတြနဲ႔
ကုိယ့္တုိ႔ျမဳိ႕ဟာေရလွ်ံတယ္ဆုိဦးေတာ့
ေနေပ်ာ္ပါေသးတယ္
မ်က္ႏွာသစ္ျပီး သြားတုိက္ျပီး
ကုိယ္လက္သန္႔စင္ျပီး
မိမိကုိယ္မိမိအားကုိးရန္မနက္ခင္းတခုဖူးပြင့္လာရာ.....

KZေက

Friday, August 28, 2009

ဂ်ီေတာအလည္ေမာတယ္အေျပာၾကြယ္

ခုေလးတင္ပဲသူငယ္ခ်င္တေယာက္နဲ႔ဂ်ီၾကရာမွာ
ေအာက္ကစကားေျပာခန္းေတြကုိရပါတယ္
နာမည္ဖ်က္တာကလြဲလုိ႔ ဘာမွမျပဳျပင္သေလာက္ပါ
မထူးျခားေပမဲ့
ဂုိဂဲမွာသူမ်ားေတြေကာဘာေတာ့ၾကလဲသိခ်င္ရင္ျဖင့္
.......................................................................................

ဒါထက္
အင္း
ကြ်န္ေတာ့္ရဲ. ေနာက္ဆုံးပုိ.စ္ကုိဘယ္လုိသေဘာရလဲဗ်
comment ေရထားတာဖတ္ျပီးျပီလား
ဟုတ္လား
ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ဘာComment မွဖတ္လုိ.မရပါလားဗ်
ေဟ
ခုေလးတင္Check လုပ္ၾကည့္ထားတာ
ဟုတ္တယ္
ဘာမွကုိမေတြ.ရဘူး
Google လည္းဘာေတြျဖစ္ေနျပီမသိပါဘူး
ဟာ ဘယ္လုိျဖစ္တာပါလိမ့္
တကယ္ေျပာေနတာ
ဘာမွမေတြ.ရဘူးရယ္
ခု၀င္ၾကည့္တယ္ ဟုတ္တယ္မေတြ႔ရဘူး
မသိပါဘူးဗ်ာ
၃ရက္ေလာက္ရွိျပီ သြားေရာ ေရးတုန္းကေပၚတယ္
Sent at 10:43 PM on Friday
Comment ေရးတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ေနာင္ၾကီးမူးေနတယ္ထင္ပါရဲ.
ဟဲဟဲ
မမူးဘူး
မေသာက္ျဖစ္ဘူး ၂ပတ္ေလာက္ရွိျပီ
ေကာင္းပါေလ့ဗ်
ကြ်န္ေတာ့္လက္ရာကုိ ဘယ္လုိသေဘာရလဲဗ်
အင္းျပန္ေရးၾကည့္ဦးမယ္
လုပ္ၾကည့္ပါအုံး
ခုလည္းဘာကုိ ဘာသာျပန္ရင္ေကာင္းမလဲလုိ.စဥ္းစားေနတယ္ဗ်
ပထမေရးတဲ့မုဒ ေလးျပန္ေခၚရဦးမယ္
Raising a Child Costs Some $221,000 Before Colege
ဆုိတဲ့ Nancy Gibbs ရဲ. Essay ေလးကုိဖတ္ေနတယ္
ေကာင္းတယ္
ျပန္ျဖစ္မယ္ထင္တယ္
ပုိေကာင္းတယ္
Essay ေလးက ခ်စ္စရာေလးဗ်
ဘာကုိေကာင္းတယ္ေျပာတာလဲ
ဖတ္ျဖစ္ေနတာကုိေျပာတာပါ
ေအာ္...................
ေအးဗ်ာ
Essay ေလးေတြကုိ ျမန္မာျပည္ထဲမွာထုတ္တဲ့
ဘယ္မဂၢဇင္းကမွ ေဆးေဖာ္ေၾကာဖတ္မလုပ္ၾကေတာ့ဘူးဗ်ာ
ေတာ္ေတာ္ကုိ စိတ္မေကာင္းဘူး
ႏြယ္နီကထည့္မွာပါ
ဘုရားသခင္အသံဆုိသူတု႔ိထည့္မွာ
ၾကည့္ရတာက စာဖတ္သူေတြကလည္းမဖတ္ၾကေတာ့ဘူးထင္ပါရဲ.ဗ်ာ
Sent at 10:53 PM on Friday
Prisoner of the State ကုိလည္းကြ်န္ေတာ္ဖတ္ေနတယ္ဗ်
ေရးထားတဲ့ပုံစံက Essay ေတြေလာက္မခက္ဖူးရယ္
အင္း
အက္ေဆးကပုိခက္တာေပါ့
ဟုတ္တယ္
သူက ရသ ကုိဂြင္အတုိေလးနဲ႔လုပ္ရတာ
ဟုတ္ပါ့ဗ်ာ
Prisoner of the State က ရသ, မပါေတာ့နည္းနည္းပ်င္းစရာေကာင္းေနတယ္
ဟဲဟဲ
အေရးေတာ့ၾကီးတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္လုိ.ေတာ့ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ထင္တယ္
လုပ္ပါဦး
ဟာ............ေနာင္ၾကီးကလည္း
အေရးၾကီးျပီလားဗ်ာ
တိန္အန္မင္ရင္ျပင္ဇာတ္လမ္းကေနစျပီးတည္ထားတာဗ်
ေအာ္
ဘယ္သူကဘာဆုိတာေတြနဲ.
အဲ
အဲဒီအခ်ိန္ကအခင္းအက်င္းေတြအရ၏
ဘယ္သူေတြကလႈပ္ရွားသြားလဲဆုိတာကုိ သိနုိင္တယ္
ဒါကေလာေလာဆယ္ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ျပီးသမွ်ကုိ ေျပာျပတာ
ေနာက္ထပ္အမ်ားၾကီးလာအုံးမယ္
Sent at 11:01 PM on Friday
မ,အေအာင္လုိ.သမုိင္းသင္ရတယ္ဆုိတဲ့ ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ.
အလုိအရဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီစာအုပ္ဟာ ဘာသာျပန္ရမည့္ထဲမွာပါတယ္
ဒါေပမယ့္ဗ်ာ...............
ျပန္သင့္တာေပါ့
တရုတ္အေၾကာင္းမွမသိရင္
ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ
အ,ေတာ့လည္းဘာျဖစ္သလဲလုိ.ေတြးမိျပန္ေတာ့လည္း
ဘာမွလုပ္ေနဖုိ.မလုိဘူးျဖစ္သြားျပန္ေရာ ဟဲဟဲ
ဟုတ္ျပန္တာပါပဲ
ေျပာခ်င္တာကဗ်ာ
အေတာ့တခ်ဳိ႕ေနရာဟန္ေတာင္ၾကေသး
ကြ်န္ေတာ္သိပ္ျပီးေဝခြဲလုိ.မရေသးဘူးလုိ.ဆုိခ်င္တာပါ
ဘာသာျပန္ရမလားေပါ့ေလ
သေဘာပါကုိယ့္ဆရာရယ္
ဟဲဟဲ
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ဆက္ျပီးဖတ္ၾကည့္ပါအုံးမယ္ဗ်ယ
ဗ်ာ
ေနာက္မွ စိတ္ကူးေပၚရင္ျပန္တာေပါ့
ေကာင္းပါေလ့ဗ်ာ
ၾကားထဲမွာတစ္ေယာက္ေယာက္ကဘာသာျပန္သြားေတာ့လည္း
ကုိယ္ကဘာမွလုပ္ဖုိ.မလုိေတာ့ဘူးေပါ့
ဒီမိုကေရစီလုိေပါ့ေလ
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့တစ္ေယာက္ေယာက္ကဘာသာျပန္ပါေစလုိ.ပဲဆုေတာင္းေနတာဘဲဗ်
ဘယ္သူမွမျပန္ရင္ကုိယ္ျပန္ေနရမွာေလဗ်ာ
အမ်ားစုဒီလုိပဲေလ သူ႔ဘာသာတခု၂ျဖစ္ျပီး
ဒီမုိကေရစီလုိခ်င္တာကလား ဟဲ၂
ကြ်န္ေတာ္တကယ္ေျပာေနတာရယ္
ခုဟာကကြ်န္ေတာ္ကေစာင့္ၾကည့္ေနတာ
ဟုတ္ပါတယ္
အင္းးးးးးးးးးး
ၾကည့္ေသးတာေပါ့ေလဗ်ာ
ေနာင္ၾကီးေကာခုဘာေတြဖတ္ေနလဲဗ်
သေဘာေပါက္သြားေတာ့ဘာမွမဖတ္ေတာ့ဘူး
ဟီး၂
ဟဲဟဲ
ေကာင္းပါေလ့ဗ်ာ ျဖစ္သင့္တာၾကာျပီ
ကုိယ့္တုန္းကသူမ်ားႏွပ္တာခံခဲ့ရေတာ့
ခုဘေလာ့ေလးေရးျပီး လက္ေသြးေနတာပ
လုပ္ပါအုံး ဟုတ္ပါ့ဗ်ာ
ဖတ္တဲ့လူေတာ့မသိဘူးဗ်ဳိ.
ေနာက္ႏွစ္ေလာက္ဆုိ သီအုိရီေတြလာခဲ့
မုိးတြင္းစီးဖိနပ္ေတြလုိ
ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ဘာသာျပန္ရတာကုိ ေတာ္ေတာ္ေလးလက္ေတြ.လာျပီ
ေပါေပါပဲပဲလုပ္လုိက္ဦးမယ္

KZေက

Sunday, August 23, 2009

အေရာအေႏွာမ်ား

က်ေနာ္တခုခုလည္းေရးခ်င္တယ္။
ဘာေရးရမွန္းလည္းေသခ်ာမသိဘူး။
ဒါနဲ႔ အၾကမ္းသိမ္းထားတာေတြျပန္ဖတ္ၾကည့္တယ္။
တခုခ်င္းစီကုိျပည့္သြားေအာင္ျဖည့္ႏုိင္မယ္လည္းမထင္
ဒါနဲ႔တခုခ်င္းဆီကနဲနဲခ်င္းဆက္ၾကည့္ရင္တခုျဖစ္မလားေပါ့
မေရမရာေတြးမိရာက.....
ခုလုိအေရာအေႏွာမ်ားကိုတင္ဆက္မိတာပါ။

..................................................................

အားပါတယ္။ ငါးကန္ေရလဲဖုိ႔ပဲရွိတယ္ ။ ေကာင္းတယ္ ညေနစာ အင္း။
ေရကူးကန္နားကဆုိင္။ အုိေက။ ဘုိင္႔ဘုိင္
အလုပ္ကခုလုိပဲေနာက္က်လား
ေျပာရရင္ေတာ့နဲနဲရွည္မယ္ဗ်။ တုိတုိေျပာရင္ေတာ့ေနာက္က်တဲ့ခါက်တာပဲ
ဒါေတာင္.....
က်ေနာ္လည္းဆက္မေျပာျဖစ္ေတာ့ဘူး
ေနာက္တက္လာတာ၂ေယာက္တည္းပါ။ဆင္းသူမရွိဘူး။
ဆက္လုိ႔မရတာကေနာက္တက္လာတဲ့၂ေယာက္က
ေရွ႕ကအမ်ဳိးသမီးေဘးနားမွာလာရပ္တယ္။ ျပီးေတာ့တခုခုေျပာတယ္။
မသဲကြဲဘူး။ ရထားကျပန္ထြက္လို႔ဆူတဲ့အသံနဲ႔တထပ္တည္းလုိျဖစ္ေနတာမုိ႔။

တီးလုံးခ်ည္းသက္သက္
ကုိယ့္ကုိႏွိပ္စက္ဖုိ႔
၀ါေခါင္မုိးေရသြင္သြင္စီး။

က်ေနာ္ေရာက္သြားေတာ့ ၆၅မိနစ္ရွိေနပါျပီ
ႏွစ္ဘက္စလုံးဇီးဇီးပါ
ရုိင္ယန္ဂစ္ကစည္းစပ္မွာေနာက္ျပန္လွည့္တယ္။

Water please I said then. It was a bit windy day with a brief fall of rain. A hard striking sound mixed with shouting in local dialect sometimes drifted from a nearby work site. Well, a small world is moving with the whole one, in a harmonious fashion? An answer after a philosophical phrase has to expect yet. Who knows!

ေဂ်ာ္နီအေပါင္းအသင္းမက္တယ္
ေဂ်ာ္နီေဘာလုံးပြဲၾကည့္တယ္
ေဂ်ာ္နီေရခ်ဳိးျပီးရင္ ေန၀င္ဖ်ဳိးဖ်မွာ
ေဂ်ာ္နီလမ္းေလွ်ာက္တယ္
ေဂ်ာ္နီအသည္းကြဲတယ္
ေဂ်ာ္နီဘြဲ႔ရတယ္
ေဂါက္ရုိက္တယ္ေဂ်ာ္နီ
ေဂ်ာ္နီဟာ၁၉က်င္းကုိနီးတယ္
အေရာင္စုံလင္ေဂ်ာ္နီ
အေရာအေႏွာေဂ်ာ္နီ
ေဂ်ာ္နီအတုရွိတယ္။
ေဂ်ာ္နီမ်က္ႏွာပြင့္တယ္
ေဂ်ာ္နီဟာလူမ်ဳိးမေရြးဘာသာမေရြးႏုိင္ငံျခားသား
ေအးစက္စက္ေဂ်ာ္နီေခြ်းျပန္
ေဂ်ာ္နီညမွာေပ်ာ္တယ္
မီးေရာင္ေတြေဂ်ာ္နီ႔ေခါင္းေပၚေျပးေတာ့
ေဂ်ာ္နီတ၀က္က်ဳိးျပီ
စီးကရက္မီးခုိးေတြ
လြတ္လပ္မွဳ လူ႔အခြင့္အေရး နဲ႔ ေခတ္မွီမွဳေတြ
ေဂ်ာ္နီဒါေတြကုိမေတြးဘူး
မီးေရာင္ေတြေဂ်ာ္နီ႔ေခါင္းေပၚေျပးေတာ့
ေဂ်ာ္နီအတုရွိတယ္။
ေဂ်ာ္နီေရခ်ဳိးျပီးရင္ ေန၀င္ဖ်ဳိးဖ်မွာ
....................
...................
ေဂ်ာ္နီ......................................
......................................

KZေက

Thursday, August 20, 2009

ျဖတ္စမ်ား

ဒီေန႔ကဗ်ာေတြျပန္စစ္မိေတာ့
ျဖတ္စမ်ားကုိမတင္ရေသးတာသတိထားမိတယ္
မူရင္းျဖစ္စမ်ားသာမတင္ရေသးတာ
သူ႔ကုိမွီးျပီးေပးတဲ့ ျဖတ္စမ်ား ၁ ၂ ၃ ေတြကရွိေနျပန္ေရာ
မတရားဘူးထင္တာနဲ႔ပဲ.........
.............................................................
ျဖတ္စမ်ား

မင္းနားမလည္တဲ့ေနေရာင္ျခည္ကငါ့ေခါင္းကုိနင္းတယ္
ျပီးေတာ့ ထခုန္တယ္
ပညာရွိမ်ားလူလားေျမာက္တယ္ နည္းစံနစ္မ်ားေနာက္ေယာင္ခံတယ္
မီးအတုေလာင္တယ္
ေအာင္ျမင္မႈကႏုိင္ငံျခားစီးကရက္လုိအနံ႔ျပင္းတယ္
ေလထုကအရပ္ပုတယ္ ရာသီဥတုကေဒါင္းေယာင္ေဆာင္တယ္
အေတြးအေခၚမွာအေပါက္ေတြနဲ႔ပိလုိ႔
ရန္ကုန္ျမဴိ႕ထဲလမ္းေလွ်ာက္ထြက္မိ
တသြင္သြင္စီးဆင္းေနေသာေန႔မ်ားေပၚ၌ေမာ္ေတာ္ကားတုိ႔တေရြ႕ေရြ႕။

KZေက

အေ၀းကားသံမ်ားမွ

ဘာမွမေရးျဖစ္ေတာ့
အားနာသလုိလုိျဖစ္မိတယ္
အမ်ားၾကီးမဟုတ္ေပမဲ့နဲနဲ လာဖတ္သူမ်ား
ကုိ အားနာသလုိျဖစ္မိတာပါ
ဒါနဲ႔ ဒီေန႔
ေရးျပီးသားဘာမ်ားရွိသလဲၾကည့္ရင္းက
ခုကဗ်ာကုိေတြ႔ေတာ့ ဘယ္တုန္းကေရးမိသလဲ
စဥ္းစားရခက္ေနပါေရာ
ကုိယ္မၾကဳိက္ေပမဲ့ တေယာက္ေယာက္ဓါတ္နဲ႔တဲ့သြားႏုိင္တာပဲ
ကားသံကုိ ကုိယ္မၾကဳိက္ေပမဲ့
အေ၀းကုိ ကုိယ္မၾကဳိက္ေပမဲ့
............................................................................................

