Monday, December 21, 2009

စိမ္းညိွေရ၏ ရွည္လွ်ားေသာႏွစ္သစ္

ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ပု႔ိစ္မ်ား မ်ားလာျပီးက်ေနာ့္တြင္စံနစ္တက်ေခါင္းစဥ္ခြဲထားျခင္းမ်ားမရွိခဲ့ပါ။
မေတာ္တဆအလည္ေရာက္လာသူမ်ားစိတ္၀င္စားခဲ့ေသာ္ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကၽြဲျပဲစီးျခင္း သည္အစပုိ႔စ္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိမွစဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။ “ရွင္းထားေသာႏွင့္စုပုံထားေသာအမွတ္သညာမ်ား” မွာ ၾကားျဖတ္၀င္ထားေသာကဗ်ာေၾကာ္ျငာျဖစ္ပါသည္။ မူလက ဒုတိယေခါင္းစဥ္ခြဲအျဖစ္ “decoding ႏွင့္ transcoding ကုိေလ့လာျခင္း” ဟုအမည္ေပးထားေသာ္လည္း ပုိ႔စ္တင္ခါနီးမွာဖ်က္ခဲ့မိပါသည္။ ဆက္တုိက္အားေပးေစာင့္ဆုိင္းဖတ္သူမ်ားကုိေက်းဇူးတင္ရင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာအေရးအသားမ်ားအတြက္ အားနာမိပါသည္။
ေနာက္ထပ္ ၃သုိ႔၄ ပုိ႔စ္ေလာက္တင္ျပီးေသာ္ျပီးေလာက္ပါျပီ။
ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားတြင္ဂ်ိမ္းဆင္၏ခ်ဥ္းကပ္မွဳကနားလည္ရသိပ္မခက္ လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္လည္းနီးစပ္မည္ထင္သျဖင့္ အားထုတ္ၾကည့္မိပါသည္။ ကုိယ္လုိနားလည္လုိသူမ်ားအတြက္လမ္းစရေစရန္သာျဖစ္ပါသည္။
ခုေရးေနတာထက္က်ေနာ္နဲနဲပုိသိတယ္ဆုိလွ်င္လည္းထုိအသိမွာ မေရရာမွဳမ်ားသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။။။။။
ေရစီးထဲတြင္ေရေမွာ္စိမ္းညွိမ်ားတင္လာတာကုိယေန႔သတိထားမိသည္။
ေရစပ္ရွိပြင့္ဖတ္စိမ္းကုိလက္နဲ႔ဖိတြန္းလုိက္ေသာ္ျဖဴ၀င္းေသာေက်ာက္သားမ်က္ႏွာျပင္ကိုျမင္ရသည္။
သူကူးခပ္ေသာအလွ်ားအတုိင္းေရစီးကုိရင္ဆုိင္ရင္းတန္းေနေသာအစိမ္းမွ်င္မ်ားဘယ္ကေရာက္လာသလဲက်ေနာ္လည္းမစဥ္းစားခဲ့ပါ။
ႏွစ္သစ္တြင္ခ်စ္ခင္သူမ်ားစုစည္းေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါေစ။

KZေက

တီဗြီဇတ္လမ္းေကာင္းသျဖင့္အလွ်င္အျမန္၀တ္ျပဳလုိက္ရေသာ ပန္းစၾကၤာမွန္ေျပာင္းထဲကဘာသာတရား

