Monday, December 7, 2009

အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္း၏ယဥ္ေက်းမွဳယုတၱိ

ကုိလူ။ ။ လင္းစမ္းပါဦး ကုိဓါတ္တုိင္ရယ္
ကုိမူ။ ။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးေတြေပၚလာတာေပါ့။ ႏုိင္ငံတြင္းမွာပဲအားေကာင္းေနတဲ့ကုမၸဏီၾကီးေတြဟာနယ္နမိတ္ေတြေက်ာ္ျပီးအဆမတန္ၾကီးထြားလာခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံက ကုမၸဏီေတြဒီပုံခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၾကရာမွာ တႏုိင္ငံခ်င္းရဲ႕အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဟာ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ကမာၻလုံးစီးပြားေရး မွာခ်ိတ္ဆက္မိသြားတယ္။
ကုိလူ။ ။ multinational company တုိ႔ global economy တုိ႔ ဒီအပ္ေၾကာင္းထပ္စကားလုံးေတြလာဦးေတာ့မွာေပါ့ အင္းေပ့ါေလ ေရွာင္ခ်င္လုိ႔လဲမရဘူးဆုိေတာ့။
ကုိမူ။ ။ အက်ဴိးဆက္က ဥေရာပပုံစံကုိလုိနီစံနစ္ဟာကမာၻလုံးစီးပြားေရးအတြက္မထိေရာက္ေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးေတြဟာေဒသခံႏုိင္ငံေတြကခ်မ္းသာျပီးႏုိင္ငံေရးမွာစြက္ဖက္ႏုိင္တဲ့ အီလစ္ေတြနဲ႔ ဆက္မိသြားၾကတယ္။ အေမရိကန္ကလည္းတြန္းတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ကမာၻဆုိျပီး ဒီေရစီးကုိအားေကာင္းေစတယ္။ ကုိလုိနီလုပ္တဲ့ေခတ္ကကုန္ျပီေလ။ ဒါဒုတိယအခ်က္ေပါ့။
ကုိလူ။ ။ တတိယအေျပာင္းအလဲေလးလုပ္ပါဦး
ကုိမူ။ ။ ကြန္ပ်ဴတာ မီဒီယာ နဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေခတ္ၾကီးထဲကုိေရာက္လာတာပါပဲ။ လူေတြကစားပြဲေတြကုလားထုိင္ေတြေရစုပ္စက္ေတြ လုပ္ေရာင္းမဲ့အစား ခ်စ္ပ္ျပားေလးေတြလုပ္လာၾကတယ္။ ေရာင္းကုန္က ပုံေတြဇယားေတြအခ်က္အလက္ေတြျဖစ္လာျပီ။ သတင္းအေရးၾကီးတဲ့ေခတ္ကုိကူးလာတယ္။ ကုမဏီၾကီးေတြက ထုတ္ကုန္မဟုတ္တဲ့ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိပုိၾကီးထိန္းခ်ဳပ္လာၾကတာပါပဲ။
ကုိလူ။ ။ ဆုိေတာ့ လက္၀ါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္စံနစ္ကေန ႏုိင္ငံစုံအရင္းရွင္စံနစ္ (Multinational Capitalism) ကုိေျပာင္းလာတယ္ဆုိပါေတာ့
ကုိမူ။ ။ ဂ်ိမ္းဆင္က အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္း (Late Capitalism) လုိ႔လည္းေခၚသဗ်။ သူ႕ရဲ႕ Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism စာအုပ္ကုိအျခားပညာရွင္မ်ား ကအလ်င္းသင့္တဲ့အခါညႊန္းၾကတာသတိထားမိတယ္။
ကုိလူ။ ။ သေဘာေပါက္သလုိပဲ။ သူက ပုိ႔ေမာ္ဒန္ဟာ ႏုိင္ငံစုံအရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္းရဲ႕ယဥ္ေက်းမွဳ။ ေမာ္ဒန္ဟာလက္၀ါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္စံနစ္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမွဳလုိ႔ေျပာခ်င္တယ္ထင္တယ္။
ကုိမူ။ ။ ဒီသေဘာပါ။ ဒါေပမဲ့ ခုေခတ္ၾကဳံေတြ႔ေနရတာအားလုံးကုိ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳပဲလုိ႔မေျပာႏုိင္ဘူးေပါ့ ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳလည္းေရာယွက္ေနေသးသလုိ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ေနာက္ထပ္အယူအဆသစ္ေတြ ဆီသြားဖုိ႔အုံဖြဲ႔ေနတာမ်ဳိးလည္းေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အားေကာင္းေနတာကေတာ့ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳပဲ
ကုိလူ။ ။ စိတ္မရွိနဲ႔ေနာ္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ ကုိနားလည္လုိ႔ဘာအက်ဳိးထူးမလဲဗ်
ကုိမူ။ ။ ဂ်ိမ္းဆင္စကားအတိုင္းေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေန႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိနားလည္ဖုိ႔အတြက္ သဲလြန္စတစ္ခုတဲ့။ အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္းကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံနဲ႔ ဒီေန႔ယဥ္ေက်းမွဳပုံစံၾကားက အဆက္အစပ္တဲ့့။
ကုိလူ။ ။ ေကာင္းျပီ။ ဒါဆုိရင္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳဟာက်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာခုရွိေနျပီလား။ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ဒီေန႔ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳကုိပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္နဲ႔ဘယ္လုိဟပ္ျပလုိ႔ရမလဲ
ကုိမူ။ ။ ခင္ဗ်ား ကေတာ့အခႊ်န္နဲ႔မျပီထင္ပါရဲ႕။ က်ေနာ္လည္းေျပာခ်င္တာလွ်ာတေခ်ာင္းလုံး ယားေနေသာ္လည္း ကုိယ့္အရာမဟုတ္ေသးလုိ႔သာပါ။ ခုေျပာေနတာေတြအရင္ျဖတ္ဖုိ႔လည္းလုိေသးတယ္မလား။

KZေက

No comments:

Post a Comment