အေ၀းကားသံမ်ားမွ

ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းသြားတုန္း
သီခ်င္းသံ
ငါလုိက္တဲ့စည္းခ်က္မွာအိပ္ေဇာသံေတြနဲ႔
ရစ္သမ္နဲ႔က်ီးကန္းမ်ား
ကားဟာၾကီးလာေတာ့ပုိျပီးဘရိတ္ေကာင္းလာရသလား
ေမွာင္ေနတဲ့ေန႔ကုိလင္းေစတဲ့ဒရမ္သံ
ပုိက္ဆံဟာဓါတ္ဆီလုိဒီဇယ္လုိ
ပုိက္ဆံဟာပုိက္ဆံလုိ
ကြန္ကရစ္လုိစတီးေခ်ာင္းလုိဘီးစိပ္လုိခက္ရင္းလုိေပါ့
တခုမွနမိတ္ပုံမဟုတ္ပါဘူး
ခုစိတ္ကူးနဲနဲမာေနလုိ႔သာပါ
ေမာင္းေနတဲ့ေမာ္ေတာ္ကားေပၚ
ေရြ႕ေနတဲ့ဘ၀ေပၚ
ရပ္ေနတဲ့ေအးစက္စက္ဆူညံမွဳေပၚ
ရြာသြန္းေနတဲ့ေနေရာင္ေပၚမွာေပါ့
ေပၚ ေပၚ
ေနာက္ထပ္ ေပၚေပၚ
လက္ကုိင္ေဂြက ငါ့ကုိလား ငါ့ကုိယ္စား
ေအာ္
တယ္ ။

KZေက

Sunday, August 9, 2009

ညအလင္း

ေလွကားထစ္ေတြမ်ား
မင္းကုိဘယ္သူကေျပးေစခ်င္မလဲ
ခုလုိမုိးရြာတဲ့ေန႔မ်ားမွာ

မီးလွ်ံကတိမ္ဆီကုိသြား
မီးေရာင္ကေရဆီမွာကစား
၀ဲလွည့္ေနတဲ့လူအုပ္ၾကီးထဲမွာ

အိပ္ရန္ခက္ခဲတစ္ည
ေလဟာဖေရာင္းသားကုိမညွာတာဘူး
ျပဴတင္းတံခါးကုိခါတယ္

ေက်ာက္တုိင္သားထုၾကီးမားတင္းမာလွ
ငွက္ေမႊးေလးတမွ်င္ပမာ
လွ်င္ေသာေန႔ေတြထဲ
ကုိယ့္ကုိပူေလာင္ရန္ေနဟာလြင့္လာလွ်င္

ဂီတအေႏွးလွည့္လည္ေန
သန္းေကာင္ယံအေမွာင္မွာလင္းေန။


ညအလင္း
KZ ေက

Tuesday, July 28, 2009

ဥါဏ္ႏွင့္အိပ္မက္တြင္အေရာင္ရွိသေလာ

ကုိလူေသြး

ခင္ဗ်ားစီဗုံးထဲမွာေရးသြားတဲ့မွတ္ခ်က္ေလးၾကည့္ျပီးေတာ့
က်ေနာ္လည္းျပန္ေရးခ်င္ေနတာၾကာပါျပီ
ဒါေပမဲ့မေရးျဖစ္ဘူး။ ကုိယ္ၾကဳိက္တဲ့ web ေလး blog ေလးေတာင္နပ္မွန္ေအာင္
မၾကည့္အားတာပါ။
မအားတဲ့ၾကားကပဲ ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့ေသးသဗ်။
မၾကာဘူးဆုိေပမဲ့လည္း ဒီလုိေပါ့ေလ။
ခ်စ္ေသာ ျမဳိ႕ေဟာင္းၾကီးရဲ႕အနံ႕ကုိျပန္ရွဳရတာေပါ့။
၃ညအိပ္ ၄ရက္ ခရီးမွာေျပာခ်င္တာေလးေတြေတြ႔လာခဲ့တယ္။
သိပ္မထူးထင္တာနဲ႔ဘာမွမေရးဖူးေနဖုိ႔ပါ။
ခုတင္ပဲစာတပုဒ္ဖတ္မိတာနဲ႔ နဲနဲေရးဖုိ႔ဆႏၵရွိလာတယ္။
အင္း ႏုိင္ငံေရးနဲနဲပါမလားမဆုိႏုိင္ဘူး
က်ေနာ္လည္းအမူးေျပေတာ့ ဟုိေကာင္တာေထာင့္က ၀ီစကီေလးဘယ္ေစ်းပါလိမ့္
လွမ္းၾကည့္သလုိမ်ားျဖစ္ေနသလားလုိ႔ေတြးမိေသးတယ္
က်ေနာ္စဥ္းစားဦးမယ္ဗ်ာ။ ေရးလုိ႔ေကာင္းမေကာင္း။
အလားကားေနရင္းလည္းခင္ဗ်ားတုိ႔မုန္းတာမခံခ်င္ဘူး။
ခနေတာ့အခ်ိန္ေစာင့္ပါဗ်ာ။
ေရးျဖစ္ရင္ေတာ့ဖတ္ျပီးစိတ္ရွည္ေစခ်င္တာပါပဲ။

ခ်စ္ခင္စြာ
KZ ေက

Wednesday, July 15, 2009

အားလပ္ရက္တြင္စိတ္ေလလြင့္

အလုပ္မ်ားေသာအခါ
ကမာၻၾကီးစီပြားပ်က္တယ္ဆုိတာ
ယုံရခက္ၾကီးပါ
ဒါနဲ႔ပဲ
အနဲဆုံး
စိတ္ထဲမေတာ့အားဖုိ႔လုိတာပဲဆုိျပီး
ေတြးမိတယ္
ဒီလုိဆုိေတာ့စိတ္ေလျပီးလူမလြင့္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိျပီး
ကဗ်ာေရးခ်င္တဲ့စိတ္အေျခအေနဟာ လာလာဆိတ္တယ္္
ေရးမိေတာ့မထိျပန္တာနဲ႔
ေတာ္ေတာ္ေလးေဟာင္းေနတဲ့
အရင္ေလဖူးတဲ့စိတ္ကုိ
ခုျပန္ေခၚမိတာ။
.................................

အနမ္းနွစ္ခုၾကားမွာ
စစ္ပြဲတပြဲျခားခဲ့တယ္။
ညေနထဲငွက္တုိ႔ေမွာင္ရိပ္ခုိပုံအဆုံး
နံနက္ခင္းကုိယ့္ေရွ့လင္းလာပုံကအစ
ဘဝကုိသံေဝဂနဲ႔ၾကည့္ဖုိ႔လုိျပီလား။
လြင္ျပင္အက်ယ္အဝန္းထဲေရာက္ရွိသည့္အတုိင္းခံစားရ
တစုံတရာဟာအသစ္ျဖစ္ဖုိ႔အားယူရင္း
အျခားတစုံတခုကုိဆုံးရွဳံးရ
ဖိနပ္တုိက္ေဆးနံ႔နွင့္ေပါင္မုန္႔မီးကၽြမ္းနံ႔
ေရာက္ရွိေနေသာနံရံေပၚ၌
အရိပ္မ်ားမသဲကြဲမီ
မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ျပီးဒရြတ္ဆြဲငါတုိ႔လြမ္းမိ။
ဒုကၡအေဟာင္းေပၚ၌
အသစ္သုတ္ထားေသာေဆးမ်ားမေျခာက္မီ
ဥယ်ာဥ္တြင္းကုိဆင္းျပီး
ဒီတေန႔လုံးစိတ္ကူးယဥ္ျပီး
ေနၾကာပန္းလုိပြင့္ရန္မည္သူရည္ရြယ္။

KZေက

Thursday, July 2, 2009

ဥါဏ္အနီနဲ႔အိပ္မက္အနက္ ၄

ကုိတီတူးေရ
ေရးမယ္ေရးမယ္နဲ႔ က်ေနာ္လည္းထမင္းအုိးေလးမီးထုိးရတာနဲ႔
ထင္တုိင္းမေပါက္ဘူး
ဥါဏ္အနီကရွိတယ္ဆုိႏုိင္ေပမဲ့အိပ္မက္ကရဲရဲမက္ဖုိ႔အခ်ိန္မရဘူးဗ်ာ
အခ်ိန္နဲ႔ေနရာအေၾကာင္းက်ေနာ္တုိ႔ေျပာခဲ့ၾကတယ္
အဲဒီကပဲျပန္စၾကရေအာင္
တေန႔မွာခင္ဗ်ားဟာမထင္မွတ္ပဲ အိမ္နဲ႔ပတ္သက္တာတခုေတြးမိမယ္
မထင္ရွားဘူး အခ်ိန္လည္းေပးဖုိ႔ရာမွာတျခားအလုပ္ေတြနဲ႔
ဒီေတာ့ က်ေနာ္ေျပာခဲ့သလုိ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ တ၀က္သိစိတ္နဲ႔ညိျပီးညမွာအိပ္မက္
အျဖစ္လာထင္ေတာ့မွာလား
အဲဒီေလာက္လည္းမေလာေစခ်င္ဘူး
မက္ခ်င္ရင္လည္းမက္ေပမေပါ့ သုိ႔ေသာ္မေသခ်ာဘူး
အဲဒီအခံဟာ ေနာက္တပတ္ ေနာက္တလ ေလာက္ေနမွ အျခားတခုနဲ႔ေရာျပီး
ေပၚခ်င္ေပၚလာမွာေပါ့ ဘယ္သူအာမခံမွာလည္း
ဒါဟာအိပ္မက္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လက္ေတြ႔ေလာကမွာခင္ဗ်ားေတြ႔ရမဲ့အခ်ိန္ကာလရဲ႕မေသခ်ာမွဳပဲ
အိပ္မက္ထဲေရာက္ေတာ့ေကာ ကုိယ့္အိပ္မက္ကဘယ္အခ်ိန္ေနာက္ခံနဲ႔ပဲမက္မက္
မက္သူခင္ဗ်ားကလက္ရွိအခ်ိန္ထိသိထားသူျဖစ္ေတာ့ယုတၱိအလြဲေတြရွိတတ္ပါတယ္။
ဥပမာ ခင္ဗ်ားခုစင္ကာပူမွာအလုပ္လုပ္ေနေပမဲ့ အိပ္မက္က အရင္
ရန္ကုန္မွာ ေက်ာင္းတက္စဥ္က အေၾကာင္းတခုခုကုိ
မက္တယ္ဆုိၾကပါစုိ႔ လွည္းတန္းမွာ ကုိယ့္လူက IFL ကျပန္လာမဲ့ခ်စ္သူကုိေစာင့္ေနတဲ့အခ်ိန္
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲသူငယ္ခ်င္းတေယာက္နဲ႔ေတြ႔မယ္ ဒါေပမဲ့သူက ခင္ဗ်ားကုိ စင္ကာပူမွာလုပ္ငန္းေတြ
ေကာင္းရဲ႕လားေမးခ်င္ေမးမွာ။
ေျပာရရင္ အခ်ိန္တခုေပၚမွာဇတ္ကတည္ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ
၀ထၳဳေတြလုိအခိ်န္ကုိကစားတာမ်ဳိးျဖစ္ေနေကာ
မက္သူခင္ဗ်ားမွာ ကာလစဥ္ဆက္ အခ်က္အလက္အားလုံးရွိေနတာကုိး
ေနရာကက်ေတာ့ပုိသိလြယ္ပါတယ္
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကဳံဘူးမွာပါ အိပ္မက္ထဲကေနရာဟာ ဟုိေရာက္ဒီေရာက္ပဲ
ပထမအိပ္မက္ကရန္ကုန္မွာ တခုခုလုပ္ေနတုန္း ဖ်တ္ကနဲ တျခားတေနရာေရာက္ခ်င္ေရာက္သြားတာ။
ကာလနဲ႔ေဒသကုိေရာေမႊေခ်ေႏွာက္ႏုိင္တဲ့နာမည္ၾကီးစာေရးဆရာေတြဟာ
အိပ္မက္ေတြကုိနားလည္ႏုိင္လုိ႔မ်ားလားမသိတတ္ႏုိင္ဘူး။
ေျပာရင္း ကပ္ဖကာကုိသတိရမိတယ္္
သူ႔၀ထၳဳေတြေတာ့မဟုတ္ပါဘူး က်ေနာ္ကပ္ဖကာေကာင္းေကာင္းဖတ္ႏုိင္တဲ့
အဆင့္မရွိတာခင္ဗ်ားလည္းရိပ္မိမွာပါ
ဒီေမာင္ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္အခန္းကုိသြားလည္တာ တံခါးအဖြင့္
ဟုိလူကအိပ္ေနေတာ့ သူေျပာပုံေလးက်ေနာ္သေဘာက်မိတယ္
က်ေနာ့္ကုိအိပ္မက္တခုလုိသေဘာထားလုိက္ပါ တဲ့
အိပ္မက္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာလူၾကဳိက္အမ်ားဆုံးက အိပ္မက္ကုိအဓိပၸါယ္ေကာက္က်တာပါ
ဟဲ့ ညကပန္းသီး၂လုံးမက္တယ္။ ပန္းသီးဆုိေတာ့အာဒမ္နဲ႔ဧ၀ ပဲ
အတြဲ ။ ျပီးေတာ့ ၂လုံး
ဒါဆုိရင္ ၂၂ ။ အနဲဆုံး၂ တလုံးေတာ့ေသခ်ာေနျပီဆုိတာမ်ဳိးေပါ့။
အိပ္မက္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ နမိတ္ပုံလုိအိပ္မက္မ်ဳိး။ နမိတ္ျပသလုိအိပ္မက္မ်ဳိးဆုိတာေတြလည္း
ရွိႏုိင္တာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ေနာက္ဆုံးစစ္လုိက္ေတာ့အိပ္မက္ဟာ အာရုံကစတယ္ပဲေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။
ကုိယ့္အာရုံမွာတနည္းနည္းမကပ္ပဲ ဘယ့္ႏွယ္လုိလုပ္အိပ္မက္မက္ပါ့မလဲ
ခင္ဗ်ားနယူးေယာက္မေရာက္ဘူးပဲ အဲဒီျမိဳ႕ကုိအိပ္မက္ႏုိင္ပါ့မလား။
ဒီေတာ့အိပ္မက္ေကာင္းေကာင္းမက္ခ်င္ရင္
အာရုံေကာင္းေကာင္းေလးရွာရမယ္လုိ႔တလြဲမထင္ေစခ်င္ဘူး
အာရုံကေတြကေတာ့ေကာင္းတာေကာဆုိးတာေကာလာမွာ။
အာရုံကုိက်ေနာ္တုိ႔ျပင္လုိ႔မရတာလဲေသခ်ာ။
နစ္ကုိးကစ္မင္းကခ်ယ္နယ္ဖုိက္ေၾကာ္ညာေတာ့ခင္ဗ်ားၾကဳိက္မွာေပါ့
ၾကဳိက္လုိ႔လုိက္ေတာ့ ေလာဘစိတ္ေလးေပၚလာမယ္။ (မဟုတ္ေပဘူးလားဒကာတူးရဲ႕)
အဲဒီေနရာမွာေတာ့ခင္ဗ်ားျပင္ႏုိင္သဗ်။ စိတ္ကုိသာျပင္ၾကရဖုိ႔ပဲတဲ့။
က်ေနာ္ေျပာတာမဟုတ္ရပါဘူး။ ဒါ တရားပါ။
ဥါဏ္ေကာင္းရုံနဲ႔မျပီးေသးဘူးဆုိတဲ့သေဘာေပါ့ကုိတီတူး။
စိတ္ေကာင္းရွိဖုိ႔ကအဓိကလုိ႔ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ၾကီးကဒါေၾကာင့္မိန္႔ခဲ့တာေနမွာ။
အိပ္မက္လွလွမက္ပါေစဗ်ာ။

KZ ေက

Sunday, June 28, 2009

Days

Days

D for Demonstrations
E for E-mail
F for Fcuk (no spelling mistake)
G for G-talk
H for HIV
I for I phone
D for Democracy
growing the globe is with modern and sophisticated
technology, poor diseases and interest politics and
I saw a three thin blue cloud swaying over my troubled idea
A Mad shop going inside kids
Would you like ………..
It in fact is …………….
Do you mind if I ……………………..
I’ve spent many days of my days as if I ………………….
Ringing tones are dancing in a small lather bag attached on a belt
Like a music or a pistol
One day I’ve tried breaking a hard shell of one Sunday with expectation to see a holiday
And I found of course a damaged one
So what does it mean
D for Days?

KZ ေက

Thursday, June 25, 2009

ေန႔မ်ား။ေနထုိင္ျခင္း

မႏွစ္ကေရးခဲ့တဲ့ကဗ်ာတပုဒ္ပါ
တကယ္က ဥါဏ္အနီကုိဆက္ေရးဖုိ႔ပါ
ေနာက္ျပီးေရွ႕မွာပ်ဳိးခဲ့တဲ့ ပါရီ ၂၀၀၃ ကလည္းေရးဖို႔ရွိေနပါေသးတယ္
၂ ခုလုံးအတြက္ အၾကမ္းစိတ္ကူးထည္ကရွိျပီးသား
ေခ်ာဖုိ႔ရာမခိ်န္ႏုိင္ေသးတာနဲ႔ပဲ ခုကဗ်ာကုိတင္လုိက္ပါတယ္
...........................
ေန႔မ်ား။ေနထုိင္ျခင္း

ေန႔သည္လင္းလြန္းလွသည္။အားစုိက္ရာမရ။အခ်ိန္ဆက္ေရြ႕ေနဆဲမွာၾကာ။
ပုိက္ဆံေတြပ်က္ျပီ။ ေရဒီယုိုိ နာရီ စက္ပစၥည္းမ်ားနည္းတူ့။
ေရခဲေသတၱာထဲအဆီခဲခဲအနံ႔မဲမဲေခတ္ၾကီး
ေနႏွင့္ရွည္ၾကာ ျမက္ဖ်ားအဝါ
သစ္ရြက္ေတြဟာမပြင့္ေသးတဲ့ပန္းမ်ား
စိတ္ပါဝင္စားမွဳေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္သမ်ွမ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား
ေရးျခစ္ၾကည့္ပါ
မွန္မွန္အားလုံးကမတူ။မတူႏုိင္။
ျဖစ္ႏုိင္ေျခတခု၏ေနာက္ဆက္တြဲအနာဂတ္မ်ား
ခ်ဥ္းကပ္ပုံအေျခခံထုိင္ထားတာကစ၍။
ပထမလတြင္ယခုႏွစ္ႏွင့္မႏွစ္က။ျပီးေတာ့မေျပာင္း။ေျပာင္းရန္မလုိဟုယူဆထားပုံ
သူ႔ကုိမထိရ။ေနာက္အဆက္အစပ္ျပတ္။
အေတြ႔အၾကဳံေပၚတြင္ ေနာက္ထပ္သိစရာမ်ား အသိပညာ မ်ားလွ
ညတုိ႔ေန႔တုိ႔နာရီတုိ႔ေရတြက္ပုံ ၁ ၂ ၃ ၄ ငါး ေျခာက္
မ်က္ႏွာက်က္နံရံေထာင့္မွထိကရုန္းပင္ပမာ ပင့္ကူအိမ္လုိေထာင္ေျခာက္
ကုိးလပုိင္းတြင္မုိးနံ႔ေသြ႔ေျခာက္လာျပီး
ထူးျခားေသာအေရာင္မ်ား အေၾကာင္းအရာမ်ား
အျခားတဘက္တြင္အသားက်ေနေသာအမွားသည္ပင္လွ်င္
ေအာင္ျမင္ေသာရပ္တည္မွဳတခုႏွင့္
ပုရစ္ကေလးေတြေအာ္မည္ေန မိုးေန႔မ်ား ေမာ္ေတာ္ကားေျပးပုံႏွင့္ခုိင္းႏွဳိင္းရေပလိမ့္
ကာလတရားသည္ တစစ္စစ္ တစိမ့္စိမ့္ တရိပ္ရိပ္
မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဓါးနဲ႔ထြန္ရင္း ေန႔စဥ္ စုိက္ပ်ဳိးသင္ယူ
ၾကည့္မွန္၏ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္္ရင့္က်က္
မ်က္မွန္၏အေတြးအေခၚေဟာင္းေျပာင္းလဲ
ေရပန္႔ႏွင့္ျပန္စုပ္ထုတ္၍မရသည္မွာခႏၶာကုိယ္ထဲစီးဝင္ေနသည့္ တစစ္စစ္ တစိမ့္စိမ့္ တရိပ္ရိပ္
အမ်ဳိးသမီးငယ္ စားပစ္လုိက္တဲ့ အခ်ိန္ကာလမ်ားပ်ဳိရြယ္ အရည္တရႊမ္းရႊမ္းပုိမုိစိမ္းလန္းခဲ့ေပမယ္
အရိပ္ပမာလုိက္လာသည္ဆုိေသာ္လည္း
အတိတ္ဟာမျပန္သာက်န္ရစ္ခဲ့ေသာအမည္နာမမဲ့မွဳမ်ား
ပန္းေတြဟာပြင့္ျပီးေသာသစ္ရြက္မ်ားပမာ

KZ ေက

Saturday, June 20, 2009

ေရတြက္ျခင္းႏွင့္စကားစမည္

တေလာက blog အသစ္လုပ္တဲ့သူငယ္ခ်င္းက link ပို႔ေတာ့
ဖြင့္ၾကည့္တာ အံမယ္ ခင္ဗ်ာက ေကာင္တာေတြ စီဗုံးေတြနဲ႔ကုိး
ေဟး ငါ့လည္းေျပာဦးေလဆုိေတာ့ သူက ဟဲဟဲ ဟဲဟဲ နဲ႔
လုိင္စင္ပုံလုိ ၁၅မိနစ္အျမန္ေပ့ါေလ ပုိ႔ခ်ပါတယ္
ဘာရမလဲ ခုေတြ႔တယ္မလား
တခုပါပဲ ပုိ႔စ္ ၄၀ ေက်ာ္မွေကာင္တာမွာ ၁ ကစေတာ့
အင္းေပါ့ေလ ကုိယ့္ဘာသာ တေန႔ ၁၀ ခါေလာက္ေတာ့ဖြင့္ရမွာေပါ့
တပတ္ေလာက္ေနရင္ၾကည့္ေကာင္းသြားမွာပါ