မီဒီယာႏွင့္ေစ်းကြက္၏အရွိန္အ၀ါၾကီးမားလာသည္။ ေမာ္ဒန္အၾကဳိေခတ္ကေပးခဲ့ေသာဘုရားသခင္၏ေနရာကုိ ယူလုိက္သည္ဟုပင္တင္စားရေတာ့သည္။ ဘုရားစာေတြကရွည္သည္။ ဂုိဂဲမွာတခါကလစ္ရင္အကုန္သိရသည္။ တနဂၤေႏြဘုရားေက်ာင္းသြားခ်ိန္မရ။ ဒီေန႔စတင္းဖုိ႔တံတားကုိသရဲနီေတြလာမည္။ ဘီယာဆုိင္မွာေနရာေကာင္းေလးရဖုိ႔လုိသည္။ ေမာ္ဒန္ေခတ္တုန္းကသူ႔အရင္ျဖစ္ခဲ့ျပဳခဲ့ယုံၾကည္ခဲ့သမွ်ကုိေခတ္မမွီ အားလုံးေဟာင္းကုန္ျပီဟုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ေအာ္စကာ၀ုိင္းကအားလုံးအသစ္လုပ္ၾကဆုိသည္။ ဒါ၀င္၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အရ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းမွဳကုိ ျငင္းဆုိသည္။ သိပၸံေခတ္အသိတရားႏွင့္ဘုရားသခင္ကုိကုိးကြယ္ဖုိ႔ဆုေတာင္းဖုိ႔လုိေသးသေလာ။ ေကာင္းကင္ဘုံသည္ တျခားကမာၻ။ ဘာသာေရးယုံၾကည္ကုိးကြယ္မွဳမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရွးရုိးယုံၾကည္ကုိးကြယ္မွဳမ်ားကုိေမာ္ဒန္ေခတ္အသိအျမင္မ်ားျဖင့္ဖြင့္ဆုိခ်က္အသစ္မ်ားလုပ္ၾကသည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္မွာဒီျပႆနာမရွိ။ သမုိင္းကုိမ်က္ေျချပတ္သြားေသာပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသားသည္အတိတ္ႏွင့္ယေန႔ၾကား တြင္စုိးရိမ္ပူပန္စရာမရွိ။ ေန႔စဥ္လူေနမွဳဘ၀သည္သာ တိတိက်က်ဆုိရလွ်င္ မီဒီယာႏွင့္ေစ်းကြက္က အရိပ္ထုိးထားေသာ ေန႔စဥ္ဘ၀ ကုိသာအာရုံစုိက္ေတာ့သည္။ ဘာသာတရားအေၾကာင္းစဥ္းစားခ်ိန္ သိပ္မေပးႏုိင္ေတာ့။ သဘာ၀ မသိစိတ္ ၀ိညာဥ္ေလာက ဒါေတြမေတြးအားျပီ။
တဘက္တြင္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ထဲ အေျခခံ၀ါဒီတုိ႔၏ဘာသာေရးယုံၾကည္မွဳေတြအေရးပါလာတာ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။
တကယ္တမ္းတြင္အေျခခံ၀ါဒီေတြကယုံၾကည္မွဳႏွင့္လက္ေတြ႔ရုပ္၀ထၳဳေလာကကုိေပါင္းစပ္ေနထုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။
က်မ္းစာႏွင့္ေခတ္ျပဳိင္လူမွဳဘ၀ၾကားမွာဘာအခုအခံမွမရွိလက္ခံထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေမာ္ဒန္ေခတ္အသိတရားႏွင့္က်မ္းစာကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းအဓိပၸါယ္အသစ္ဖြင့္ျခင္းကုိပင္ျငင္းပယ္ခဲ့ သူမ်ားျဖစ္သည္။ က်မ္းရင္းထဲမွာကုိပင္ကုိယ္၀န္ဖ်က္တာ ကုိယ္ၾကဳိက္တဲ့ေဘာလုံးအသင္းႏုိင္ဖုိ႔ ဆုေတာင္းတာကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဟုဆုိသည္။ ဒါကက်မ္းစာပါတကယ့္ဘာသာေရးပညတ္ခ်က္ ယုံၾကည္မွဳမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္လည္း အေျခခံ၀ါဒီမ်ား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပုံမွာအတိတ္ကုိပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္လူသား ရုပ္ရွင္မ်ားမွတဆင့္ လက္ခံထားပုံႏွင့္ပုံစံတူပင္။
လူမွဳ၀န္းက်င္တြင္လည္းသူတုိ႔အတြက္မ၀င္ဆန္႔ႏုိင္စရာမရွိ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္သမားမ်ားက တခုထဲေသာအလုံးစုံအမွန္တရား ကုိျငင္းခ်က္ထုတ္ျပီး မတူကြဲျပားမွဳမ်ားကုိလက္ခံႏုိင္လွ်င္သူတုိ႔၏ျဖစ္တည္မွဳကုိ ဆန္႔က်င္စရာမရွိေပ။ ေထာက္ျပစရာရွိတာကအေျခခံ၀ါဒီမ်ားကသာ အျခားသူတုိ႔၏မတူကြဲျပားေသာ အယူအဆႏွင့္ယုံၾကည္မွဳကုိသာလက္မခံႏုိင္ျခင္းပင္။ သုိ႔ေသာ္သူတုိ႔သည္လည္းအျခားသူမ်ားနည္းတူ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္၏ေစ်းကြက္မီဒီယာႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳထဲၾကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ မၾကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ ေမ်ာပါေနရသည္။
သူတုိ႔လည္းအီးေမးသုံးရသည္။ ဆူပါမားကက္ထဲေစ်း၀ယ္ရသည္။ ညတုိင္ေရာက္လွ်င္တီဗြီၾကည့္ရ ေၾကာ္ျငာေတြၾကည့္ရသည္သာ။
အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမွဳကုိဆန္႔က်င္ေသာအေျခခံ၀ါဒီမ်ားသည္ ဒီယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္မကင္းႏုိင္ေပ။ အီရန္ကုိၾကည့္ ေခတ္မွီမီဒီယာေတြနည္းမ်ဳိးစုံသုံးသည္။ အီရတ္နဲ႔စစ္မွာအေနာက္လုပ္ေခတ္မွီလက္နက္ေတြသုံးသည္။ ေခတ္မွီဘဏ္စံနစ္သုံးသည္။ ဒီေန႔ေခတ္ထဲဒီပစၥည္းေတြမွမသုံးႏုိင္လွ်င္ ဒီစံနစ္ေတြမွမယဥ္ပါးလွ်င္ မျဖစ္ဆုိတာသူတုိ႔လည္းနားလည္ထားသည္။ ကမာၻ႔ဘာသာတရားေစ်းကြက္ထဲ သူတုိ႔လည္းသူတုိ႔ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္မွဳ ကုိျပန္႔ပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အေျခခံ၀ါဒီတုိ႔၏ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မွဳစံနစ္သည္လည္း ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳပန္းစၾကၤာမွန္ေျပာင္းထဲက အစက္အေပ်ာက္အခက္အလက္တခုျဖစ္သည္။