Thursday, June 11, 2009

ဥါဏ္အနီနဲ႔အိပ္မက္အနက္ ၃

ကုိတီတူးေရ
ဒီပုိ႔စ္မွာေတာ့က်ေနာ္ထင္တာေလးေတြ သုိ႔မဟုတ္
က်ေနာ့္အေတြ႕အၾကဳံေလးေတြ ကုိေရးခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။
တေန႔လုံးက်ေနာ္တုိ႔လွဳပ္ရွား ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး၃ပါးစလုံးနဲ႔
တကြင္းလုံးတြန္းတြန္းတုိက္တိုက္လုိက္ကစားျပီး
ညတုိင္ေရာက္ေတာ့အနားယူၾကရတယ္။
အိပ္စက္ရာသလြန္ေညာင္ေစာင္းမွာ
တေန႔လုံးမိခဲ့တဲ့အာရုံေတြထဲက
ကုိယ္အခ်ိန္ေပးခြင့္စူးစုိက္ခြင့္မရခဲ့တဲ့အာရုံေတြ
ဥမမာ ခင္ဗ်ားဆုပ္ထားတဲ့လက္ကုိေျဖလုိက္ရတာ။
တယ္လီဖုန္းျမည္မယ္ ခနေလးေျပာျပီး ညေနျပန္ေခၚမယ္ ဆုိေသာ္လည္း
သူ႔အတြက္ ညေနညိဳရီဟာေရာက္မလာ။
၅ နာရီမွာလာမယ္တဲ့ မာရီယာ က ……
အဆုိပါအျဖစ္အပ်က္အလုံးစုံဟာ တုိက္ဆုိင္သလုိ
ညမွာအိပ္မက္အျဖစ္လာထင္ဖုိ႔ၾကဳိးစားပုံရပါတယ္။
တိတိက်က်ဆုိရရင္ (က်ေနာ္တေယာက္တည္းအတြက္ေတာ့)
ကုိယ္စိတ္ထဲမိမိရရလုပ္ခြင့္မရ ေတြးခြင့္မရ ေျပာခြင့္မရ တာေတြ
သိစိတ္ရဲ႕နက္တဲ့တေနရာကုိ မထင္မွတ္ပဲေရာက္သြားတယ္
သိစိတ္ခ်ည္းလုံးလုံးနဲ႔ေတာ့ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိအိပ္မက္မလဲဗ်ေနာ။
အိပ္မက္ဟာ တ၀က္သိစိတ္နဲ႕ ေျပာခဲ့တဲ့နက္တဲ့တေနရာကဟာကုိျပန္တူးျပီးပုိ႔တယ္။
မေသခ်ာပဲပူပန္ေနရတာေတြ ဘယ္ေတာ့မွန္းမသိတဲ့ေမွ်ာ္ရည္အလြမ္းေတြ
ကုိယ္ဆုံးရွဳံးခဲ့တာေတြ ေအာင္ျမင္မွဳအရိပ္အေငြ႔ေတြ အားနည္းခ်က္ေတြ ပုိင္ဆုိင္မွဳေတြ
က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ ေကာင္းတာေတြရွိေပမဲ့ ဆုိးရိပ္ပုိသာတဲ့ အေတြ႔အၾကဳံ အာရုံ
ေတြဟာ တ၀က္သိစိတ္ပုိက္နဲ႔ညိျပီး ညဆီမွာ အိပ္မက္အျဖစ္ လြတ္လမ္းရွာပါတယ္။
(တခါက ျပည္ေတာ္ၾကီးက စိတ္ပညာဆရာတဦးက Subconscious ကုိ
မသိစိတ္လုိ႔ဆုိမဲ့အစား တ၀က္သိစိတ္လုိ႔ ျပန္ဖုိ႔အၾကံျပဳဖူးပါတယ္။ က်ေနာ္သေဘာက်တာနဲ႔
ခုဒီလုိပဲေရးပါတယ္။)
သုိ႔ေပမယ္လုိ႔ ထူးျခားတာတခုက အိပ္မက္ဟာ ကာလနဲ႔ေဒသ ကုိ
(တ၀က္သိစိတ္အကူအညီနဲ႔) ခ်ယ္လွယ္ရာမွာေတာ့စြမ္းလွပါေပရဲ႕။
ခင္ဗ်ားကေတာ့ထင္မွာပဲ ဒီလူေတာ့ လုိင္းေျပာင္းျပီး အိပ္မက္အနက္ဖြင့္က်မ္းေတြ
ဘာေတြေရးေတာ့မယ္လို႔။
ဒါေၾကာင့္ကုိယ့္ဆရာလုိ ပညာတတ္မ်ားလည္း အထင္မေသးရဲေအာင္
ေနာက္ပုိ႔စ္မွာ အိပ္မက္ထဲ time နဲ႔ space ကုိက်ေနာ္ၾကဳိးစားျပီးထဲ့ၾကည့္ပါ့မယ္။

ဇတ္သိမ္းပုိင္းကုိေမွ်ာ္ပါ
KZ ေက

Tuesday, June 9, 2009

ဥါဏ္အနီနဲ႔အိပ္မက္အနက္ ၂

ကုိတီတူးေရ
ဒီတုိင္းသာဆုိ အိပ္တာရယ္ မွတ္ဥါဏ္ရယ္ အိပ္မက္ရယ္ မွာ
အဆက္အစပ္ေလးေတြ ရွိတယ္လုိ႔ေျပာရေတာ့မွာေပါ့။
ပညာရွင္ဆုိသူေတြကနဲနဲသိရင္မေနဘူး။ ထပ္ကြန္႔ခ်င္တြန္႔ခ်င္ၾကတာ
မွတ္ဥါဏ္တုိင္းအိပ္မက္မွာလာေပၚတာမဟုတ္ဘူး။
သေဘာဥါဏ္ (သေဘာတရားကုိသာစြဲတဲ့ဥါဏ္ semantic memory) ကသာေပၚတာတဲ့။
ဥပမာ ေၾကာင္သည္ေျခေလးေခ်ာင္းသတၱ၀ါျဖစ္သည္ လုိ႔ခင္ဗ်ားသိထားတာမ်ဳိး။
တခါတေလမ်ားအိပ္မက္ထဲေယာင္လုိ႔ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ေၾကာင္မ်ားေတြ႔ခဲ့ရင္
က်ေနာ့္ကုိေျပာစမ္းပါဗ်ာ။ ဒီလူေတြနဲ႔ျငင္းခ်င္စမ္းလွတယ္။
ဟုတ္ျပီ။ သူတုိ႔ဆုိလုိတာက ငါးရွဥ့္ေျခာက္စပ္ ခ်က္သလုိ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႔လုပ္သလုိ
တခုျပီးတခုအစီအစဥ္တက်မွတ္မိတဲ့ဥါဏ္မ်ဳိး (စီစဥ္ဥါဏ္ Procedural memory) နဲ႔အိပ္မက္
မဆက္စပ္လွဘူးဆုိပဲ။
ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ေတာ့က်ေနာ္အဲသည္အဆုိကုိသေဘာတူခ်င္လာတယ္။
သေဘာဥါဏ္ကအိပ္မက္မွာလာခ်ိတ္တယ္ဆုိတာေလ။
သုိ႔ေပေသာ္ျငား ခင္ဗ်ားဇတ္လမ္းဆန္ဆန္အစီအစဥ္ေလးနဲ႔မက္တာမ်ဳိးၾကဳံဘူးရင္ေတာ့
တမ်ဳိးေျပာရမယ္။ ဒါကုိ အစီအစဥ္နဲ႔လုပ္တာကုိမွတ္မိတဲ့ဥါဏ္နဲ႔ေတာ့သြားေရာလုိ႔မရဘူး။
(ေန႔အစဥ္မွာအစီအစဥ္နဲ႔တဆင့္ခ်င္းျဖစ္ပ်က္ရတာဆုိေပမဲ့ ...ဒါေျပာခ်င္ပုံပဲ)
အဲဒီလုိမ်ဳိး ခင္ဗ်ားဇတ္ေၾကာင္းေျပာဆန္ဆန္ အိပ္မက္ေတြ႔လာခဲ့ရင္
ဒါဟာ စိတ္ဖိစီးမွဳတခုေအာက္မွာရုန္းကန္ေနရတဲ့သေဘာဥါဏ္ေတြရဲ႕စုစည္းမွဳလုိ႔
အင္း ပညာရွင္ေတြေပါ့ဗ်ာ သူတုိ႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကေလရဲ႕။

ဆက္ရဦးေတာ့မွာပါလား
KZ ေက

Sunday, June 7, 2009

ဥါဏ္အနီနဲ႔အိပ္မက္အနက္

ကုိတီတူးေရ
ခင္ဗ်ားေရးတဲ့တ၀က္မွတ္ဥါဏ္မ်ားနဲ႔ဆုိင္တဲ့ comment ကုိဖတ္ျပီး
က်ေနာ္တခုခုေရးခ်င္စိတ္ေပါက္လာတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔အင္တာနက္မွာေျပာျဖစ္တဲ့အခါခင္ဗ်ားေျပာေလ့ရွိတဲ့လက္သုံးစကားေလးနဲ႔စရမွာပဲ
ဒါေတြဒီလုိရွိတယ္ ဘာညာေတြလည္းဆုိျပီးေရာ
ခုေတာ့အိပ္လုိက္ဦးမယ္ဆုိတာေလ။
ဒီလုိပါ။ အိပ္တာရဲ႕အဓိကက်တဲ့လုပ္ေဆာင္မွဳတခုက ခင္ဗ်ားမွာရွိတဲ့ ယာယီအခ်က္အလက္ေတြကုိုိ
ေရရွည္မွတ္ဥါဏ္ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းလုိက္တာတဲ့။
(ဒီေတာ့ခင္ဗ်ားေမ့ဥါဏ္မ်ားဖတ္ခ်င္ရင္ေမာင္ေပါက္က်ဳိင္းကုိသာေရးခုိင္းေပေတာ့)
မွတ္ဥါဏ္ဆုိတာကလည္းေျပာေတာ့သာ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိဆုိတာကလား။
ေျပာမယ္ဆုိ က်ေနာ္ကဥါဏ္သိပ္မေကာင္းေတာ့အဲဒီလုိေထြလီကာလီေတြမ်ားလာရင္
သိပ္သေဘာက်တာမဟုတ္ဘူး။
အဲဒီေတာ့ေသခ်ာတာကုိကုိယ့္လက္ေတြ႔ဘ၀ထဲကအေတြ႕အၾကဳံေလးနဲနဲသုံးျပီးစဥ္းစားၾကည့္တယ္။
အိပ္တာကစရေအာင္။
ေသခ်ာေပါက္လူတုိင္းအိပ္ဘူးတယ္။
ဦးေပၚဦးအိမ္ေရွ႕ဘုရင္ကအီး၂ပါခုိင္းတာခင္ဗ်ားသိတယ္မလား။
ဦးေပၚဦးကေျပာတယ္ေလ။ ေကာင္းပါေပ့ ငါ့ရွင္ရယ္ ကုိယ့္လူ ရွဴးရွဴးေတာ့မဖလား၀ါးရဘူးတဲ့။
ဘယ္ျဖစ္ပါ့မလဲဗ်။ သူတုိ႔ႏွစ္ခုက ႏွစ္ခုေပါင္းမွတေခ်ာင္းျဖစ္တဲ့ အီၾကာေကြးလုိမလား။
ဘယ္ခြဲလုိ႔ရပါ့မလဲ။ အိပ္တာလည္းဒီလုိေပါ့ အိပ္ရင္အိပ္မက္ေတာ့မက္ၾကရတာပဲ။
အိပ္မက္ကမွတ္ဥါဏ္ထက္ပုိဆုိးတယ္ထင္တယ္ဗ်ာ။
ခုထိဘယ္သူကဘာလို႔တိတိက်က်မေျပာႏုိင္ၾကဘူးေလ။
က်ေနာ္လည္းလူထူရင္ေျပာလုိ႔ရေအာင္ ဖရုိက္ဒ္ တုိ႔ လာကင္တို႔ နဲနဲမွတ္ထားတာရွိေပမဲ့
သိပ္ေတာ့နားမလည္လွဘူး။
ေသခ်ာတာတခုက ပညာရွင္ေတြအဆုိအရ အိပ္မက္ဟာ အိပ္တဲ့အခ်ိန္ရဲ႕
REM (Rapid Eye Movement) အပုိင္းအျခားမွာျဖစ္တာ။ သိပ္ႏွစ္ႏွစ္ျခဳိက္ျခဳိက္မအိပ္ေပ်ာ္တဲ့ဲ့အခ်ိန္လုိ႕
ေျပာရမွာထင္တယ္။
အိပ္မက္တဲ့အခ်ိန္အပုိင္းအျခားကုိေတာ့သိျပီ။ ဘာေတြကုိဘာလုိ႕မက္တာလည္းဆုိတာ
က်ေနာ့္ေယာင္၀ါး၀ါးအျမင္နဲ႔ ပညာရွင္အျမင္ဆက္စပ္ျပီးရွင္းၾကည့္ခ်င္တယ္။
အံမယ္ ေဟ့လူ ခင္ဗ်ားအိပ္ငုိက္ေနျပန္ပါျပီ။

ဆက္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ
KZ ေက

Sunday, May 31, 2009

ႏွဳတ္ဆက္တယ္ေမ

၂၀၀၈ ေမဟာ ပင္လယ္ကုိျမစ္အ၀မွာေပၚတဲ့ကၽြန္းေပၚတင္ခဲ့တယ္
၂၀၀၉။ ခ်စ္ေသာ အင္းယားေျမကုိလာခဲ့ျပန္ပါေပါ့
ခ်စ္သူတုိ႔ရင္ခ်င္းကပ္ေႏြးေထြးခြင့္မရေသးတာ
ေအာ္ ေက်ာခ်င္းကပ္ရင္ဆုိင္ဖုိ႔လုိေသးလုိ႔ထင္ပ
ႏွဳတ္ဆက္တယ္ေမ
စိမ္းလန္းေသာဇြန္မွာ
ကုိယ္တို႔
ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမ်က္ရည္မ်ားနဲ႔စုိစြတ္ၾကမယ္။

KZ ေက

Thursday, May 28, 2009

အျခားခ်ဥ္းကပ္မွဳ၏တ၀က္မွတ္ဥါဏ္မ်ား

တ၀က္မွတ္ဥါဏ္မ်ားကိုဘယ္သူေ၀ဖန္မလဲေစာင့္ေနခဲ့ပါတယ္
တကယ္ေတာ့က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာရွင္းခ်င္မွရွင္းပါလိမ့္မယ္
က်ေနာ္လည္းဆုိလုိရင္းတိတိက်က်ၾကီးေျပာရေအာင္လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိပါဘူး
ကုိယ္နားလည္တာကဒီလုိ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေျပာလာၾကရင္
၀မ္းသာစရာ.....
ခုဒီကဗ်ာနဲ႔နဲနဲအစေဖာ္ၾကည့္ ဆက္စပ္ၾကည္႔ၾကရေအာင္ေလ။
......................................
အျခားခ်ဥ္းကပ္မွဳ၏တ၀က္မွတ္ဥါဏ္မ်ား

ေန႔အစဥ္မွာစီစဥ္စရာနဲ႔
တဆင့္ခ်င္းျဖစ္ရပ်က္ရတာေတြဆုိေပမဲ့
မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး သတၱဳျငီးျငဴသံ
အျပန္ေမွာင္ရိပ္ထဲအမည္နာမမကြဲတဲ့သစ္ပင္မ်ားျမဴးသံ
အိပ္ရန္သက္သက္အိမ္ထဲေရာက္ျပန္ေတာ့
ဟုန္းကနဲအေမွာင္မွာျငိမ္းဖုိ႔မသင့္ျပန္သျဖင့္
ေသးေသးေကြးေကြးအခ်ိန္ကုိထိမ္းထိမ္းသိမ္းသိမ္း
ေခ်ာက္ကနဲခလုတ္ ရုတ္ကနဲအလင္း နဲ႔လြင့္ခ်ိန္
မျမင္ႏုိင္ေသာကာလတရားေရာေထြးနီးေ၀းလာေသာ္
့ေအးေနတဲ့မွတ္ဥါဏ္ဟာရိပ္ကနဲ
အဆီလုိေရေပၚေ၀့တက္လာလွ်င္
အေ၀းကအလြမ္းဆီခက္ခဲစြာ။

KZ ေက

တ၀က္မွတ္ဥါဏ္မ်ား

က်ေနာ္မွတ္မိတာကအေမနဲ႔အတူေစ်းကျပန္လာတာပဲ။
ဒါအျပင္မွာတကယ္ျဖစ္ခဲ့ဘူးတာဆုိေတာ္ေတာ္ကုိၾကာျပီ။
သုိ႔ေသာ္အေမနဲ႔ေစ်းကျပန္လာတယ္။အေမကေစ်းျခင္းကုိဆြဲထားတယ္။
က်ေနာ္ကတခုခုကုိင္ထားတယ္။မမွတ္မိေတာ့ဘူး။
စတာကအိမ္ကုိသူငယ္ခ်င္းလာလည္တာ။သူအခုဂ်ပန္မွာမိသားစုနဲ႔။
သူ႔မိန္းမလည္းပါတယ္။သူတုိ႔ဘာ၀တ္ထားလည္းမေသခ်ာေပမဲ့သူ႔မိန္းမကေဘာင္းဘီရွည္နဲ႔။
အင္းဂ်င္းေဘာင္းဘီလုိ႔ထင္တယ္။ဟုတ္တယ္ဂ်င္းေဘာင္းဘီ။
တကယ္ဆုိသူတုိ႔ႏုိင္ငံျခားမွာဆုိတဲ့အသိသာက်ေနာ့္ဆီမွာမရွိခဲ့ရင္ဒါကုိက်ေနာ္ဘယ္လုိ
သတိထားမိမလဲ။ သူတုိ႔ႏုိင္ငံျခားမွာဆုိတဲ့အသိသာက်ေနာ့္ဆီမွာမရွိခဲ့ရင္သူ႔အမ်ဳိးသမီးေဘာင္းဘီရွည္
၀တ္လာတာကုိမွတ္မွတ္သားသားျဖစ္ဖုိ႔ခက္မယ္ေျပာခ်င္တာပါ။
ျပန္ေတာ့လုိက္ပုိ႔မယ္ေျပာတာ။သူတုိ႔ကရပါတယ္ဆုိေပမဲ့ထြက္လုိက္သြားမိတယ္။
နဲနဲေလာက္ေလွ်ာက္လုိက္ေတာ့မွဒါက်ေနာ့္ဇာတိျမဳိ႕လုိ႔သိလုိက္တယ္။
ျပီးေတာ့ဖုန္းဆက္တယ္။ဟင္းဖုန္းနဲ႔။တကယ္ကက်ေနာ္အဲဒီမွာေနတဲ့အခ်ိန္ဆုိမုိဘုိင္းဖုန္းက
မေပၚေသးဘူး။ေျပာရရင္နယ္မွာကခုထိလုိင္းဖုန္းေတာင္အႏုိင္ႏုိင္။
ဆက္တယ္။ဆက္တာကအိမ္သူႏြယ္ကုိဆက္တာ။
အင္းရွင္းရင္ရွဳပ္ေတာ့မွာပဲ။ အမွန္ကက်ေနာ္တုိ႔အိမ္ေထာင္မက်ေသးဘူးလုိ႔ထင္တယ္။
ထင္ရတာကဒီလုိ။ အရင္ကသူ႔အိမ္ကက်ေနာ္နဲ႔သိပ္သေဘာက်ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။
က်ေနာ္ေျပာမယ္။သူ႕အမကဖုန္းကုိင္တယ္။ဒါအိမ္ဖုန္းမဟုတ္ဘူးေလ။
မုိဘုိင္းကုိဘာကိစၥသူက၀င္ကုိင္ရတာလဲ။
ဟလုိ။အင္းအင္း။သူ႕အမကဖုန္းလာကုိင္တယ္လုိ႔က်ေနာ္ေျပာတဲ့အခ်ိန္ထိသူငယ္ခ်င္း
လင္မယားနဲ႔အတူတူ။ သူတုိ႔ကေတာင္ရီေနေသးတယ္။ ဘာရီစရာပါသလဲ။
ေရွ႕လမ္းခ်ဳိးကျပန္လွည့္ရင္အိမ္ဘက္ကုိနီးလာတာပဲ။
ဒီမွာအေဖနဲ႔အတူတူျဖစ္ေနတာသတိထားမိတယ္။လမ္းေပၚမွာႏွစ္ေယာက္အတူတူေလွ်ာက္လာတာ။
အေဖခုထိက်န္းက်န္းမာမာဆုိေပမဲ့အဲဒီမွာပုိျပီးေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းေလွ်ာက္ေနတယ္လုိ႔ခံစားရတယ္။
က်ေနာ္အိမ္ျပန္ေတာ့မယ္ေျပာျဖစ္တယ္မွတ္တာပဲ။တကယ္ကအဲဒီအခ်ိန္ကခနေလး။
အဲဒီမွာအေမနဲ႔သြားဆုံတာ။အေမေစ်းကျပန္လာတာေလ။
က်ေနာ္တခုခုလွမ္းယူလုိက္လိမ့္မယ္။ လက္ထဲတခုခုရွိေနတာသိတယ္။
အသိေတြနဲ႔ေတြ႔ေတာ့အေမစကားေျပာတယ္။ ထူးဆန္းတာကအျပင္မွာလဘက္ရည္ေသာက္ေလ့မရွိတဲ့
အေမကသူ႔အသိေတြနဲ႔ေအးေအးလူလူဆုိင္ထုိင္ျပီးေျပာဖုိ႔လုပ္ေနတာပဲ။
အေမက်ေနာ္ျပန္ႏွင့္မယ္ဆုိေတာ့အေမကေသာ့ယူသြားတဲ့။
ေသာ့လွမ္းလုိက္တုန္းမွာပဲလမ္းခ်ဳိးကေနအိမ္သူႏြယ္စက္ဘီးကေကြ႔လာတယ္။
သူ႕မ်က္ႏွာကအနည္းငယ္စိတ္ရွဳပ္ေနတဲ့ပုံ။ အိမ္လာမယ္ေျပာတဲ့အခ်ိန္အိမ္ပိတ္ထားတာျမင္လု႔ိျဖစ္မယ္။
အရင္ကလုိ ငယ္ရုပ္နဲ႔ လွလွပပေလးစက္ဘီးေပၚမွာ။ ဦးထုပ္မွာဖဲျပားအပြင့္နဲ႔အိမ္လာရင္ေဆာင္းေလ့ေဆာင္းထရွိတယ္။
အေမမ်ားဘာေျပာဦးမလဲစိတ္ထဲေတြးမိေသးတယ္။ ေနာက္ေတာ့
က်ေနာ္ေသာ့ကုိင္ထားတဲ့လက္ကုိလွမ္းေျမွာက္ျပလုိက္ေတာ့သူစက္ဘီးေပၚကဆင္းလုိက္တာကုိ
မွတ္မိေနတယ္။
............
KZေက
.........

သတင္းစကား

သတင္းမ်ားဆန္းေတာ့
ဘာမွမေရးျဖစ္ဘူး
အာရုံကတေနရာမွာသြားျပီးယုတၱိနဲ႔စုေနတယ္
သတိၱနဲ႔စုေနတယ္
အႏုရသစိတ္ကနိမ့္သြားတယ္
ဒါေပမဲ့ တသမတ္ထဲမဟုတ္ေလေတာ့
သူ႔အာရုံကပ္တဲ့အခ်ိန္ေလးဖမ္းမိသြားတာ
ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ၀မ္းေရးတုိ႔ထက္လုိ႔ ဆုိတယ္မဟုတ္လား
ေနာက္ေန႔မွာပုိ႔စ္တခုခုတင္မယ္ဗ်ာ

KZေက

Wednesday, May 13, 2009

မုိးရထား

ဂိတ္ကုိျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာဒါေနာက္ဆုံးရထားပဲလုိ႔ျဖတ္သြားတဲ့စုံတြဲေျပာတာၾကားလုိက္ရတယ္။
နီးတဲ့တြဲေပၚတက္လိုက္တာပါပဲ။တတြဲလုံးေခ်ာင္လုိ႔။ရွိလွေလးေယာက္။မဟုတ္ရင္ငါးေယာက္ေပ့ါ။
အမ်ဳိးသမီးကက်ေနာ့္ေရွ႕ကမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ခုံမွာလာထုိင္တယ္။
ရထားထြက္ခါနီးမွာမွေနာက္ထပ္တေယာက္ထပ္ေရာက္လာတယ္။တုိက္ဆုိင္တာကေရွ႕ကတေယာက္လုိသူ
လည္းဦးထုပ္ေဆာင္းထားတယ္။အနက္ေရာင္ပဲ။က်ေနာ္မွတ္မိတာအနက္ေရာင္ပဲ။
ေရွ႕ကအမ်ဳိးသမီးကသပ္သပ္ရပ္ရပ္ေျခခ်ိတ္ထုိင္လုိက္တယ္။ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေတာ့က်ေနာ္ထဲ့ေျပာခ်င္တယ္။
သူ႕စကတ္ကတုိတုိေလးရယ္။အင္းေနာက္၀င္လာတဲ့တေယာက္လည္းစကတ္လုိမ်ဳိးပဲ။ဒါေပမဲ့ေဘာင္းဘီလုိပုံမ်ဳိးလည္းေပါက္ေနတယ္။ေျပာရတာခက္တယ္။က်ေနာ္ဘာမွန္းမသိခင္မွာသူကအေပါက္၀နားကခုံမွာထုိင္ခ်လုိက္
တာကုိး။ခနေနက်ေနာ္လည္းစာအုပ္ဖြင့္လုိက္တယ္။ျပီးေတာ့မုိဘုိင္းဖုန္းကုိအက်င့္ပါေနလုိ႔ထုတ္ၾကည့္လုိက္တယ္။
ဘယ္သူမ်ားမက္ဆိတ္ခ်္ပုိ႔ထားေသးလဲေပါ့။အဲဒီမွာစတာပါပဲ။
ခ်က္ျခင္းေတာ့မဟုတ္ဘူး။နဲနဲၾကာမွ။
အေရာင္ကအျဖဴေနာ္။က်မပထမအဲဒီအေရာင္ေရြးဖုိ႔ပဲ။အေပအေတမခံမွာစုိးလုိ႔
ဖုန္းကုိေျပာတာေလ။ႏုိကီရာ E66 မလား။
အင္းဟုတ္မယ္ထင္တယ္ေျပာျပီးက်ေနာ္ဖုန္းကုိတခါျပန္ထုတ္တယ္။
စာအုပ္ကစခါစမုိ႔ေရာက္တဲ့ေနရာကုိေခါက္မွတ္မထားေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ္စာဖတ္တာတခါတေလ
ကုိယ့္ဘာသာေတာင္စိတ္ပ်က္တယ္။ အေၾကြးဆပ္သလုိဖတ္တာ။သြားေလရာစာအုပ္ပါတယ္။
စာအုပ္မသယ္ခ်င္ရင္သတင္းစာေဆာင္းပါးတခုခုျဖဲထဲ့ခ်င္ထဲ့လာတာမ်ဳိး။
မေကာင္းတာက ကုိယ့္ေဘးမွာကမၻာၾကီးတခုလုံးအရွင္လတ္လတ္ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္နဲ႔ရွိေနတာ။
ကုိယ့္မွာကစာအုပ္နဲ႔ဘာမဟုတ္တဲ့ကမၻာအက်ဥ္းေလးထဲ၀င္ေနတာဆုိျပီးမိမိကုိယ္ကုိေ၀ဖန္ေရးလုပ္ဘူးတယ္။
ထားပါေတာ့ အင္းဟုတ္တယ္ E66 တဲ့။ က်ေနာ္ျပန္ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာသူကသူ႕ဖုန္းကုိေတာင္ထုတ္ျပေနပါျပီ။
အနက္ေရာင္။ အနက္ကေလးလည္းလွတာပါေလ။
က်ေနာ္သာဖုန္းအနက္ေတြအေတြ႔မ်ားလုိ႔အျဖဴေရြးလုိက္တာျဖစ္မယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာတံခါး၀ကအမ်ဳိးသမီးဖုန္းသံမည္လာတယ္။ ခုမၾကာခနၾကားရတဲ့သီခ်င္းအဖြင့္တီးလုံး။
ဒီသီခ်င္း MTV ကေန႔တုိင္းေလာက္လာတယ္။ သိတယ္မလားတေလာကေတာင္ဆုေတြရသြားတာ။
ဟလုိ ၾကားတယ္ အင္းေျပာပါ ရထားေပၚမွာ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ရထားကဘူတာတခုမွာရပ္တယ္။ ဘူတာကလမ္းဆုံဘူတာ။
ဒီမွာမုိးစရြာတယ္။

ဆက္ေရးၾကည့္ပါ့မယ္
KZေက

Monday, May 11, 2009

ေနၾကာ၏အလြမ္းသီခ်င္းမ်ားနားဆင္ျခင္း

က်ေနာ္ကမနက္ခင္းႏွင္းေတြနဲ႔လင္းလာရင္ေမ်ာတယ္
ေပ်ာ္တာလုိလြမ္းတာလုိပဲ
ေက်ာင္းသားဘ၀ကသမုိင္း၀န္းကေနလွည္းတန္းကုိ
ေဆာင္းမနက္ခင္းေတြမွာလမ္းေလွ်ာက္ဖူးတယ္
ၾကည္လင္တဲ့ေရျပင္အင္းလ်ားမွာႏွင္းပါးပါးနဲ႔ေန႔ေတြ
ဒီစိတၱဇကၾကီးလာတဲ့ထိမေပ်ာက္ဘူး
ရုပ္ရွင္ေတြထဲႏွင္းက်တဲ့ကားေတြ တခါဥေရာပေဆာင္းေတြကုိျဖတ္သန္းရေတာ့
ဒီကိန္းေနတဲ့အလြမ္းေတြဟာ ပန္းေနၾကာနဲ႔
ေအာက္က ကဗ်ာေလးဖတ္ၾကရေအာင္လား။
.........................
ေရကန္ထဲႏွင္းေတြအုံ႔ေနတာ
ေရလားႏွင္းလား တိမ္နဲ႔ရုိးမွားျမဴပုိးသား
ငွက္ေတြကသစ္ပင္ေပၚမွာျငိမ္လုိ႔
မနက္ခင္းအေစာၾကီး
သုိ႔ဆုိေပမဲ့ေလဟာတျခားသြားစရာမရွိပါဘူး
ရပ္ေနတဲ့သစ္ရြက္ေတြေပၚမွာရပ္လုိ႔ေပါ့
မင္းေရတံခြန္ကဆင္ေျခနဲ႕စီးတာမဟုတ္ေပမဲ့
အနီးကပန္းေတြကလန္႔ျပီးမေမႊးေရာ႔သလား
ကုိယ္ဟာအဓိပၸါယ္ကုိလုိက္ရွာမိတယ္
ခုေတာ့အျမဲတမ္းဆုိတာကုိလည္းမလုံေလာက္ဘူးဆုိလာတယ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္မနက္ျဖန္ကုိေမွ်ာ္သူ
ေနၾကာဟာပန္းမဟုတ္ဘူးဆုိလာတယ္
ေန႔မ်ား၏သက္ေသအရာမွာ
ခ်စ္ျခင္းဟာျငိမ္သက္ျခင္းပါ
ဥမင္ရဲ႕အဆုံးမွာအလင္းေရာင္ဟာပြင့္ထြက္ေနတဲ့အေမွာင္ကုိေခ်ာ့ျမဴ
ကုိယ္ဟာဘာေျပာႏုိင္မလဲတိတ္ဆိတ္သူ။

KZေက

Sunday, May 10, 2009

ေမမုိးတေန႔ စိတ္ေရြ႕ေစရာ

မသြားခ်င္ဘူး စကားမူးဆုိ
မုိးရိပ္အုိ၌ သူညဳိျပဳိဆင္း
တိတ္ဆိတ္ျခင္းႏွင့္
ရင္တြင္းပန္းဖူးပြင့္ခ်ိန္မွာ....

ဒီေန႔က်ေနာ္တို႔ဆီမွာမုိးရြာတယ္
မုိးရြာတာေလာက္နဲ႔ေတာ့က်ေနာ့္အသည္းကဒီေလာက္ဘယ္ႏုပါ့မလဲ
ပုဇြန္ဆိတ္ကေလးကပင္လယ္ကူးမယ္ဆုိတဲ့အျပဳံးနဲ႔
က်ေနာ္လည္းရုတ္တရက္ေတာ့တုန္းကနဲလဲတာေပါ့
ဒါနဲ႔ပဲ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ေတြသတိရလာတာ
အဲဒီတုန္းကက်ေနာ္ေက်ာင္းျပီးခါစ
အေနာက္ၾကဳိ႕ကုန္းကအျပင္ေဆာင္မွာ
ဘီပီအုိင္အ၀ုိင္းနားမွာေလ ဒီကဗ်ာကတကယ္ေတာ့
စကားေျပတခုမွာထဲ့သုံးထားတာ
ေမတို႔ကမၻာရဲ႕ရတနာေျမပုံ ဆုိတဲ့စကားေျပမွာ
အဲဒီထဲဟုိးလပ္ဗ္ကဗ်ာတပုဒ္လည္းအလွ်င္းသင့္လုိ႔ထဲ့မိေသးတယ္
ေလာကကမ္းပါးမွာ ဒါ၀င္ရဲ႕ေမ်ာက္ေတြဟာ
အဆုံးမရွိတဲ့သံေယာဇဥ္ၾကဳိးမွ်င္ေတြကုိက်စ္ေနၾကျပီ
ဆုိတာမ်ဳိးေပါ့
က်ေနာ့္ရဲ႕သြားေလသူ သူငယ္ခ်င္းၾကီးရြတ္ျပဘူးတဲ့ကဗ်ာ
အင္းဟုိးလပ္ဗ္လုိ႔ထင္တာပဲ မဟုတ္လုိ႔ ညလယ္မုိးျဖစ္ျဖစ္ လူေသြးျဖစ္ျဖစ္
တီတီေအ ျဖစ္ျဖစ္ဘယ္သူေရးေရးဘာအေရးလဲဗ်ာ
ဇတ္လမ္းျပန္ဆက္ရရင္ ကဗ်ာထဲမွာလုိေနာက္ခံကားက
ေရႊမုိးေလးကညဳိေပါ့
ေျပာသာေျပာရတာပါဗ်ာ ကေလးကလားေတြျပန္မေရးခ်င္လွပါဘူး
ျမန္ျမန္ျဖတ္ရင္ေကာင္းမယ္ထင္တယ္ ဟုတ္ျပီ
အသည္းတျခမ္းကုိလြမ္းဖုိ႔သိမ္းထားပါရေစ ဆုိတဲ့ လွည္းတန္းမွာေပါ့
ျပီခဲ့တဲ့သုံးလေလာက္က က်ေနာ္ျပည္ေတာ္ၾကီးျပန္ေတာ့ လွည္းတန္းေရာက္တယ္
စည္ေနတာပဲ သုိ႔ေပမဲ့စိတ္ထဲမွေတာ့ သူဟာ၀ိညာဥ္ႏွဳတ္ခံထားရသလုိပဲ
က်ေနာ္လည္း က်ားက်ားလ်ားလ်ားဆုိေသာ္ညား တခါတေလေတာ့
လူထူထူထဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ လတ္လ်ားလတ္လ်ားလုပ္ခ်င္တာ
ဒါေပမဲ့ အရင္လွည္းတန္းပဲစိတ္ထဲျပန္ျမင္ေနတယ္
ေစတနာရွင္ မွာက်စိမ့္ေလးတခြက္ ေဆးလိပ္ျပတ္သြားေပမဲ့
ေငြေတာင္ေလးတလိပ္ေလာက္နဲ႔ တကၠသီလာပ်ဳိျဖဴေတြကုိေငးခ်င္လွတယ္
ျပီးရင္ မႏၱေလးေဆာင္ကသူငယ္ခ်င္းဆီခဏ၀င္မယ္
ေႏြဦးဆုိ ကံေကာ္ဖူးအနံ႔မွာတေန႔လည္ေလာက္မူးေ၀ခ်င္တာပါ
အင္းစိတ္ကူးယဥ္တာမ်ားသြားျပီ မနက္အလုပ္ေစာေစာသြားရမယ္
အင္းပါ ေနာက္က်ေနာ္ဆက္ဦးမွာပါ
ရတနာေျမပုံ ျပန္ရွာေနတယ္ ေတြ႔ရင္တင္မွာ စိတ္ခ် နဲနဲျမည္းခ်င္တယ္လား အင္းအင္း
...................
မုိးကေမရွိရာတုိး၀င္လာခဲ့ေခ်ျပီ
ညဳိေသာေန႔အရိပ္မ်ားႏွင့္ ေမ့ေန႔ထဲသူတုိး၀င္ခဲ့တာေမမွာပဲျဖစ္သည္
သူျပဳံးလွ်င္မုန္းတာလည္းေျပျပီး ေမ့တာတာလည္းျပယ္ေစလိမ့္မည္
ခုေတာ့ သူေရတြက္ရင္ခုန္ခ်င္ပါသည္ဆုိေသာ ႏွင္းပြင့္ျမဳိင္ေပၚမွၾကယ္ရိပ္မ်ားလည္း
မုိးရိပ္မွာတိတ္ဆိတ္ေတာ့သည္
နံနက္ခင္းက .........
...........................................
KZေက

Wednesday, May 6, 2009

မီးမ်ားလင္းလွ်င္

သဲသာေသာင္ေျမ ျမစ္ကမ္းေျခလည္း
အေၾကတျပင္ တုိ႔ေအာက္ခြင္၀ယ္
ေရလွ်င္ပတ္၀န္း ေပ်ာ္ဖြယ္ထြန္းလိမ့္............