KZေက

Sunday, December 20, 2009

မိေခ်ာင္း၏ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳျဖစ္စဥ္ကုိစားသုံးျခင္း

ကုိလူ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာအခ်က္အလက္ေတြ အမွတ္အသားပုံရိပ္ေတြကုိစားေနတယ္လုိ႔ဆုိပါလား
ကုိမူ။ ။ မျငင္းနဲ႔။ ခုခင္ဗ်ား၀တ္ထားတဲ့စပုိ႔ရွပ္ေပၚကမိေခ်ာင္းရုပ္ကဘာအဓိပၸါယ္လည္း။ ခုဒီဘက္ကုိေလွ်ာက္လာေနတဲ့ခ်ာတိတ္စီးထားတဲ့ဖိနပ္ေပၚကအမွန္ျခစ္ကေလးကေကာဘာသေဘာလဲ။
ကုိလူ။ ။ က်ေနာ္သေဘာေပါက္သြားသလုိပဲ။ မိေခ်ာင္းရုပ္ကမိေခ်ာင္းပဲဒါ့အျပင္ဘာမွမဆုိလုိဘူး။ အမွန္ျခစ္က Nike တံဆိပ္။ ဒီထက္ေတာ့ဘာမွမပုိဘူး သုိ႔ေသာ္ဒါေတြကုိပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသား ကသုံးစြဲေနတာကုိ ခင္ဗ်ားက အမွတ္အသားပုံရိပ္ေတြကုိစားေနတယ္လုိ႔ဆုိခ်င္တာကုိး။
ကုိမူ။ ။ ခင္ဗ်ားဟာဒီ၀တ္စုံေလးနဲ႔ၾကည့္ေကာင္းတယ္ အျဖဴေလးနဲ႔ခန္႔ညားတယ္ဆုိတာထက္ လုိဂုိကေပးတဲ့ အရွိန္အ၀ါတခုကုိပါလုိခ်င္လာတယ္။ စားသုံးသူယဥ္ေက်းမွဳေခတ္ထဲပလပ္ထုိးသြင္းျပီးခ်ိတ္လုိက္တယ္။ တဆင့္တက္ေျပာရရင္ခင္ဗ်ားဟာ ကုန္ပစၥည္းကုိတင္မဟုတ္ေတာ့ဘူး ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ျဖစ္စဥ္တခုလုံးကုိသုံးစြဲလုိက္တာ။
ကုိလူ။ ။ တခ်ဳိ႕လူေတြကလည္းဒီလူဘာ၀တ္လည္းၾကည့္ျပီးဆက္ဆံခ်င္ၾကတာကုိးဗ်။ ေမာ္ဒန္ေခတ္တုန္းကလည္းဒီလုိရွိခဲ့မွာပါပဲ။ တျခားနမူနာတခုေလာက္ထပ္ေပးႏုိင္ဦးမလား။
ကုိမူ။ ။ ရုပ္ရွင္ထဲ ကားတစီးေနာက္ကုိရဲကားေတြကလုိက္တယ္။ ပညာျပခန္းေတြနဲ႔ကားျပဳိင္ေမာင္းၾကရင္း တေနရာမွာကားေတြဆင့္တုိက္ခ်လုိက္တာမနဲဘူး။ တခါ တျခားရုပ္ရွင္တခုမွာဧရာမေပါက္ကြဲမွဳၾကီး ျဖစ္တယ္။ အပ်က္အစီးေတြကေသာက္ေသာက္လဲေပါ့။
ကုိလူ။ ။ ကုန္က်မဲ့ေငြကလည္းနဲမွာမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ရပ္ကြက္တခုလုံးရဟန္းခံျပီးတပတ္လုံးမီးခုိးတိတ္ေကၽြးလုိ႔ရမယ္ထင္တယ္။ ဆုိခ်င္တာက။
ကုိမူ။ ။ ဒါေပမဲ့လူေတြကၾကည့္ၾကတာကုိးဗ်။ ေခတ္မွီနည္းပညာသုံးျပီးဖ်က္ျပတဲ့အပ်က္အစီးေတြကုိၾကည့္တာ ေစာေစာကက်ေနာ္ေျပာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းထုတ္တဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိစားသုံးေနတာပဲမဟုတ္လား။ ေနာက္ကားမွာပုိ္ဖ်က္ျပဦးမယ္။ ၾကည့္ၾကဦးမွာပဲ။ အပ်က္အစီးနဲသြားရင္ အရင္ကားေလာက္မစြံပါဘူးကြာလုိ႔ေျပာခံရမွာအေသအခ်ာပဲ။
ကုိလူ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာပုံရိပ္ေတြ မီဒီယာ ေခတ္မွီနည္းပညာနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မွဳျဖစ္စဥ္ၾကီးတခုလုံးကုိစားေနတာလုိ႔ ဒါေၾကာင့္ခင္ဗ်ားကဆုိတာကုိး။
ကုိမူ။ ။ မီဒီယာနဲ႔ပုံရိပ္ေတြ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳဟာ က်ေနာ္တုိ႔ေန႔စဥ္လူေနမွဳဘ၀ေတြကုိလႊမ္းမိုးတယ္။ အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္းရဲ႕ေစ်းကြက္ ကလည္းက်ေနာ္တုိ႔လူေနမွဳဘ၀ေတြကုိထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့တယ္။ က်ေနာ္နဲ႔ခင္ဗ်ားဟာ ေနရာေဒသအရ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွုအရ စိတ္ပါ၀င္စားမွဳအရ ကြဲျပားမွဳေတြရွိေနေပမဲ့ ပုိ႔ေမာ္ဒန္ေခတ္ရဲ႕အမွတ္အသားပုံရိပ္ မီဒီယာ ေႏွာင္းအရင္းရွင္ေခတ္ရဲ႕ ေစ်းကြက္ နဲ႔ စားသုံးသူယဥ္ေက်းမွဳေအာက္မွာေမ်ာပါေနၾကရတာကေတာ့အတူတူျဖစ္လာတယ္။