သားသားၾကီးနဲ႔သမီးေလး
ေဖေဖစာေရးလုိက္ပါတယ္
ေနေကာင္းၾကတယ္မလား ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကတယ္လီဖုန္းေျပာျပီးေတာ့
သားနဲ႔သမီးကုိ ေဖေဖေန႔တုိင္းလုိသတိရမိတယ္
ပထမဆုံးစျပီးျပင္းျပင္းထန္ထန္သတိရမိတာက မႏွစ္က သီတင္းကၽြတ္ရက္ေတြမွာေပါ့
အဲဒီရက္ကေဖေဖ အလုပ္ပိတ္ရက္ေပမဲ့ အလုပ္မ်ားေနတာနဲ႔သြားရတယ္
၀ပ္ေရွာ့ထဲမွာ ေနာ္ေ၀က offshore platform တခုအတြက္လက္ခံထားတဲ့
utility skids ေတြကအပ္ရမဲ့ရက္သိပ္နီးေနတာကုိး
သံၾကမ္းခင္းေတြ ဖရိန္ေတြ လက္ရမ္းေတြ ပုိက္ေတြ tank ေတြ
ဂေဟဆရာေတြက မီးတ၀င္း၀င္းနဲ႔ သံသားကုိေပ်ာ့ေျပာင္းေအာင္စီးနင္းၾကတာေတြ႔ေတာ့မွ
ေအာ္ျမန္မာျပည္မွာဒီေန႔သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ပဲလုိ႔သတိရဖုိ႔ျဖစ္လာရတယ္
ပန္းထြက္လာတဲ့မီးေတြဟာ သားတုိ႔ေဆာ့တဲ့ မီးပန္းေတြလုိေပါ့
ေဖေဖက အလုပ္ထဲမွာ ေမေမကမီးဖုိထဲမွာ သားသားနဲ႔ သမီးတို႔ကျခံေရွ့ကလမ္းေပၚမွာ
ဖုိးဖုိးနဲ႔ဖြားဖြားက ဘုရားခန္းထဲမွာ ထြန္းထားတဲ့မီးေတြ ညွိထားတဲ့မီးေတြ
ေအာ္လူသားဟာ မီးကုိလုိသလုိစီမံရင္း ေလာင္းကၽြမ္းေနတာပါလားလုိ႔ ေဖေဖ ေတြးဖုိ႔ျဖစ္လာခဲ့တယ္
ေလာင္ကၽြမ္းမွဳတုိင္းမွာ အလင္းေရာင္နဲ႔ ပူေလာင္မွဳရွိတယ္ သားနဲ႔သမီး
ကုိယ့္ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ကုိမီးရွဴးမီးပန္းလုိသေဘာထားျပီး
သူတပါးအတြက္ အလင္းဓတ္နဲ႔ေႏြးေထြးမွဳကုိေပးတဲ့သူရဲေကာင္းေတြ
ကမၻာေျမေပၚမွာရွိေနၾကတယ္
သားနဲ႔သမီးတုိ႔ခုေနေတာ့မီးနဲ႔ေဆာ့သူ ေနာင္မွာမီးကုိယဥ္ေက်းေအာင္သြန္သင္သူ
ျပီးေတာ့ မီးကုိအမ်ားအတြက္ထြန္းညွိသူေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါေစလုိ႔
ေဖေဖဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္

မီရွိရွိလွ်င္ သီရိက်က္သေရ
တက္ျဖဳိးေ၀သား ေအာင္ေျမေၾကာ့ေၾကာ့
ဘုန္းေမာ့ေမာ့ႏွင့္.............


KZေက

Tuesday, May 5, 2009

ဆက္သြယ္ျခင္း ၂

တကယ္ကဒီကဗ်ာကုိနာဂစ္မတုိင္မီ္အတန္ၾကာထဲကေရးခဲ့တာပါ
၂၀၀၃ ေလာက္ကလုိ႔သတိထားမိတယ္
ပါရီမွာဗင္ဂုိးတုိ႔ မုိးေနးတုိ႔ တသုိက္ရဲ႕ impression လက္ရာေတြပဲစုထားတဲ့
ျပတုိက္တခုရွိပါတယ္ အရင္ဘူတာရုံအေဟာင္းတခုကုိျပန္မြမ္းမံထားတဲ့ျပတုိက္
ပန္းခ်ီသိပ္နားမလည္ေပမဲ့ ဒီအထဲမွာ မုိးေနးရဲ႕အေရာင္ေရြးပုံနဲ႔တင္ျပပုံေတြကုိ
တျခားပန္းခ်ီဆရာေတြထက္ပုိသေဘာက်ခဲ့တယ္
မုိးေနးပန္းခ်ီကားထဲတုိက္ေနတဲ့ေလနဲ႔သစ္ပင္ကုိက်ေနာ္ၾကည့္ျပီး
ျမဳပ္ေနတဲ့မိမိ မသိစိတ္ကုိရွာၾကည့္ခဲ့ပုံပါ
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့
က်န္တာက ကဗ်ာဖတ္သူမ်ားဘက္ကသေဘာထားျဖစ္လာပါေတာ့တယ္
........................................

မုန္တုိင္းကုိငါျမင္တယ္
သစ္ပင္ေပၚကေလကုိငါျမင္တယ္
အဲဒီမွာ ငါရွဳေနတဲ့ေလမ်ားပါသလား
ငါရွာေနတဲ့အထဲ
ငါရွဳေနတဲ့ေလမ်ားပါသလား။
အဝိဇၨာ ငါ့မွာေလာင္တယ္
ဒီမီးေပါက္အားနဲ႔သြားခဲ့တဲ့ေန႔မ်ား
ခန္းမေဆာင္ဂီတဟာၾကည္ျမျပီး
ဆည္းလည္းသံဟာျငိမ္းခ်မ္းေပလိမ့္
သုိ႔ေသာ္ ငါၾကားေနရတဲ့အသံ
ပုိက္တန္းလန္း
ပုလင္းတန္းလန္း
အပ္တန္းလန္း
အသက္ဟာ

စက္
ခ်င္း
က်လာတဲ့အနမ္း။
မီးကုိျငိမ္းခ်င္ရင္ထင္းစကုိဖယ္ထုတ္ပစ္ရမယ္
(ဆရာေတာ္တပါး၏ဩဝါဒမွ)
လက္ေကာက္ဝတ္မွာငါ့ေသြးဟာ
ေပါေပါေလာေလာခုန္ေန
တရားဟာတရားသေဘာကုိေဆာင္ျပီး
ငါဟာငါ့သေဘာငါေဆာင္ျမဲ။

KZေက

Sunday, May 3, 2009

ပါရာတက္စ္ (၂၀၀၈ ေခတ္ျပဳိင္ေ၀ါဟာရမ်ား)

Game Boy ပဲရွိျပီး Game Girl မရွိပါလားဆုိလာလွ်င္
အမ်ဳိးသမီး၀ါဒီတဦးကစပုိက္ဂဲလ္ ဘယ္သြားထားမလဲေျပာမည္ပင္
ျငင္းစရာမ်ားရွိႏုိင္ေသာ္လည္း Walkman ပဲရွိျပီး Walkwoman မရွိခဲ့
က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက စကားလုံးေတြမွာ အားရွိသည္ အုပ္စုိးမွဳရွိသည္ ဖိစီးမွဳရွိသည္
ဘာသာစကားေပၚဦးစကဆန္႔က်င္ဘက္စုံတြဲမ်ားေပၚတြင္အရင္းျပဳခဲ့ဟန္ရွိသည္
အလင္း နဲ႔ အေမွာင္။ ေန႔ ႏွင့္ ည။ အမွား နဲ႔ အမွန္။ အခ်စ္ ႏွင့္ အမုန္း စသည္ျဖင့္
ေနာက္ေတာ့ ေဟဂယ္ ေနာက္ေတာ့ ဒုိင္ယာလက္တစ္ ေနာက္ေတာ့ ကားလ္မတ္စ္
လူတန္းစားတုိက္ပြဲ အလုပ္သမား အရင္းရွင္
ယဥ္ေက်းလာေသာကမၻာသည္ ပုိင္ဆုိင္ခ်င္သည္ ေက်ာ္ၾကားခ်င္သည္ ေပါ့ပါးခ်င္သည္ေပါ့
သည္ေတာ့ ရင္ဆုိင္ရသည္ တုိက္ခုိက္ရသည္ ကုိယ္မွန္ေၾကာင္းေထာင္းေထာင္းဗုိလ္ေျခ ေၾကညက္ရသည္
ထားေတာ့ မူရင္းတည္ထားတာက စကားလုံးေတြ
အလင္းကအေကာင္း အေမွာင္ကအဆုိး
လူေတြ သုိးေနေအာင္အိပ္ေတာ့ေမွာင္မွ ဒါေပသည့္အေမွာင္သည္အဆုိး
အျဖဴကအေကာင္း အမဲကအဆုိး ဒီလုိခြဲျခားနားလည္လာခဲ့ၾကသည္
စကားလုံးေတြစီေရးျပီး တခုကတျခားတခုကုိ အႏုိင္က်င့္လႊမ္းမုိးမွဳမရွိရင္ေကာင္းေလစြ
Paratext သည္ ထုိအေတြးအေခၚေပၚအေျခခံခဲ့သည္လား
..............................................................................

ပါရာတက္စ္။ ၂၀၀၈ ေခတ္ျပဴိင္ေဝါဟာရမ်ား

ေသြးလြန္တုတ္ေကြး ဓတ္ဆားရည္ HIV နာေရးကူညီမွဳအသင္း
အိမ္ကြင္း အေဝးကြင္း တန္းဆင္းဇုံ
မန္ယူ အာၾကီး မန္စီးတီး သက္ဆင္
ပရီမီယာလိဂ္ စီးရီးေအ ခ်န္ပီယံလိဂ္
NO ACID EXAMPLE ေလးျဖဴ CD DVD ခုိးကူးေခြ
ႏုိၾတီ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား မုိဖာ
NGO INGO UN
ျမန္မာစာ တရုတ္စာ အဂၤလိပ္စာ ဂ်ပန္စာ
ကုိရီးယားကား ျမဝတီ ျမန္မာ့အသံ TV5
စီဘီယာ စားေသာက္ဆုိင္ ေကတီဗီြ ကာရာအုိေက
First eleven Weekly eleven ေမာ္ဒန္ Voice ေစ်းကြက္
အင္တာနက္ ခ်က္တင္ ဂ်ီေမး အီးေမး ပီဖင္ဂုိ
လူမင္း ေနတုိး အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္
လီယုိတာ ဒါရီဒါ ဖူးကုိ ေရာ္တီ ဘုိးဒရိီးယား
ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စကၤာပူေပၚလီ
S pass ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ ဝန္ေဆာင္ခ Work permit
အေျခခံဥပေဒ ၄၇ ၇၄ ၂၀၀၈
နာဂစ္ ေဒးဒရဲ ဖ်ာပုံ ဘုိကေလး လပြတၱာ
ေဟဂယ္ မာက့္ ဒုိင္ယာလက္တစ္ လစ္ဘရယ္ နီယုိကြန္
Color Revolution ရုရွား ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ပင္လယ္နက္ စစ္ေအးသစ္
စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္ မ်ဳိးစပါး ထြန္ယက္ကရိယာ ေျမဩဇာ
ႏုိကီရာ ဆမ္ေဆာင္း အုိင္ဖုန္း လူၾကီးမင္း ဆက္သြယ္မွဳဧရိယာ
911 119 8808
ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း သမုိင္းနိဂုံး အာရွအံံ့မခန္း နန္းပုိလာရတီ
အုိဘားမား ကလင္တန္ မက္ကိန္း ဘင္လာဒင္
ဂက္စ္ ေရနံ အႏုျမဴ စြမ္းအင္လုံျခဳံေရး
အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ လမ္းျပေျမပုံ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေဒၚလာေစ်းက် ေရႊေစ်းတက္ အိမ္ျခံေျမေစ်းျငိမ္
R+ ဇုံကား စူပါစလြန္း86/87 CE.96
ပြဲေပါင္း ၁ပုလင္း ၁လုံးျပားေျခာက္ဆယ္ ေအာက္သင္း
Account transfer အက္ဖ္အီးစီ အစိမ္း Exchange rate
တရုတ္ ရုရွား အေမရိကန္ အာစီယံ အီးယူ
Auto CAD စာရင္းကုိင္ ACCI TOFEL
အာဖဂန္ အီရတ္ အီရန္ ေျမာက္ကုိရီးယား
တရုတ္အင္ဂ်င္ ဂ်ပန္မိတ္ ယုိးဒယားလုပ္ ျပည္တြင္းျဖစ္
စာေရးဆရာေသဆုံးျခင္း စာဖတ္သူသီအုိရီ LP ေမာ္ဒန္ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္
ဓတ္ဆီ ဒီဇယ္ CNG

KZေက

Friday, May 1, 2009

ဂူးဂဲမွာစူးရဲ

တရက္ကဂ်ီေတာ့တြင္သူငယ္ခ်င္းတေယာက္နဲ႔စာရုိက္ျဖစ္သည္
ဘေလာ့မေရးေတာ့ဘူးလားဆုိတာနဲ႔
ဂ်ီေမးတြင္အျပန္အလွန္ေရးျဖစ္တာေလးတခုတင္ေပးၾကည့္ခ်င္လာသည္
သူဖတ္ရလွ်င္ဘာေျပာမလဲသိခ်င္တာနဲ႔ပဲ
...........................
သူငယ္ခ်င္းစာကဒီလုိ
.........................
တစ္သမတ္အလႇ်င္တစ္ခုလုိ… ေျဖာင့္ေျဖာင့္ သြားေနရာမွ
ျဖတ္ပုိင္းတစ္ခု ျဖတ္၍ျပီးလုျပီးခင္မွာပင္….. လႈိက္ခနဲဖုိ
ဒလိမ့္ေခါက္ေကြး…..
သူ.ခမ်ာ…ျပန္မွ တက္လာနုိင္ပါလိမ့္မလား…. ။
အစ္ကုိကံေကာင္းတယ္….ခုဘဲဝင္လာတဲ့ဖုန္း…
၁၂ က်ပ္ျပဳတ္က်သြားျပီ ။
ကြ်န္ေတာ္ေငြလႊဲတာS$ 1= 650 Kyats တဲ့ ။ Paul Krugman ရဲ. ဥာဏ္ပညာကုိ သံသယ မဝင္ေသာ္ျငား ....
တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း မိမိ၏ ဘဝကုိ Bailout လုပ္ေပးမယ့္ ဘုရားသခင္ ရွိေလမည္လား ....
(လင္းနုိ.၏ ပ်ံသန္းမႈလုိ...
ေဟာဒီနံရံမွာ...
ငါ့နမူနာ..
ယူၾကဘိ..။ )
ငါ့လုိမမွားၾကေလနွင့္ ဟုဆုိလုိျခင္းေတာ့ မဟုတ္တန္ရာ ။
မိဘတုိ.၏ ေမႇ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ၾကီးမားေနျခင္းမွာ..သားသမီးအတြက္ေတာ့ ဝန္ပိေနေလမည္လားပင္ ။
ဘားရက္ေလးေရ.....ေဖေဖ့ကုိခြင့္လႊတ္ပါကြယ္ ။
ေတာင္းပန္ပါရဲ.။
အသိတရားဆုိသည္မွာလည္း....အကယ္စင္စစ္
ဘုရားသခင္ ပညက္ခဲ့သည့္
ပန္းသီးတစ္လုံးျဖစ္ေနေလမည္လား...
နယူတန္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖနုိင္ေကာင္းရဲ.ထင္ ။
.......................................................
သူကဒါနဲ႔မျပီး သူ႔အေရးအသားကုိေ၀ဖန္ပါဆုိလာသျဖင့္
....................................................
မွတ္ခ်က္နဲနဲေရးပါမည္။
၁။ ပထမရွစ္ေၾကာင္းလုံးမွာအေၾကာင္းအရာတခု
သုိ႔ေသာ္ စိတ္ကူး၂ခုျဖစ္သည္။
ဆုိလုိတာက
ေငြသြားပုိ႔တဲ့အေၾကာင္း (တခု) ဖြဲ႕ရာက ေငြေစ်းက်တာကုိ (ေနာက္တခု) လက္ရွိ Bail out နဲ႔ခ်ိတ္သည္
ေနာက္ခံကားသည္ P Plaza ျဖစ္သျဖင့္ target audience ကုိက်ဥ္းျပီးျဖစ္သည္
ဒါကုိ ထပ္ Bail out ေသာ္ ပုိက်ဥ္းသြားသည္။ P Krugman သုံးေတာ့ေတာ္၂ကုိေတာ္၂ျဖစ္သြားျပီ။
ျပည္ေတာ္ၾကီးမွာဆုိ ဒါမ်ဳိးေတြ ေဆာ္ပေလာ္တီးဖူးေပါင္းမ်ားျပီ။ အဂၤလိပ္နာမည္ေတြဘာညာ။
ေျပာရရင္ Reading of meaning သမားမ်ားအတြက္ ေ၀၀ါးမႈျဖစ္ေစျပီ။
၂။ ေနာက္စာေၾကာင္းေတြမွာေျပာင္းသြားျပီ။ အေတြးကလက္ရွိအျဖစ္အျပင္အရင္စဥ္းစားတဲ့အခံေတြေရာလာသည္။
ဖြဲ႕ႏြဲ႕ရင္း အဘိဓမၼာ ဆန္ခ်င္လာသည္။
ကုိးကားသည့္ကဗ်ာမွာ ေအာင္ခ်ိမ့္၏ အခ်စ္သီခ်င္းျဖစ္သည္။
တပုဒ္လုံးအေၾကာင္းေျပာရလွ်င္ မူရင္းကဗ်ာက စာေရးသူ(တီတီေအ) သံသယ ျဖစ္သည့္ေနာင္တသံ (မွားတာနမူနာမယူဖုိ႕) ကုိတင္း၂ရင္း၂
ႏွင့္အဆုံးပုိဒ္သြင္းသည္ ဟုယူမိသည္ (ယခုေ၀ဖန္သူ ကထင္တာ)
သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးပုိဒ္ပဲကုိးကားေသာ္ ေရးသူမွာ ၾကဳိက္ရာ ညႊန္းခြင့္ရသြားသည္
ဒါကျပသနာမဟုတ္။ ပထမေျပာခဲ့တာႏွင့္ျပန္ဟပ္ေသာ္ ပရိတ္သတ္အက်ဥ္းႏွင့္ပင္အနက္ယူပုံလြဲႏုိင္သည္။
သုိ႔ေသာ္ P Plaza, P Krugman, Bail out, ေအာင္ခ်ိမ့္, ဘားရက္, ေနာက္မ်ဳိးဆက္, အသိတရားႏွင့္ပညတ္ခ်က္
ပန္းသီးကုိ အင္ဒုိနီးရွားပါတိတ္လုိ႔ထင္မည့္ပရိတ္သတ္ က နယူတန္ကုိ ေနာက္ေပၚတဲ့အဆင္ထင္မလားပဲ။
(ခင္ေခ်ာဆိြကေတာ့ မင္းကေတာ့အုိင္စတုိင္းက်ေနတာပဲေျပာသည့္ကုိထူးဆန္းကုိ ေဟာလိ၀ုဒ္မင္းသမီးေတြႏွင့္မႏွဳိင္းနဲ႕လုိ႕
ဆုိခဲ့ဘူးသည္)
ဒီေတာ့ ေသခ်ာတာဒီအေရးအသားမွာ Subjectivity မ်ားသည္။ အဓိပၸါယ္အေၾကာင္းေျပာေသာ္
ဖတ္သူမ်ားမွာအဓိပၸါယ္မ်ားေတြရွိလာမည္။
Reading for form ရွိတာပဲဆုိေသာ္။ နဲနဲပုိေကာင္းဖုိ႔လုိမည္လား။ မေျပာတတ္ပါ။
ေရးသူ၏အေတြးမွာ ဗဟုိကျဖာသြားဖုိ႔ၾကဳိးစားေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ျပန္႔သြားပါ့မလား မဆုိတတ္ပါ။

ခ်စ္ခင္စြာ ဆန္ရင္းနဲနဲနာ သြားသလား မထင္တတ္ပါ။


မွတ္ခ်က္။ သူမ်ာေရးေတာ့ေျပာလုိ႔ေကာင္တာေပါ့။ ဘာအလုပ္မွမရွိဘူးေတာ့မထင္နဲ႔ေပါ့ကြာ။ အား ခုလုိေရးလည္းရတာပဲ။ ေပါ့ပါးလုိက္တာ။ မင္းေျပာတဲ့ အသိညံ ဆုိတာေပါ့။ ခက္တယ္။ ဟုတ္တယ္။