KZေက

Saturday, December 19, 2009

မင္းမရွိဘူးညာေျပာလုိက္တဲ့အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးမီဒီယာ

ေမာ္ဒန္ေခတ္၏အဓိကက်သည့္ ထုတ္ကုန္တခုသည္ ေမာ္ေတာ္ကားျဖစ္သည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္တြင္မူ
ဒီဂ်စ္တယ္ပုံရိပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လူေတြကပုံရိပ္ေတြမွာသာယာလာသည္။ ကြန္ျပဴတာနဲ႕မုိဘုိင္းဖုန္း
သည္ယေန႔ေခတ္၏အထင္ကရ ဒီဂ်စ္တယ္ပုံရိပ္မ်ားပင္ ယေန႔ေခတ္၏အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး
မီဒီယာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆုံးေပၚမီဒီယာေတြကအခ်က္အလက္ေတြသယ္လာသည္။ အမွတ္အသားပုံရိပ္ (sign-image)
ေတြကုိအခ်က္အလက္ေတြအျဖစ္သယ္လာသည္။သည္အမွတ္အသားပုံရိပ္မ်ားသည္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္လူသား၏
စိတ္တီဗြီမွခ်ယ္နယ္လုိင္း ေတြျဖစ္လာသည္။ ဂိမ္းအသစ္ထြက္သည္။၀င္းဒုိးဗာရွင္းေျပာင္းျပီ။
ႏုိကီယာအသစ္ကရုပ္ပုံအတြက္၁၂မက္ဂါဘုိက္ သုံးႏုိင္ျပီ။ ဆုိေတာ့အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးမီဒီယာေတြလည္း
ပုိေခတ္မွီလာ ပုိၾကည္လင္လာ ပုိအံ့အားသင့္စရာမ်ားျဖစ္လာသည္ဆုိတာထက္ဘာမွမပုိ။
သည့္ေနာက္မွာဘာအဓိပၸါယ္မွမရွိေတာ့။အရုပ္ေတြအသံေတြပုိေကာင္းလာသည္ပုိျမန္လာသည္။
စားသုံးသူကအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးမီဒီယာကုိသုံးတယ္ဆုိတာကဒါေတြကုိစားသုံးလုိက္သည္ဆုိသည့္သေဘာ။
ဒါေတြကုိစားသုံးႏုိင္သည္ဆုိသည့္လူမွဳအဆင့္အတန္းတခုကုိျပႏုိင္သည္ဆုိတာထက္္ဘာမွမပုိေတာ့။
ဒါထက္ပုိသည့္အဓိပၸါယ္မရွိေတာ့။
မီဒီယာနဲ႔အခ်က္အလက္ေတြ သူတုိ႔ကုိခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ကြန္ယက္ ဒါကလည္းတခ်ိန္လုံးေျပာင္းေနသည္။
ကုန္ပစၥည္းအသစ္ေတြေစ်းကြက္ထဲတခိ်န္လုံးေျပာင္းေနသလုိမ်ဳိး။ အျမဲတမ္းေျပာင္းေနသည့္
အမွတ္အသားပုံရိပ္ေတြ ႏွင့္ အျမဲေျပာင္းေနသည့္ကုန္ပစၥည္းေတြ အျပန္အလွန္မွီခုိလာၾကသည္။
ပန္းစၾကၤာမွန္ေျပာင္း၏အျခမ္းႏွစ္ခုျဖစ္လာျပီးအျပဳိင္လွည့္သည္။ တခုနဲ႔တခုထြင္းေဖာက္သည္ စီး၀င္သည္။
အဆုံးမွာ ယဥ္ေက်းမွဳ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ကုိေခတ္မွီနည္းပညာသုံးမီဒီယာကေပါင္းစပ္ေပးေတာ့သည္။