KZေက

အုိ ေမေဒး

ေမြးကင္းစေနေရာင္ေဖ်ာ့မွာကုိယ္အိပ္မက္ကေလ်ာ့က်လာသည္
မုိးရိပ္ညဳိေမွာင္စြက္ ျမႏွင္းဆီကုိသတိရဖုိ႔ေကာင္းသည့္နံနက္
ဒီတရက္ေတာ့အိမ္မွာေျချငိမ္လုိက္ဦးမယ္
အိပ္ယာေပၚမွာလဲေလွ်ာင္းရင္းပ်င္းလုိ႔ေနမယ္သီခ်င္း
ဒီေန႔ကားၾကဳိတာနဲနဲေနာက္က်မည္
အင္း ေရေႏြးလည္းမၾကဳိခ်င္ ေဖ်ာ္ရည္လည္းကုန္ CNN ကလည္း SWINE FLU
ရုံးေရာက္ေတာ့ ဘာဆုိင္မွမဖြင့္ ယုိးဒယားမၾကီးေဖ်ာ္ေပးေသာ အနက္ေရာင္ေကာ္ဖီမွာ
လူ႔ဘ၀ကုိဆင္ျခင္ၾကည့္ရေကာင္းႏုိးႏုိး ၀ုိး၀ုိး၀ါး၀ါးျဖစ္ရ
သုိ႔ေသာ္ ေျမတူးသူေတြ ဂေဟတုိ႔သူေတြ ပုိက္ဆက္သူေတြၾကား
ေျမၾကီးနဲ႔မနီးစပ္တာေတြမေတြးအား
အလုပ္သမားေတြ ၾကီးၾကပ္သူေတြ အင္ဂ်င္နီယာေတြ တ၀က္ေလာက္မလာၾက
ေကာင္းတာပ ငါ့လူတုိ႔ရယ္ ခုလုိသတၱိမ်ဳိးေမြးစမ္းပ
ခပ္ျပင္းျပင္း အရက္တလုံးနဲ႔ ဒီေန႔ညေနရုန္းစမ္း
ကုိယ္ထဲစိမ့္၀င္ေနတဲ့ ၾကီးရင့္မွဳနဲ႔ႏြမ္းနယ္မွဳကုိ အန္ထုတ္လွဳပ္ရမ္းစမ္းပ
ေဟာၾကည့္စမ္း ကုိယ္အိတ္ကုိပိတ္ျပီးဒီေန႔ျပန္ေတာ့ အျပင္မွာ
ေပ်ာ္စရာေနေရာင္ဟာေထာင္လႊားေနဆဲ
ေမာင္အလုပ္သမားဆိုရင္တဲ့

KZေက

Saturday, April 4, 2009

နတ္ျမင္းပ်ံ ပ်ံပါေလ

"ခြာဆစ္သံျပင္း ေရႊဘုိျမင္းကုိ
အတင္းဒုန္းစုိင္း
စစ္ကုိင္းပင္းယ အင္း၀မႏၱေလး
ေရွးျမန္မာျပည္ အႏွံ႔လည္ကာ
သားသည္ျမန္မာ ျမန္မာျပည္ဖြား
သည္ရပ္သားဟု
၀င့္ၾကြားဂုဏ္ယူလုိက္ခ်င္သည္"

သူေသသြားေတာ့မွ
သူရွိေနေသးတာပါလားလုိ႔သတိရေတာ့တယ္
က်ေနာ္ရုိးသားစြာေျပာတာမုိ႔
မၾကဳိက္သူရွိရင္ေတာင္းပန္ပါတယ္
မေရးေတာ့ဘူးပဲေနမလုိ႔ပါ
သုိ႔ေသာ္ ဆရာ့ေရႊဘုိျမင္းကုိက်ေနာ္ငယ္ငယ္ကအရမ္းစီးတာ
အသံေတြကမာတယ္ ျပတ္တယ္ ရဲရင့္တယ္
ဒါ ၾကည္ေအာင္ ပဲ
က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္ၾကဳိက္ခဲ့တာ
သစၥာရွာဖုိ႔ငါျမင္းစီးမယ္ ၾကေတာ့ ဘယ္ႏွစ္ေခါက္မွန္းမသိဘူး
တိက်တဲ့ဆရာ့အေရးအသားမွာ က်ေနာ္ရက္မ်ားစြာေတြေ၀ခဲ့ဘူးပါတယ္
ေသသြားေတာ့မွဆရာရွိေနေသးတာက်ေနာ္အမွတ္ရဖုိ႔ျဖစ္ရတယ္
ခုေတာ့ အနတၱကုိထင္သလုိဘာသာျပန္သူ ခုေတာ့ ေမာလြယ္ဟသူ
ခုေတာ့ မနက္ျဖန္နဲ႔
မပြင့္ေသးေသာပန္းမ်ားရဲ႕ဆန္းၾကယ္မွဳကုိ ေမ႔ေလွ်ာ့သူ
ခုေတာ့ ျမန္မာျပည္ဖြားသည္ရပ္သားဟု ၀င့္ၾကြားျခင္းငွာမတတ္သာသူ
က်ေနာ္က
ဆရာအျမင့္ဘုံမွာနတ္ျမင္းပ်ံနဲ႔၀ဲပ်ံႏုိင္ပါေစလုိ႔ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္

KZေက

Friday, April 3, 2009

ျပဳံးစရာ

ဆာဒါ၏ရယ္စရာမ်ား

ေဘာ့စ္ မင္းဘယ္မွာေမြးတာလဲ
ဆာဒါ အိႏိၵယမွာပါ
ေဘာ့စ္ ဘယ္အပုိင္းလဲကြ
ဆာဒါ ဘယ္အပုိင္း? တကုိယ္လုံးအိႏိၵယမွာပဲေမြးတာေပါ့


ဆာဒါ မင္းကားနာမည္ကဘာလဲ
ေဘာ္ဒါ ေမ့သြားျပီဟ။ တီနဲ႔ေတာ့စတာပဲ
ဆာဒါ တီး။ တယ္ဟုတ္ပါလား။ ငါသိသမွ်တျခားကားေတြေတာ့ petro နဲ႔ႏွဳိးရတာ


ျပတုိက္ေစာင့္ ခင္ဗ်ားေၾကာင့္က်ဳိးသြားတာႏွစ္ ၁၅၀ ေလာက္ကရုပ္တုဗ်
ဆာဒါ ေတာ္ပါေသးရဲ႕။ အသစ္ၾကီးထင္လုိ႔


ဆာဒါ ရွင္ပစၥည္းလိမ္ေရာင္းတယ္
ဆုိင္ရွင္ ဒါအေကာင္းစားေရဒီယုိပါဗ်ာ
ဆာဒါ တံဆိပ္ကပ္ထားတာေတာ့ made in japan ပဲ။ လာေတာ့ all India radio လုိ႔ေျပာေနတယ္


အင္တာဗ်ဳးေမးသူ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာဘယ္လုိလည္သလဲသိလား
ဆာဒါ ဒတ္ ဒူ ဒူ ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ………..
အင္တာဗ်ဴးေမးသူ ရျပီ ရျပီ ရပ္ပါေတာ့
ဆာဒါ ဒါ ဒါ ဒူ ဒူ ဒတ္ ဒတ္

Thursday, April 2, 2009

ေရာ့ကီးဖဲလားဒီဇင္ဘာမွာေမလ

စေနေန႔သံၾကမ္းျပင္ရဲ့ေငါထြက္ေနတဲ့အစြန္းကုိအလုပ္သမားေလးကသူ႔ဂရုိင္ဒါနဲ႔ဖိတြန္းခ်လုိက္တယ္
မီးေတြကတျဖန္းျဖန္းပန္းထြက္လာေတာ့
က်ေနာ့္မွာဘာရယ္မဟုတ္ဆရာျမဘာသာျပန္ခဲ့တဲ့မာယာေကာ့ဖ္စကီရဲ့ ဘရြတ္ကလင္တံတားကုိ ေျပးသတိရတယ္
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းရဲ့သားေကာင္ေတြဟာမင္ဟက္တန္ျမစ္ရဲ့ကုတ္ေနတဲ့မ်က္ေမွာင္ထဲေဇာက္ထုိးခုန္ဆင္းခ်သြားခဲ့ၾကတယ္ တဲ့
အလုပ္မ်ားလြန္း မအားလပ္လြန္းတဲ့ၾကားကပဲ အာရုံႏုိးလုိ႔ Assembling Alternatives ဆုိတဲ့စာအုပ္တအုပ္ကုိနဲနဲျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါတယ္
Interview with an empire ဆုိတဲ့အခန္းပါ
အာဖရိကန္အေမရိကန္ အမ်ဳိးသမီးကဗ်ာဆရာမတေယာက္ရဲ့အင္တာဗ်ဴးေပါ့
အေၾကာင္းသင့္လာလုိ႔ LP (Language Poetry) အေၾကာင္းနဲနဲေျပာပါရေစ
ေလာေလာဆယ္က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာဒါဟာကဗ်ာမွာအသစ္ျဖစ္ထြန္းမွဳတခုပါ။ ျငင္းခုံစရာတခုပါ (က်ေနာ္LP မၾကဳိက္ပါ)
သုိ႔ေသာ္ႏုိင္ငံတကာမွာ LP ဟာက်ေနာ္တုိ႔နားလည္ထားတာထက္မ်ားပုိျပီးထုၾကီးေနသလားလုိ႔သံသယရွိမိပါတယ္
ဘာသာစကားကုိကဗ်ာဆရာတဦးကသံသယရွိတာဟာ ပန္းပုဆရာက သစ္တံုးကုိ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာက္တုံးကုိ စြန္႔ပစ္ဖုိ႔ၾကဳိးစားတာထက္ပုိခက္ခဲေစပါတယ္
သစ္တုံးနဲ႔ေက်ာက္တုံး ဟာေန႔စဥ္ဘဝျဖစ္စဥ္မွာဘာသာစကားလုိအေရးပါမွဳမွမရွိပဲကုိး
အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြား ကဗ်ာဆရာမက ဒါကုိ ကြ်န္ကုန္ကူးတဲ့ေခတ္ ကေနစလုိ႔သူတုိ႔ဘာသာစကားပ်က္စီးခဲ့ရာကစလုိ႔ အေျခခံခဲ့တာ မွင္သက္ခဲ့ရပါတယ္
ကဗ်ာဆရာ ေဇယ်ာလင္းရဲ့ ကဗ်ာေရးသူကုိထုတ္လုပ္ျခင္း စာအုပ္ကအခ်ဳိ႔စာေၾကာင္းေတြကုိက်ေနာ့္သေဘာနဲ႔ျပန္ဖြဲ႔စည္းၾကည့္မိပါတယ္ (ဟုိေနရာကတေၾကာင္းယူ ဒီတပုဒ္ကတေၾကာင္းယူေပါ့ LP ကဒါမ်ဳိးေတြလုပ္တတ္ပါတယ္က်ေနာ္LPမၾကဴိက္ပါ)
အတတ္ပညာေဇာင္းေပးျပီးေရးၾကည့္တာပါ
ေခါင္းစဥ္ကစလုိ႔တခုမွက်ေနာ့္ကုိယ္ပုိင္မပါပါ။ အခ်စ္ကုိၾကာရွည္ခံျခင္း ကဗ်ာနဲ႔လည္းတြဲဖက္ခံစားႏုိင္မလားပဲ။
သုိ႔ေသာ္ အထက္ကဗ်ာဆရာမကေတာ့ စကားလုံးေတြကုိဘယ္သူကပုိင္သလဲတဲ့။ အသစ္ေရးခ်င္ရင္(အစစ္အမွန္ကုိရွာခ်င္ရင္) ဘာသာစကားဟာကန္႔လန္႔ခံေနပုံပဲ (သူ႔အတြက္ေတာ့)
ကဗ်ာခ်စ္သူမ်ားဆီကအသံတခ်ဳိ႔ေမွ်ာ္လင့္ၾကည့္မိတယ္
ေရာ့ကီးဖဲလားဒီဇင္ဘာမွာေမလဆုိေတာ့ ဘာလမ်ားပါလိမ့္။
...........................................
ေရာ့ကီးဖဲလားဒီဇင္ဘာမွာေမလ

ခက္ခဲေအာင္တမင္လုပ္ေနတယ္ဆုိတာကၽြန္ေတာ္မဟုတ္ပါဘူး
တီးတုိးစကားတခြန္းမွာအက္ေၾကာင္းေတြရႊမ္းမွည့္လာတာ
အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ
ၾကမ္းျပင္ေပၚအစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ
ျငီးေငြ႔ျပီ
ဒါဆုိလည္းရွိေစေတာ့
ရွင္က်မကုိဘာလုိ႔ညာတာလဲ
မီးစက္သံလုိစကားလုံးေတြတဒုန္းဒုန္းၾကား
အစစ္အမွန္ခ်စ္သူေတြဟာနံရံတဘက္ထဲမွာ
ေက်ာႏွစ္ဘက္တင္းခံလုိ႔
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိနံရံေပၚမွာပင္အပ္နဲ႔
ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ကုိယ္လုံးေပၚမွန္
ေႏြ႔ရာသီမွာဟုန္းထေစမဲ့
အဝါေရာင္လယ္ကြင္း။

KZေက

Tuesday, March 24, 2009

ေကာ္ဖီတခြက္

ေကာ္ဖီမစ္ယဥ္ေက်းမႈေပၚလာတဲ့ေနာက္ပုိင္းေရးျဖစ္တဲ့ကဗ်ာပါ
ကဗ်ာကေတာ္ေတာ္ၾကာသြားပါျပီ
သုိ႔ေသာ္ဖတ္လုိ႔ရဦးမယ္ထင္တာနဲ႔ပဲတင္လုိက္တာပါ
................................

အဝတ္စမ်ားအသားစမ်ားပါးလာ
တီရွပ္လုိျဖဳတ္ရတပ္ရလြယ္ေသာစကားလုံးမ်ား
ေဩာ္ဒါက ငါတုိ႔ျဖတ္သန္းေနေသာအခ်ိန္ကာလၾကီးပဲ
အရာရာအဆင္သင့္ျပင္ဆင္ျပီးခဲ့သေယာင္
လက္ထဲကေကာ္ဖီထုတ္ကုိသာဖြင့္ပါကြယ္
မိန္းမလွမ်ား အျဖစ္အပ်က္မ်ား
လူနာတင္ကားတစင္းလုိျဖတ္သန္းသြားခဲ့ျပီ
တဝီဝီအညွီရွာေနေသာစိတ္မ်ားအုပ္စုဖြဲ႔
တရားဖုိ႔ မွ်တဖုိ႔ တရားမွ်တဖုိ႔
အခုလုိခုခံထားခဲ့ေသာ္
ေနာင္ႏွစ္မ်ားၾကာေသာ္ ဒီေဝဒနာရယ္စရာ
ကုိယ့္ေကာ္ဖီနဲ႔ ကုိယ့္ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီနဲ႔
ကုိယ့္ဒါဏ္ရာနဲ႔ ကုိယ့္လွ်ာနဲ႔
မွားဖုိ႔လြယ္ေသာေန႔ရက္မ်ားကုိျဖတ္သန္းရာ

KZေက

Friday, March 20, 2009

ေန႔မ်ား၊ကန္ဘက္ျခမ္းဒိုင္ယာရီ

မႏွစ္ကႏွစ္၀က္ကေရးခဲ့ေသာကဗ်ာျဖစ္သည္။
၀ထၳဳေတြထဲေရးသည့္မီးျခစ္ဆံဗူးေတြစီေထာင္ထားသည့္အတုိင္း
တုိက္ခန္းမ်ား
ေအာင္ခ်ိမ့္ကဗ်ာထဲကအတုိင္း
ခုိအိမ္လုိဖရုိဖရဲအရာမ်ားပြေနေသာ
အခန္းရွည္ေမ်ာေမ်ာေလးမွာ.........
က်ေနာ္လည္းကန္ဘက္ျခမ္း ကမ္းကခြာခဲ့တာမၾကာေသး
ပင္နီဆူလာကျမန္မာလဘက္ရည္ဆုိင္မွာ
ေရႊေတြပလာဇာ ၅ထပ္လုံးျပည့္စည္ကားေနပါ့မလားပဲ
........................................................................

ေလသည္၁၁ထပ္အျမင့္တြင္ရုန္းကန္ေနသည္
က်ြန္ေတာ္လည္းအနုပညာအသစ္ကုိခုံမင္သူျဖစ္သည္
သုိ႔ေသာ္အနုပညာသည္အသစ္မရွိဆုိျပန္ေသာ္
ရုိးရုိးသားသားေျပာရေသာ္သတင္းစာ၌ မုိးတစိမ့္စိမ့္စကားလုံးမ်ားလူးလွိမ့္ေနသည္
သင္ရွာေနသည့္အလုပ္ကအစိမ္းလုိင္းေပၚမွာ၂ဆင့္စီးရမည္
အမ်ဳိးသမီး၏ဖက္ရွင္မွာ ေရတဝက္ျမဳပ္ေနေသာလယ္ယာေျမပမာ
ရင္ဘတ္ေပၚတြင္စိမ္းလန္းသီးႏွံဂယက္ထဆင့္ပြားအနက္
ေဒါက္အတက္အဆင္းေပါ့ပါးမွဳဟာတင္းတင္းရင္းရင္းရွိပါစ
ေျမတြင္းေလလ်ွင္မီးရထားလင္းလုိက္ေမွာင္လုိက္ဒရြတ္တိုက္စဥ္
တယ္လီဖုန္းအဓိပၸါယ္မ်ဳိးစုံနဲ႔မည္ေလသည္
ေခတ္မွီသူမ်ား Wသုံးလုံး နွင့္ @.comဟာေဆာင္ၾကြားၾကြား
လူေတြသြန္ခ်ထားသည့္လမ္းမ်ားေပၚလစီမ်ားေတာ္ရိေလ်ွာ္ရိမ်ားတိုင္းေရးျပည္ရာျငင္းခုံစရာမ်ား
စိတ္မပါေသာ္ျငားတီဗြီအျပားပရုိမိုးရွင္းမားကက္တင္းအမ္ဘီေအမုိးေလဝသ
လူ႔ဘဝ၏က်ဴိးေၾကာင္းစုံလင္သည့္ျပကြက္မ်ား ကဒ္ျပားအသစ္Code နံပါတ္နွင့္ခ်စ္ရပါေသာ ေဝးလံသူမ်ား
ရရစားစားအုိမင္းေအာင္မေစာင့္နုိင္္ေသာအရက္မ်ားရက္မ်ားဂုဏ္သတၱိမ်ား
ခါးခါးေလာကဓံတရားနွင့္ဓါတ္ေလွကား
ကိုယ္တုိ႔ဟာေန႔စဉ္ေျမညီထပ္နွင့္ထိပ္ဖ်ား အနိမ့္္အျမင့္အသြားအျပန္နွင့္အလင္းအေမွာင္ကိုကစား
“ဘုရားသိၾကားမလုိ႔တပည့္ေတာ္အားညတြင္ေက်ာက္တုံးၾကီးလုိ
ေလးေလးၾကီးအိပ္ေပ်ာ္ျပီးမနက္မွာေပါင္မုန္႔ေလးလုိေပါ့ေပါ့ပါးပါးနုိးလာပါေစဗ်ား”
ပလာတြန္ကာရာတာယက္ - လယ္သမားစစ္သားၾကီး
Tolstoy ၏ စစ္နွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး…… ဆရာျမသန္းတင့္ဘာသာျပန္မွ