KZေက

Thursday, December 17, 2009

ေဂၚဇီလာစူပါမားကက္ သရဖူအလွကုန္ စားသုံးသူယဥ္ေက်းမွဳ

ကုိလူ။ ။ ဒီအတုိင္းသာဆုိခင္ဗ်ားနဲ႔က်ေနာ္ဟာ တေယာက္နဲ႕တေယာက္အဆက္အစပ္မဲ့ခ်ထားတဲ့ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ထဲကပုံရိပ္ႏွစ္ခုေပါ့။
ကုိမူ။ ။ ဆုိပါေတာ့ေလ။ သုိ႔ေသာ္က်ေနာ္တုိ႔မွာတူေနတာေတြရွိတယ္။ တီဗြီကေန႔စဥ္လာေနတဲ့ဒီေၾကာ္ျငာေတြၾကည့္ျပီး ဒီစူပါမားကက္ ဒီေစ်းေတြထဲမွာ ဒီကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ၀ယ္ေနၾကရတာပဲ။ ျခင္ေဆးေခြဆုိေတာ့ေဂၚဇီလာ ေခ်ာင္းေဆးေပ်ာက္ေဆးဆုိေတာ့ ဒီကုိဒင္း ဒါေတြပဲမဟုတ္လား။
ကုိလူ။ ။ အင္း စားသုံးသူယဥ္ေက်းမွဳေခတ္ကုိေရာက္ေနျပီ။ ဒါေတာ့သေဘာတူရမွာ။
ကုိမူ။ ။ အဓိပၸါယ္နဲ႕သမုိင္းဆုိတာ ကုန္ပစၥည္းဆုိတဲ့လွုုိင္းေတြေအာက္နစ္သြားတာ။ ဒီေခတ္မွာေတာ့အားလုံးကေရာင္းဖုိ႔ပဲ။ အဆုိေတာ္မေလးက သြားတုိက္ေဆးေၾကာ္ျငာတယ္။ မင္းသမီးက ဇီးထုပ္ေၾကာ္ျငာတယ္။ မင္းသားနဲ႔တြဲျပီးတခါ အေမႊးတုိင္ေၾကာ္ျငာတယ္။ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိတာလည္းေစ်းကြက္ထဲကုိေရာက္လာျပီ။
ကုိလူ။ ။ ဟုတ္တယ္။ ေစ်ကြက္ကသိပ္ၾကီးလာတယ္။ တကယ္ဆုိရင္ တကမာၻလုံးဟာေစ်းကြက္တခုလုိ႔ေျပာလုိ႔ရေအာင္ကုိၾကီးလာတာ။
ကုိမူ။ ။ စူပါမားကက္ေတြအမ်ားၾကီးကုိ လူတဦး သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းတခုကပုိင္တာ။ ေနရာအလုိက္ တခုခ်င္းဆီကုိ တေယာက္ေယာက္ကုိကုိယ္စားလွယ္ေပးလုိက္တယ္။ ဒီကုိယ္စားလွယ္ကလည္း သူ႕မားကက္ထဲ ဆုိင္ခန္းတခုခ်င္းဆီကုိ ျပန္ျပီးအငွားခ်ထားျပန္ေရာ။ ဘီလွ်ံနဲ႔ခ်ီခ်မ္းသာတဲ့သူေ႒းၾကီးနဲ႔ သူ႔ကုန္တုိက္ကုိေၾကာ္ညာတဲ့မင္းသား မင္းသမီးနဲ႕စူပါမားကက္ရဲ႕လူသြားမ်ားတဲ့ေထာင့္ေလးတေနရာမွာ အလွျပင္ပစၥည္းေတြေရာင္းေနတဲ့မိန္းကေလး။ အားလုံးဟာေစ်းကြက္နဲ႔ယဥ္ေက်းမွဳထဲမွာ ဆက္မိသြားတယ္။ ေစ်းကြက္ဟာယဥ္ေက်းမွုနဲ႔ေပါင္းစပ္စိမ့္၀င္သြားေတာ့ ဘယ္သူမွကင္းလုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။
ကုိလူ။ ။ ဒါေၾကာင့္စားသုံးသူယဥ္ေက်းမွဳဟာအရမ္းအားေကာင္းလာတာကုိး။
ကုိမူ။ ။ မျပီးေသးဘူဗ်။ မီဒီယာရဲ႕အခန္းကုိလည္းေျပာဖုိ႔လုိလိမ့္ဦးမယ္္။ ဒါကုိမွက်ေနာ္တုိ႔မေျပာဘူးဆုိရင္ ပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္နဲ႔အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္းကုိနားလည္ရခက္လိမ့္မယ္ဆုိပဲ။