KZေက

Tuesday, March 17, 2009

ေနာက္ဆက္တြဲေန႔မ်ား............... ၃

က်ေနာ္တုိ႔စခဲ့တဲ့ေနရာကုိျပန္သြားၾကမယ္။
ဒီေတာ့စာေပအႏုပညာမွာၾကားခံဘာသာစကားရဲ႕visual effect မရွိသျဖင့္အစဥ္အလာဖြဲ႕ထုံးမ်ားမွခြဲထြက္
ေသာ္စိတ္ပါ၀င္စားမႈအနဲပါးဆုံးျဖစ္မည္ ဆုိသည့္ေကာက္ခ်က္ကုိ သီးျခားစဥ္းစားရပါမည္။ (ခင္ေမာင္ရင္၏
ႏွမလက္ေလွ်ာ့ေနေလေတာ့ ရုပ္ရွင္။ အီတာလွ်ံ ႏွင့္ ျပင္သစ္တုိ႔မွ လွဳိင္းသစ္ ရုပ္ရွင္လွဳပ္ရွားမႈမ်ားလည္း အေတာ္တြန္းထုိးလြန္႔လူးခဲ့ရပါသည္)။
ဘာသာစကားရဲ႕ပင္ကုိယ္သဘာ၀တြင္ပင္စာေရးသူဆုိလုိရင္းကုိပုိ႔ေဆာင္ရန္မျပည့္စုံမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု
အယူအဆမ်ားရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ (က်ေနာ္အနည္းငယ္ဖြင့္ဆုိခဲ့သည့္ structuralism မွာ language
ေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္မႈသာျဖစ္ျပီး မႏုသေဗဒ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈစသည္ျဖင့္အျခားခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား
လည္းရွိပါေသးသည္။ ထုိမွတဆင့္ ခုအသုံးမ်ားေသာ binary oppositions, semiotics စသည့္အယူအဆမ်ားမွသည္ post-structuralism ႏွင့္ postmodernism မ်ား၏အဆက္အစပ္မ်ားရွိေနပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ဆီတြင္ ပညာရွင္မ်ားအားထုတ္ၾကေသာ္လည္းက်ယ္ျပန္႔ရန္လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ဘာမွမဟုတ္ပါပဲတတ္စြမ္းသမွ် ေလးေရးၾကည့္တာ ျဖစ္ျပီးရွဳတ္ေထြးခဲ့ေသာ္ အမွားအယြင္းမ်ားေတြ႔ခဲ့ေသာ္ နားလည္ေစခ်င္ပါသည္)
က်ေနာ့္အျမင္တြင္ စာေရးသူတဦးသည္သူ႕ခံစားခ်က္အတုိင္းစာဖတ္သူသိျမင္ႏုိင္ရန္အားထုတ္လုိပါေသာ္လည္း ဖန္တီးမႈအပုိင္းတြင္ၾကားခံဘာသာစကား၏ကန္႔သတ္မႈအျပင္သူ႔ခံစားခ်က္မွသည္အႏုပညာပစၥည္းတခုျဖစ္လာ
သည္ထိ ျဖတ္သန္းသည့္အဆင့္မ်ားတြင္ပင္လြတ္က်က်န္ခဲ့ႏုိင္ပါေသးသည္။ (ေအာ္ဒီေန႔အင္းလ်ားကေလေတြေမႊးပါတယ္
မွတ္တယ္ ျမၾကာျဖဴလာတာကုိး...ဆုိသည့္တင္ေအာင္နီကာတြန္းစာသားကုိ ကုိးကားျပပါရေစ။ အခန္႔မသင့္ရင္သူ႔ဆုိလုိရင္း
ကေနေ၀့ထြက္သြားမလားပဲ)
ဖန္တီးမႈ၏ျပင္ပတြင္မူ (စာဖတ္သူလက္ထဲေရာက္သြားသည့္အခါ) အႏုပညာတခုကုိခံစားသူကဘယ္ပုံ
ခံစားသည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာ စာဖတ္သူ၏ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႔အၾကဳံ ဆည္းပူးေလ့လာမႈ ႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာကုိ အရသာခံလုိစိတ္တုိ႔ကုိလည္းထဲ့သြင္းစဥ္းစားရပါေတာ့မည္။
Bob Perelman က china ကဗ်ာကုိ တရုတ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္သြားရင္း တရုတ္ျပည္တြင္ ရုိက္ထားသည့္ ဓါတ္ပုံအယ္ဘမ္တခုကဓါတ္ပုံမ်ားကုိၾကည့္မိျပီးေရးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ဂ်ိမ္းဆင္ကသူ႔ေ၀ဖန္စာကုိအဲဒီအခ်က္
ကုိသိျပီးမွေရးတာျဖစ္ေသာ္လည္း က်ေနာ္ကကဗ်ာဖတ္ျပီး ဆုိေနက်သီခ်င္းကဗ်ာကုိသတိရသြားစဥ္က
ဒီအေၾကာင္းမသိရေသးပါ။ ေျပာခ်င္တာက ဖန္တီးသူဘက္တြင္ ပဲလ္မင္းကဓါတ္ပုံေတြကုိၾကည့္ျပီး သူထင္ရာေရးသြားတာလား။သူ႔ရွိရင္းစြဲ ပုဂၢလိကခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ထင္ဟပ္ညွိႏွဳိင္းေရးသြားတာလား ဆုိတာကေတာ့ သူသာသိေပမည္။ ဖတ္သူက်ေနာ့္ဘက္တြင္မူ ဒီကဗ်ာကုိဘယ္လုိအဆက္အစပ္ေတြနဲ႔
ဘယ္ပုံေရာက္ေအာင္ခံစားမိသြားသည္ဆုိတာကအျခားအပုိင္းတပုိင္းျဖစ္ေနသည္။ ဒီအထဲ ကဗ်ာဆရာကLP
ကဗ်ာဆရာျဖစ္ျပီး ဘာသာစကား၏ေန႔စဥ္ဘ၀အေပၚလႊမ္မိုးခ်ယ္လွယ္မႈမ်ားေပၚတန္ျပန္လုိသူျဖစ္ေနသည္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္မီဒီယံကေတာ့သုံးရဦးမည္။ မီဒီယံကုိမသုံးခ်င္သည့္ Conceptualist မ်ားလည္းရွိပါသည္။ အိမ္သာကမုတ္ၾကီးျပပြဲတင္တာေတြလည္းရွိပါမည္။ ၾကဳိက္သူမ်ားၾကဳိက္ျပီးကဲ့ရဲ႕သူမ်ားလည္းရွိၾကသည္ပင္။
ၾကားခံမၾကဳိက္လုိ႔ လူကုိယ္တုိင္သရုပ္ေဆာင္ျပသည့္ performance ေတြလည္းရွိသည္။ သုိ႔သာ္ဒီမွာလည္းလူက
ၾကားခံျဖစ္ရသည္။ ဒါက Material ပုိင္းဆုိလွ်င္ processing မွာလည္းေျပာခဲ့သလုိထြက္က်သြားႏုိင္တာေတြရွိ
သည္။ ေနာက္ဆုံး end user ကလည္းသူ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြအျပည့္ရွိေနသည္မဟုတ္ပါလား။ ဖြဲ႔ထုံးျပသနာကစာေပ
မွာသာမဟုတ္။ ဂီတမွာလည္းသံဆန္းဆုိေတာ္ေတာ္နဲ႔နားမ၀င္ပါ။
အႏုပညာလက္ရာတရပ္ကုိခံစားသည့္အခါခံစားဖုိ႔လုိလုိလားလားရွိဖုိ႔လည္းလုိ။ ကုိယ့္ခံစားမႈအေလ့အက်င့္
ႏွင့္မယဥ္ပါးေသးလွ်င္သည္းခံဖုိ႔လည္းလုိ။
တေန႔ျပီးတေန႔အေၾကာင္းအရာမ်ားအေျပာင္းအလဲတြင္ပုံသဏန္ကလည္းရုန္းမည္။
ပုံသဏန္ေျပာင္းလွ်င္အဓိပၸါယ္လည္းအသစ္ျဖစ္မည္။ မေဟာင္းခင္ထိေတာ့သစ္မည္ေပါ့။
သစ္တာမၾကဳိက္ရင္မေဟာင္းမိေစဖုိ႔လုိမည္။
အႏုပညာနဲ႔ Reality ရွာတာပါဆုိရင္ ပရမတ္ကုိ ပညတ္နဲ႔ဖမ္းတာ မွားမွန္ က်ေနာ္လည္းမေ၀ဖန္
ရဲပါေလ။

Sunday, March 15, 2009

ရႊင္ျပဳံး

ဒီေန႔ေမးေတြစစ္ျပီးဖ်က္သင့္တာဖ်က္ သိမ္းသင့္တာသိမ္း ျပန္သင့္တာျပန္ ေတြလုပ္ရင္း
သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ပုိ႔ထားတဲ့ ဟာသေလးေတြထဲကေကာင္းမယ္ထင္တာေတြ မဖ်က္ခင္
ဘာသာျပန္မိတယ္ ခုဒါကုိေ၀မွ်တာပါ

မိန္းမ။ ။ေယာကၤ်ားေတြမ်ားတခုခုေျပာလုိက္။နားတဖက္က၀င္ျပီးတဖက္ကျပန္ထြက္လာ
တာပဲ
ေယာကၤ်ား။ ။မိန္းမေတြက်တမ်ဳိးကြ။ ေျပာလုိက္ရင္နား၂ဘက္စလုံးက၀င္သြားျပီးပါးစပ္က
ျပန္ထြက္လာေရာ

ေကာင္မေလး။ ။ကုိသက္ကေျပာေတာ့ငါ့ကုိေခ်ာတယ္တဲ့။ ဖုိးခ်ဳိကေတာ့ရုပ္ဆုိးလုိက္တာတဲ့
နင္ေကာဘယ္လုိထင္လဲ
ေကာင္ေလး။ ။အင္း၂မ်ဳိးလုံးနဲနဲစီမွန္တာပဲ။ နင္က ေခ်ာေခ်ာေမာေမာကုိရုပ္ဆုိးတာ

ဆရာ။ ။သူမ်ာစိတ္မ၀င္စားတဲ့အထိစကားေတြေျပာေနတာဘယ္လုိလူမ်ဳိးလုိ႔ထင္လဲ
တပည့္။ ။ေက်ာင္းဆရာပါ

ဆရာ။ ။ေမာင္လွ မင္းစကားမ်ားလွခ်ည္လား
ေမာင္လွ။ ။မ်ဳိရုိးလုိက္တာပါဆရာမ
ဆရာ။ ။ဘာေျပာတယ္
ေမာင္လွ။ ။အဖုိးကလမ္းေဘးေစ်းသည္။ အေဖကေက်ာင္းဆရာပါ
ဆရာ။ ။မင္းအေမကေကာ
ေမာင္လွ။ ။သူကမိန္းမပါ

လူနာ။ ။ဆရာ က်ေနာ့္အေျခအေနေကာင္းမယ္မလား
ဆရာ၀န္။ ။ရာႏွဳန္းျပည့္ေကာင္းေစရမယ္။ မွတ္တမ္းေတြအရဆုိရင္ဒီေရာဂါက
ဆယ္ေယာက္မွာကုိးေယာက္ေတာ့သြားတာပဲ။
က်ဳပ္အတြက္ဒါ၁၀ေယာက္ေျမာက္။ မပူနဲ႔ ေရွ့ကကုိးေယာက္သြားျပီ

ဆရာ။ ။ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္ဟာသူ႔အေဖရဲ႕ခ်ယ္ရီပင္ကုိခုတ္ျပီးသူခုတ္မိတာ၀န္ခံခဲ့တယ္
သူ႔အေဖကဘာလုိ႔အျပစ္မေပးတာလည္းသိလား
တပည့္။ ။ေဂ်ာ့လက္ထဲမွာပုဆိန္ကုိင္ထားတုန္းပဲေလ

ဘေလာ့ဖတ္သူ။ ။ခင္ဗ်ားကဟာသေတြေကာေရးလား
ဘေလာ့ဂါ။ ။မင္းဘေလာ့ကရယ္ရသားပဲေျပာရင္ဟာသေတြေၾကာင့္လုိ႔ေျဖလုိ႔ရတာေပါ့

Wednesday, March 11, 2009

ေနာက္ဆက္တြဲေန႔မ်ား.......... ၂

System of signs ကုိ structure လုိ႔ ေဆာဆူးကြယ္လြန္ျပီးေတာ့နာမည္ေပးတယ္။
Sign ကေကာဘာကုိဆုိတာလဲ။ သူက word စကားလုံးတလုံးပဲ။ ေရ ဗ်ာ water ဒါဟာ sign တခု။ ျပီးေတာ့
ဒါဟာ form ။ အဲဒီမွာ ၂ပုိင္းရွိေနတယ္။ ေရ ဆုိတဲ့စကားလုံးကတခု။ ေရလုိ႔သိလုိက္တဲ့အသိကတခု။
ဒီ၂ခုကုိ structuralism က signifier နဲ႔ signified လုိ႔ခြဲလုိက္တယ္။ sign ကုိ၂ မ်ုဳိးခြဲတာ။ အညႊန္းနဲ႔ အညႊန္းခံေပါ့။
ပထမမွာစကားလုံးနဲ႔ အသိၾကားကအဆက္အစပ္က အတိအက်မေျပာႏုိင္ဘူး။ ၾကာလာေတာ့ဒါဟာ ဓေလ့တခု သုိ႔ စည္း တခုျဖစ္လာတယ္။ arbitrary ကေန convention ျဖစ္လာတယ္။
ျပီးေတာ့ ေရ အစား ဘီယာ လုိ႔ေျပာရင္ sign ေျပာင္းသြားသလုိ meaning လဲေျပာင္းသြားတယ္။
ဆုိေတာ့ ပုံသဏန္ေျပာင္းေတာ့ အဓိပၸါယ္ ပါလုိက္ေျပာင္းတယ္။ sign တခုနဲ႔တခုမတူရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကအဓိပၸါယ္
ကုိကြဲေအာင္လုပ္လုိက္တယ္။ ျခားနားျခင္းကအဓိပၸါယ္ကုိျဖစ္ေစတာ။ အဓိပၸါယ္ကုိက်ေနာ္တုိ႔လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။
ေရွ႕မွာပုံသဏန္နဲ႔အဓိပၸါယ္ကခ်ိတ္ျပီးပါလာတယ္လုိ႔ဆုိခဲ့တယ္။ (bounding up လုိ႔ေျပာတယ္)။
structure ကအဓိပၸါယ္ကုိ ျဖစ္ႏုိင္ေစတယ္ (possible) ဆုိတာနဲနဲေတာ့ရွင္းလာျပီ။
ေဆာဆူးကုိဒီေလာက္နဲ႔ရပ္လုိက္ရင္ဒါေလးမ်ားဗမာေဆးစားလုိ႔ခင္ဗ်ားကေျပာမယ္။
သူကတဆင့္ထပ္တက္တယ္။ သစ္ပင္ဆုိပါေတာ့။ အဲဒီစကားလုံးကေန သစ္ပင္ဆုိတဲ့အသိက reality ကုိသိတာ
မဟုတ္ဘူး။ သစ္ပင္ဟာျပင္ပေလာကမွာဘယ္အရာ၀ထၳဳတခုကိုကုိယ္စားျပဳမလဲ။ ဒီအသိက
သရက္ပင္ မာလကာပင္ စသည္ျဖင့္အစုအေ၀းတခုရဲ႕ concept ကုိသိလုိက္တာ။
အစစ္အမွန္မဟုတ္ဘူး။ တခါ ျမင္းဆုိတဲ့စကားလုံးပဲရွိျပီး ျမည္းဆုိတဲ့စကားလုံးသာမရွိခဲ့ရင္
ျမည္းေတြ႕တုိင္းျမင္းလုိေကာင္လုိ႔ ေျပာေတာ့ပဲ။ ခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့လူတေယာက္ရဲ႕အသိ
အျမင္နဲ႔ ခံစားမႈေတြကုိ သူမေမြးဖြားခင္ရွိခဲ့တဲ့ ဘာသာစကားက ကန္႔သတ္ခဲ့တယ္။ အစစ္အမွန္တရားကုိ လူဟာ
ဘာသာစကားတဆင့္ခံနဲ႔ပဲခ်ဥ္းကပ္ရတယ္ဆုိတဲ့ေကာက္ခ်က္ကုိေရာက္လာပါတယ္။

ဆက္ဦးမွာပါ

Sunday, March 8, 2009

ေနာက္ဆက္တြဲေန႔မ်ားေရာင္းရန္ရွိသည္ (သုိ႕)........