KZေက

Wednesday, December 16, 2009

ျဖစ္သမွ်ကုိ ေဆးခန္းေကာင္တာ ႏွင့္ အႏုစိတ္ႏုိင္ငံေရး

ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသားသည္ကမာၻၾကီးကုိတခုႏွင့္တခုအဆက္အစပ္မဲ့ေနသည့္ပုံရိပ္မ်ားစုစည္းထားမွဳ
အျဖစ္ျမင္လာခဲ့သည္။ ကုိယ္သည္ပင္လွ်င္ထုိပုံရိပ္ေတြထဲကတခုျဖစ္လာခဲ့ျပီ။ ဘ၀အဓိပၸါယ္တုိ႔ အစစ္အမွန္
အေတြ႔အၾကဳံတုိ႔ ဆုိတာေတြကုိအာရုံမစုိက္ေတာ့။ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိမစီစစ္ေတာ့ပဲ ဒီအတုိင္းလက္ခံသည့္
အေလ့အက်င့္ရလာခဲ့ေတာ့သည္။ ျပင္ပအေတြ႔အၾကဳံႏွင့္တကယ့္လုိအင္ဆႏၵမကုိက္ညီဆုိတာမ်ဳိးမရွိေတာ့။ ငါကေဆးေက်ာင္းတက္လုိက္ရလုိ႔သာဆရာ၀န္ျဖစ္လာတာတကယ္တမ္းကကဗ်ာဆရာျဖစ္ခ်င္တာဆုိသည့္
ျပႆနာမ်ဳိးပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္မွာမရွိ။ ဘ၀မွာဘာျဖစ္ရမည္ဆုိတာကပုံရိပ္ကုိအဓိပၸါယ္ေဖာ္သလုိမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေနသည့္
အတုိင္းလက္ခံသြားႏုိင္တာကသာ Transcoding လုိ႔ဆုိသည္။
သုိ႔ေသာ္ ကုိယ့္အေတြ႔အၾကဳံအတြက္တာ၀န္ယူစရာမလုိေတာ့ဆုိတာ အႏၱရယ္လုိ႔ဂ်ိမ္းဆင္ကသတိေပးသည္။
လူ႔ဘ၀သည္ကမ္းေျခကုိအပန္းေျဖထြက္လာသည့္ package tourမဟုတ္။ ကမ္းစပ္ကခရုခြံေလးေတြေကာက္ရုံခရီးသြား။ ဘြဲ႔လက္မွတ္ရရုံတကၠသုိလ္တက္။ အေတြ႔အၾကဳံေတြကေရာက္လာျပီးျပန္ထြက္သြားသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကအထူးကုေဆးခန္းေကာင္တာက အမ်ဳိးသမီးလုိ အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိမေလးနက္ တခုျပီးတခု မွတ္ပုံတင္ထားလုိက္သည္။
ရုံးမွာေအာက္ကစာေရးေလးကုိထုတ္လုပ္ေရးစာရင္းေတြစုထားသည့္ဖုိင္တြဲရွာခုိင္းသည္။ ေက်ာင္းသြားၾကဳိေတာ့ကေလးေတြအေနအထားသိရေအာင္သူတုိ႔ဆရာမနဲ႔စကားစမည္ေျပာရသည္။ စူပါမားကက္ထဲမွာေဆးတံေသာက္ေဆးဗူးမေတြ႔ေတာ့အေရာင္းစာေရးေတြေမးရသည္။ အလႊာစုံ ေနရာစုံ တေနရာေျပာင္းတုိင္း
ခ်ဥ္းကပ္ပုံကေျပာင္းသြားရသည္။ ဒါတင္လားဆုိေတာ့မျပည့္စုံေသး။ ရုံးမွာက ကုိယ့္႒ာနကလူေတြစုျပီးထမင္းစားၾကသည္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ျမဳိ႔ထဲမွာေနသည့္သူငယ္ခ်င္းစီးပြားေရးသမားႏွင့္ဘီယာဆုိင္သြားဖုိ႔ခ်ိန္းသည္။ ရပ္ကြက္ဓမၼာရုံမွာ တလမ္းထဲေနသည့္ ဘုရားဒကာႏွင့္ လျပည့္ေန႔ညတရားပြဲဘယ္ကုိယ္ေတာ္ပင့္မလဲတုိင္ပင္ရသည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ထဲႏုိင္ငံေရးဆုိတာ အားလုံးအတြက္ တခုတည္းေသာပုံစံကုိရဖုိ႔ ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ေပ။ သမိုင္းထဲမိမိကုိယ္ကုိေနရာမခ်ႏုိင္ေသာပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္လူသားသည္နီးစပ္ရာ ပတ္သက္ရာအစုအဖြဲ႔ေလးေတြနဲ႔ အႏုစိတ္ႏုိင္ငံေရး (micropolitics) ကုိလုပ္သည္။ တခ်ဳိ႕ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး တခ်ဳိ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး တခ်ဳိ႕မီဒီယာ တခ်ဳိ႕နည္းပညာ အစရွိသည္ အစုအဖြဲ႔ေလးေတြရွိလာၾကသည္။ လူတဦးခ်င္းစီသည္မိမိကုိယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႔အစည္းတခု(မ်ား)မွမိမိကုိယ္ပုိင္အမွတ္အသားကုိ
ရွာေဖြလာသည္။