ေန႔မ်ားေရာင္းရန္ရွိသည္ကုိတေယာက္ကမွတ္ခ်က္ေပးလာပါတယ္။
အဲဒီမွာ စာေပအႏုပညာရဲ႕အလုပ္လုပ္ပုံ နဲ႔ အႏုပညာဖန္တီးမႈမွာ မီဒီယံ ရဲ႕
အေနအထားေတြပါလာပါတယ္။
ေျပာရရင္ ဂ်ိမ္းဆင္ကုိ ကုိးကားရာမွာ china ကိုက်ေနာ္ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ရင္းကေန
လုိသေလာက္ယူခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ေနာက္ကဗ်ာတပုဒ္ေရးျဖစ္ပုံကုိ အရင္စိတ္အခံမ်ား
နဲ႔ဆက္စပ္ၾကည့္ခဲ့တယ္။ ခုမွတ္ခ်က္ကုိၾကည့္ျပီး အရင္ကလည္းေရးခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာ
တခုကုိသြားဖုိ႔လုပ္ၾကည့္တယ္။ က်ေနာ္ေရးတာၾကဳိက္ရင္မွတ္ခ်က္ေပးတဲ့ဆရာေလးကုိေက်းဇူးတင္ရေအာင္ပါ။
ကဲ....
ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ဖန္ျပာခြက္နဲ႔ေက်ာက္စက္ေရကစၾကည့္ရေအာင္။
ခင္ဗ်ားလည္းသိတယ္။ ဒါပုံသဏန္နဲ႔အေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းေျပာတာ။
ဒီႏွစ္ခုညီညြတ္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာ။ form နဲ႔ content ဘာပုိအဓိကက်သလဲေျပာၾကရင္
ဖန္ျပာခြက္နဲ႔ေက်ာက္စက္ေရကုိညြန္းက်ေတာ့တာပဲ။ မမွားႏုိင္ဘူးကုိး။
ေကာင္းျပီ က်ေနာ္တုိ႔ကင္မရာတလုံးကုိ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားဟုိတယ္ေပၚကေန
ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚတေနရာကုိအေသေထာင္ထားမယ္။ ေနာက္ေန႔မွာအဲဒီအေခြျပန္ၾကည့္
ခင္ဗ်ားနာရီ၀က္ေလာက္ၾကည့္ျပီးရင္ေတာ္ပါေတာ့ေအာ္မွာပဲ။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။ နာရီ၀က္အတြင္းမွာဦးထုပ္၁၀လုံး။ ကားအစီး၅၀။ လူ ၇၃ ေယာက္ စသည္ျဖင့္
ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီထဲကမွ အတြဲ၁တြဲေနာက္ကုိေတာက္ေလွ်ာက္လုိက္ရုိက္မယ္။
ေရွ႕က ေနာက္က အတြဲကပန္းျခံထဲထုိင္ေနရင္ ဟုိးတိုက္အျမင့္တေနရာက ကင္မရာေထာင့္ေတြ
ေျပာင္းမယ္ ကစားမယ္ ဆုိပုိစိတ္၀င္စားဖုိ႔ရွိလာမယ္။ ဘာလုိ႔လဲ form ၀င္လာတာကုိး။
အႏုပညာမွာ အေၾကာင္းအရာေကာင္းရင္ျပီးတာပဲနဲ႔ရပ္ေနလုိ႔မရဘူး။ (နာမည္ၾကီးမင္းသားမင္းသမီးအတြဲကုိ ေနာက္ကလုိက္ျပီးတခ်ိန္လုံးရုိက္ ၾကည့္လုိ႔ေကာင္းမလား) ပုံသဏန္ကုိလည္းဂရုစုိက္ရတယ္။
သုိ႔ေပသည့္ စာဖတ္သူတေယာက္ကုိ form တုိ႔ structure တုိ႔သြားေျပာရင္ၾကဳိက္မွာမဟုတ္ဘူး။
သူတို႔စာဖတ္တာ သုိ႕မဟုတ္ရုပ္ရွင္ၾကည့္တာဟာ ဒါေတြကုိေလ့လာဖုိ႔မဟုတ္ဘူး။
သုိ႔ေသာ္ေျပာခဲ့သလုိ form ကုိေရွာင္လုိ႔မရဘူး။
ဒါဆုိ structure ဆုိတာကေကာဘာျဖစ္မလဲ။ နဲနဲဆက္ၾကရေအာင္။
Structure က form ထက္ပုိအေျခခံက်တယ္။ form ကအဓိပၸါယ္နဲ႔တြဲလာတယ္။ Structure က်ေတာ့
အဓိပၸါယ္ ကုိ possible ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးတယ္ဆုိတယ္။ ဒီေတာ့ရွင္းဖုိ႔လုိလာျပီ။
ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့က်ေနာ္တုိ႔က အဓိပၸါယ္ကုိ ကုိယ္တုိင္လုပ္တယ္ထင္ထားတာကုိး။
Structuralism ကုိ ဆြစ္ဘာသာေဗဒပညာရွင္ ဖာဒီနန္ေဆာဆူး ကစခဲ့တယ္။
သူ႔အရင္ပညာရွင္ေတြက ဘာသာေဗဒကုိသမုိင္းနဲ႔ယွဥ္ျပီးေလ့လာတယ္။ ဥပမာ Eat ဆုိတာက စားတာ။
ဒီစကားလုံးဟာ လက္တင္ဘာသာက Ear ကေနလာျပီး ဘယ္သုိ႔ဘယ္ပုံေျပာင္းတယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့
ဂ်ာမာန္မွာဘယ္လုိသုံးတယ္။ ျပင္သစ္ဘာသာနဲ႔ေရာျပီးဘာညာေပါ့ ဒီအေရြ႕နဲ႔အဆက္အစပ္ကုိရွာၾကတာ။
တခ်ဳိ႕ပညာရွင္ေတြက သဒၵါကုိအာရုံက်တယ္။ ဒီစကားလုံးကနာမ္ ျပီးေတာ့ ful ေပါင္းလုိက္ရင္ နာမ၀ိေသသန။
ေဆာ့ဆူးကတမ်ဳိး။ သူကလုံး၀ကြဲသြားတယ္။ သူကဘာသာစကားအားလုံးရဲ႕တည္ေဆာက္ပုံစနစ္ကုိသိဖုိ႔ၾကဳိးစား
တာ။ ေနာက္ပုိင္းမွာဒါကုိ system of sign (structure) ဆုိျပီးေခၚၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆာဆူးက structure
ဆုိတဲ့စကားလုံးကုိသုံးခဲ့တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။

ဆက္ဦးမွာပါ

ျဖတ္စမ်ား ၄

ကုိတီတီေအာင္

ပုိက္ဆံေတြပ်က္ပဟလုိ႔က်ေနာ္ေျပာတုံးကခင္ဗ်ားကမထိတ္သာမလန္႔သာဗ်ာလုိ႔ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္။ ေျပာရရင္ စီးပြားေရးဆုိတာက်ေနာ္တုိ႔နဲ႔အလွမ္းေ၀းလြန္းလွပါတယ္။ စီးပြားေရးျပသနာေတြကုစားဖုိ႔ကေ၀းလုိ႔ အေျခခံေတြ နားလည္ဖုိ႔ကုိမနဲဖတ္ၾကည့္ရတာကလား။ အခန္႔သင့္ခ်င္ေတာ့က်ေနာ္တုိ႔ဖတ္ျဖစ္တဲ့NWT/ IHT က ေပါကရပ္မင္ၾကီးက စီးပြာေရးႏုိဘယ္၂၀၀၈ ကုိရတယ္။ သူလတ္တေလာေရးတဲ့ THE RETURN OF DEPRESSION ECONOMICS AND THE CRISIS OF 2008 ကုိဖတ္ျဖစ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားကုိက်ေနာ္သိသေလာက္ ေလးေျပာခ်င္လာတယ္။ နဲနဲသည္းခံၾကည့္ဗ်ာ။

နိဒါန္း

ခုထိေတာ့က်ေနာ္တုိ႔စီးပြားပ်က္ကပ္ထဲေရာက္ေနၾကတာမဟုတ္ဘူးဗ်။ ေလာေလာဆည္ အက်ပ္အတည္းကၾကီးတယ္ဆုိတဲ့တုိင္ေအာင္ ပ်က္ကပ္ထဲေရာက္တဲ့အထိေတာ့ဆုိးမသြားႏုိင္ဘူးလုိ႔ (အာမမခံဘဲ) ကရပ္မင္ၾကီးကေျပာတယ္။ ဒါေပသည့္ ၁၉၃၀ႏွစ္ေတြကပ်က္ကပ္စီးပြားေရးရဲ့ အရိပ္အေရာင္ေတြ ကုိေတာ့ေတြ႔ေနရပါျပီတဲ့။ ဒီေန႔ေခတ္ႏိုင္ငံေတြဟာဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး စီးပြားေရးက်ဆင္းမွဳေတြနဲ႔ၾကဳံရမယ္။ ထိပ္တန္းေရာက္ေခတ္မွီႏုိင္ငံၾကီးေတြဟာစက္ရုံေတြ ဆက္လည္ ပတ္ဖုိ႔အလုပ္သမားေတြကုိ ဆက္ထိန္းထားဖုိ႔ လုံေလာက္ တဲ့ေငြေၾကးမရွိဘူးလုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္ ေလာက္ကဘယ္သူေတြးမိမွာလဲ။ကမာၻ႔စီးပြားေရးဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထင္ထားခဲ့တာထက္ပုိျပီး အႏၱရယ္ ၾကီးတဲ့အေနအထားကုိေရာက္ေနပါျပီ။ဘာလုိ႔ဒီေလာက္ထိ ဆုိး၀ါးသြားတာလဲထက္ပုိအေရးပါလာတာ ကဒီအက်ပ္အတည္းကေနဘယ္လုိထြက္ၾကမလဲနဲ႔ဘာေတြျပင္ဆင္ ထားဖုိ႔ေကာင္းမလဲသိရရင္မဆုိးဘူးလားလုိ႔ပဲ။

ပ်က္ကပ္စီးပြားေရးဆုိတာဘာလဲ

ပ်က္ကပ္စီးပြားေရးျပန္လာျပီဆုိတာဘာအဓိပၸါယ္လဲ။ ျပီးခဲ့တဲ့မ်ဳိးဆက္၂ခုအတြင္းပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ DEMAND SIDE ECONOMY က်ဆုံးသြားတာပါ။ ထုတ္သေလာက္မျဖဳန္းႏုိင္ၾကေတာ့ဘူးဆုိတဲ့သေဘာေပါ့။ စားေသာက္ဆုိင္ကေရခဲေသတၱာထဲဘီယာပုလင္းေတြေခၽြးျပန္ေနတဲ့ပုံဆုိ ခင္ဗ်ားဒက္ကနဲသေဘာေပါက္မွာပါ။ ဒီကိစၥကစီးပြားေရး ပညာရွင္ၾကီး ေတြမွမဟုတ္ဘူး။ ေပၚလစီမိတ္ကာေတြ ခင္ဗ်ားတုိ႔လုိပညာတတ္ျပည္သူလူထု ေတြအထိဘယ္သူမွ အဆင္သင့္ မျဖစ္ၾကေသးပါဘူး။
ခင္ဗ်ားမွတ္မိမွာပါ။ တခါကအိမ္ေျမအက်ဳိးေဆာင္တေယာက္နဲ႔အိမ္ခန္းကိစၥခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပာၾကေတာ့သူ ေျပာတဲ့စကားေလ။ ေစ်းႏွဳန္းကုိဘယ္သူကသတ္မွတ္လုိ႔ရသလဲ။ ေစ်းကြက္ကသတ္မွတ္တယ္ဆုိတာေလ။ ေစ်းကြက္နဲ႔ေစ်းႏွဳန္းဆုိတာကလည္းဘာမုိ႔လုိ႔လဲ။ ၀ယ္လုိအားနဲ႔ေရာင္းလုိအားပဲမဟုတ္ဘူးလား။ ဒါက်ေနာ္က လူျပိန္းနားလည္သလုိေျပာတာပါ။ သုိ႔ေပမဲ့ အေျခခံအားျဖင့္ ပညာရွင္ေတြၾကားထဲလည္းဒီကိစၥပဲျငင္းခုံၾကတာပါ။ Supply side economics နဲ႔ Demand side economics ေပါ့။
စီးပြာေရးအေျခအေနေတြမေကာင္းဘူး အလုပ္လက္မဲ့ႏွဳန္းေတြျမင့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ခေတြနည္းမယ္ ဝယ္လုိအားက်မယ္ ဒါဘာဆန္းသလဲ။ သူနဲ႔အတူတြဲျပီး ေစ်းႏွဳန္းေတြပါက်လာရင္ဘာေျပာစရာရွိမလဲ။ ခင္ဗ်ား တလ ၂၀၀၀ ရေနရာကေန ၁၈၀၀ ျဖစ္ဦးေတာ့ ဆန္ေစ်းက တအိတ္ႏွစ္ေသာင္းကေန ၁ေသာင္းခြဲျဖစ္လာရင္ ဘာအေရးလဲ။ ၀ယ္လုိအားျပန္လာမယ္ ထုတ္လုပ္မွဳလုိမယ္ လုပ္ငန္းေတြျပန္ရွိလာမယ္ (အလုပ္လက္မဲ့ ႏွဳန္းက် သြားမယ္) မဟုတ္ဘူးလား။ သုိ႔ေပမဲ့စီးပြားေရးက်လုိ႔ ၀ယ္လုိအားက်တုိင္း ေစ်းက်တယ္ ဆုိတာလက္ေတြ႔မွာ ခ်က္ျခင္းျဖစ္တာမွမဟုတ္တာ။

Friday, March 6, 2009

ေမြးေန႔ကိတ္

ျဗဴတီ မွာ၂၀၀၃ တုန္းကပါဘူးတဲ့ကဗ်ာတပုဒ္တင္လုိက္တယ္
ေမြးေန႔ကဇန္န၀ါရီ ဘေလာ့ကတလေနာက္က်မွလုပ္ေတာ့
ေမြးလေစာင့္မယ္ဆုိဒီကဗ်ာတင္ဖုိ႔ရာအေတာ္ၾကာသြားမွာ။ ဒါနဲ႔ပဲ

...........
သင္ဟာကိတ္မုန္႔ရဲ့ဘယ္အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ခဲ့သလဲ
ရထားထြက္ျပီးမိနစ္အနည္းငယ္အၾကာ
ရွဳခင္း ေကာေျမႏွင္႔
ယေန႔ေခတ္မစားေတာ့ေသာဆင္ျခင္တုံတရားကုိ
ကြဲျပားရတယ္။
ျပဴတင္းေပါက္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ေျပာင္းလဲရာ
ပန္းပြင့္ေပၚေရစက္တင္တာ
ဖန္ခြက္မွန္ခ်ပ္ႏွလုံးသားအစရွိသည္ျဖင့္
ကြဲရွလြယ္ေသာအရာဝထၳုဳတခုလြတ္က်သံ
ငွက္မ်ားရုတ္တရက္အေတာင္လန္႔ခတ္ထပ်ံ။
ေလာကျမင္ကြင္းက်ယ္ေဆးေရာင္စုံပုံ
မဆန္းက်ယ္လွေတာ့
ေရပုိက္ဖြင့္သလုိ ဇစ္ပိတ္သလုိ
ယခုအျဖစ္နွင့္ ယခုအပ်က္အၾကား
အလင္းေရာင္ႏွင့္ ပူေလာင္မွဳႏွင့္
ေရွ႕ကဖေယာင္းမီးကုိငါျငိမ္းျပီ။

KZေက

အခ်စ္ကုိၾကာရွည္ခံျခင္းႏွင့္

ဒီရက္ပုိင္းသိပ္မအားတာနဲ႔ ေရးျပီးသားေလးေတြထဲက
ေကာင္းမယ္ထင္တာေလးေတြတင္ၾကည့္ပါဦးမယ္။

အခ်စ္ကုိၾကာရွည္ခံျခင္းႏွင့့္္
(*ျပထားေသာေနရာမ်ားတြင္သူ႔စိတ္တုိင္းက်ဝင္ေရာက္ေရးသားျခင္း)


လြယ္ကူေအာင္ သူ႔အလုိလုိရုိးစင္းသြားေအာင္ ကၽြန္ေတာ္မပါပဲ
ေခတ္ထဲက်ယ္ဝန္းလာေသာအေတြးတခု သစ္သီးအႏုအခ်ဳိ႕ဝင္းအု
*
ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္မွာ
လူ႔ဘဝႏွင့္ျပည္ထဲေရးႏွင့္ဝမ္းေရးတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္မိသမွ်ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္မွာ
*
ကၽြန္ေတာ္ေပ်ာ္ဖုိ႔ဆႏၵရွိပါျပီ
ခင္ဗ်ားအလုိကုိလည္းရွိပေစေပါ့
ဘာကိစၥကုိယ့္ဘဝကုိယ္ညာမလဲ
*
ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလုံးစုံကုိ အခ်ိန္ကာလကသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္
*
*
သမရုိးက် ရုိးေျမက် အစိမ္းမွအရင့္တုိင္ေအာင္
ရင္ခ်င္းအပ္ေျခဖ်ားေထာက္ခ်စ္သတၱိျပင္းထန္ဖုိ႔
အာရုံေျခာက္ပါးစလုံးတလုံးတစည္းတည္းစိမ့္ဝင္ေအာင္
*
ဒုကၡကုိသစ္ခြပန္းနဲ႔အိမ္ေရွ႕ဝရံတာမွာ
*
တကုိယ္လုံးစိတ္တုိင္းက် ေရာမန္တိကၾကည့္မွန္မွာ
ဥတုသုံးလီရင္ဆုိင္မည္အမည္ရေသာ
ကုိယ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ဆဲအျပာေရာင္ဥယ်ာဥ္ကုိပ်ဳိး။

KZေက

Sunday, March 1, 2009

ဆက္သြယ္ျခင္း ၃

သက္ဆင္ကမန္စီးတီးကုိျပန္ေရာင္းသည္
ျဗိတိလၽွေတြကသူ႔ကုိခုိလွဳံခြင့္မေပးေတာ့ ဒူဘုိင္းက တည$500 တန္ဟုိတယ္တခုမွာခ်ဳိ႔တဲ့စြာေနရသည္
ခုေအာက္စဖုိ႔ပညာတတ္ကေလးကျပန္လာဖုိ႔ေခၚေသာ္လည္း
သူ႔ေထာက္ခံသူေတြကလမ္းေပၚျပန္ထြက္ၾကဦးမည္ဆုိ၏
က်ေနာ္ဒီတေခါက ္မက္တာပြတ္ (ပတ္တရာနားကစက္မွဳဇုံျမဳိ႔ေလး) ေရာက္ေတာ့ တည ဘတ္တေထာင္
တန္ေဟာ္တယ္ က
ဧည့္ၾကဳိကေလးေျပာသည့္ဆာ၀ါဒီခ မွာယုိးဒယားႏုိင္ငံေရး၏မည္သည့္အရိပ္ေငြ႔မွမေတြ႔ရ
လုိကယ္နဲ႔ ဂလုိဘယ္ကုိခ်ိန္ၾကည့္ဦးမွဆုိျပီး
နာမည္နဲနဲ ရွိသည့္ ေဒသခံ ရက္ဂင္စီ ဘရန္ဒီေလး ျမည္းၾကည့္မိပါတယ္
၃ပက္ေလာက္၀င္သြားေတာ့ ဂါဇာမဟုတ္သည့္ ပတ္တရာကမ္းစပ္မွာ က်ေနာ့္အလြမ္းဓတ္က တဖ်တ္ဖ်တ္
(ေနာ္မန္ဒီတုန္းကေတာ့ အံမယ္ မႏူးမနပ္ကဗ်ာဆရာက တုိက္ခ်င္ခုိက္ခ်င္စိတ္ေတြပင္ ၀င္ဖူးသည္)
ခုေတာ့ လီရွန္လြန္းတုိ႔ ကၽြန္း႒ာေနမွာ တုိးနယား ေတြက ယုိးဒယား သမင္လုိက္သလုိမဟုတ္
ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ဂ်က္ကီးခ်န္းရယ္သလုိ စပ္ျဖဲျဖဲ ဂီတ ႏွင့္
ႏွစ္ကူးဆုိေတာ့ ေဘာင္းဘီတုိေလးေတြနဲ႔ အိမ္ျပန္သြားသည့္
မေလးတရုတ္မေလးေတြ ပရုိမုိးရွင္းလုပ္သည့္ ဆူေ၀ေသာဘီယာဆုိင္ေတြပင္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္
ဒီေန႔ တပီပါ ၄၅.၆၂$, ဓတ္ေငြ႔ One MM BTU ကုိ ၄.၄၉$ ။ ႏွစ္ခုစလုံးနဲနဲစီက်။ CAC 40
ကေယာင္ေယာင္ေလးျပန္တက္။
ဒီမနက္ဘြန္ေလးက ျမန္မာထမင္းဆုိင္မွာ ၀က္သားနဲ႔ မွ်စ္နဲ႔ ရုံးပေဒသီးေက်ာ္နဲ႔ အရင္ေစ်းပဲ S$ 3.5
ဆက္သြယ္ျခင္း ၃ ကုိ တေယာက္ေယာက္က တခုခုေျပာလၽွင္ ေကာင္းမွာပဲဘာလုိ႔ထင္မိပါလိမ့္

(အေပၚကစာခ်ီးေလးကတရုတ္ႏွစ္ကူးတရက္မွာခ်စ္ခင္သူမ်ားကုိ
ကဗ်ာပုိ႔စဥ္ကေရးေပးခဲ့တာမုိ႔ သတိတရျပန္ထဲ့ေပးတာပါ)

ဆက္သြယ္ျခင္း ၃

ေက်ာက္မီးေသြး၏ နာက်င္ေသာခြန္အားမွာ လင္းေနေသာအနက္ေရာင္ပင္
သေဘာၤကဖရြိဳက္၏ မသိစိတ္ကုိတုိက္မိျပီ
အခ်ိန္ကာလတျဖည္းျဖည္းစိမ့္ဝင္ရာနံရံေပၚ၌တစကၠန္႕မ်ားေတာင့္တင္းေန
ေရတံခြန္တြဲေလာင္းက်ေန
သံလိုက္တံုး၂တံုးလိုဇတ္ကနဲရုန္းေနေသာအခ်စ္စိတ္သည္ဒိြဟ
ငါဟာငါ့အေပၚငါသာအာရုံရသည္ဆိုေသာ္လည္း
ေလကိုဖမ္းေနေသာပိတ္စ
…………………………………..

KZေက