Saturday, December 12, 2009

ရွင္းထားေသာႏွင့္စုပုံထားေသာအမွတ္သညာမ်ား

ဒီမစ္ထရီကုိေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရး
အျပီးေမာ္စကုိတြင္ေမြးသည္
ေက်ာင္းဆင္းေခါင္းေလာင္းထုိးျပီးလွ်င္ေက်ာင္းသားအားလံုး
ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကုိသီဆုိရသည္
စမစ္ကၽြန္းသည္ထုိင္းႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္းတြင္ရွိျပီး
ဘန္ေကာက္ျမဳိ႕ေတာ္မွမေ၀းလွ
ေရတံခြန္သည္အျမင့္တေနရာမွစတင္ေသာ
ျပဳတ္က်ေနသည့္အလွတရားတခုပင္
အတန္ငယ္လွမ္းသည့္ေနရာတြင္ၾကည္လင္ေသာ
စမ္းေခ်ာင္းငယ္ျဖစ္ျပီး
ေရထဲနစ္ျမဳပ္ေနသည့္တိမ္အျပာတစ္စကုိ
ကၽြန္ေတာ္ကုိင္ၾကည့္မိသည္
ေရတိမ္တိမ္တြင္ေႏြးေနေသာအျပာေရာင္တိမ္
ဇူးရစ္ေလဆိပ္တြင္ တေထာက္နားၾကသည္
ခရီးေဆာင္အိတ္ကုိခ်ိန္ျပီး လက္မွတ္ယူျပီး
လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွိႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ
နီရဲေသာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိသူေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္ေတာ့သည္
ေလတဟူးဟူး
ဇတ္လမ္းထဲကေဆာင္းရာသီ
ခ်မ္းလြန္းသျဖင့္ေကာ္လံစကုိပင္ေထာင္ထားမိသည္
အိမ္တံခါးကုိေျဖးေျဖး ကားတံခါးကုိေျဖးျဖး
ပိတ္ျပီးစက္ႏွဳိးေသာ္ ေတာင္ပုိင္းေရဒီယုိမွ
ယေန႔နံနက္ခင္းရာသီဥတုကုိနားေထာင္ၾကည့္မိသည္
ေက်ာင္းအသြားေတာလမ္းကေလး
ဒီလမ္းကုိျမညဳိျပာေျခဖ၀ါးတုိ႔ျဖင့္ ရင္ႏွင့္ေဖာက္ခဲ့သည္ပင္
အေ၀းတြင္ေတာင္ညိဳျပာေမွာင္မွာ
အလြမ္းရိပ္တုိ႔အေ၀းေ၀့
လက္ဖက္ခင္းမ်ား ကေလးမ်ား ေတာပန္းမ်ား အနာဂတ္မ်ား
မီးလင္းဖုိသည္ သခင္ဟန္႔ထားသျဖင့္
ပ်ပ္၀ပ္ေနေသာ ေခြးတေကာင္ပမာ ယဲ့ယဲ့လင္း
အတြင္းခန္းတြင္ေခ်ာင္းသံ သဲ့သဲ့အက္
အခါးရည္တြင္အေငြ႕ မွ်င္းမွ်င္းလြင့္
ညဳိျပာရန္ကုန္လာဖုိ႔ရွိေသးလား ကုိေသာ္တာအေမးကုိ
ေတြရင္း ၀ဲ၀ဲေမာ့
နီရဲေသာအလင္းတြင္သူတုိ႔မျမင္ၾကရ
လမ္းမ်ားပိတ္ေနျပီး မီးပြဳိင့္တြင္ေရတြက္ျခင္းကုိသင္ယူၾကသည္
ႏွစ္သစ္ကူးေႏြအ၀ါတြင္ ပိေတာက္ေရႊ၀ါကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၾကရေပဦးမည္။

KZေက

Thursday, December 10, 2009

ရာဇ၀င္ကားၾကည့္ရင္းအိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ့မနက္ျဖန္

ကုိလူ။ ။ ခင္ဗ်ားလုပ္တာနဲ႔ပဲ တီဗြီခ်ယ္နယ္ေျပာင္းတာေတာင္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္နဲ႔မလြတ္ပါလားဗ်
ကုိမူ။ ။ တကယ္လည္းတီဗြီ ဟာက်ေနာ္တုိ႔ေန႔စဥ္လူေနမွဳဘ၀ကုိလြမ္းမုိးေနတာကုိး။ စဥ္ဆက္မျပတ္လႊင့္ထုတ္ေနတဲ့ TV အစီအစဥ္တခုဟာ တခ်ိန္လုံးလွည့္ေပးေနတဲ့ ပန္းစၾကၤမွန္ေျပာင္း ၾကီးပဲမဟုတ္ဘူးလား။
ကုိလူ။ ။ ထားပါေလ။ ဒါေပမဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြေပ်ာက္ကုန္တယ္ဆုိတဲ့သေဘာကေတာ့ အဓိပၸါယ္မရွိဘူးဆုိတဲ့သေဘာပဲ။ ဒါေတာ့ဘ၀င္မက်ခ်င္ဘူးဗ်ာ
ကုိမူ။ ။ ဘယ္သူကေကာTV ပုံရိပ္ေတြၾကည့္ျပီး ဘာအဓိပၸါယ္ပါလိမ့္စဥ္းစားၾကလုိ႔လဲ။ ဒီေန႔ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ညာတခုဟာ စီးပြားေရးလား ေဖ်ာ္ေျဖေရးလားဆုိတာေတာင္မကြဲျပားေတာ့ပါဘူး။
ကုိလူ။ ။ TV ေၾကာင့္မို႔ ကမာၻၾကီးရဲ႕တျခားေနရာကျဖစ္ရပ္ေတြကုိက်ေနာ္တုိ႔ခ်က္ခ်င္းသိၾကရတယ္ေလ မေကာင္းဘူးလား။
ကုိမူ။ ။ ဒါေပါ့ေလ။ တခုသတိထားမိဖုိ႔လုိတာက TV က တကမာၻလုံးကုိစုစည္းမိေစတယ္။ စူနာမီ တုိ႕နာဂစ္တုိ႔ ကုိလူေတြခ်က္ခ်င္းသိျပီး ခံစားရေစတယ္။ လူမ်ားစုၾကီးဟာတခ်ိန္ထဲမွာအျဖစ္အပ်က္တခုေပၚမွာရွိေနၾကတယ္။ တဘက္ကေျပာမယ္ဆုိရင္ ဒါသမုိင္းကုိမွတ္တမ္းတင္ေနတာပဲ။
ကုိလူ။ ။ ဒါေတာ့နားလည္သားဗ်။ ဒီလုိေလ ခုျဖစ္ခုပဲသမုိင္းထဲေရာက္သြားလုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသမုိင္း (instant history) ဆုိျပီးေျပာၾကတာေတြၾကားဖူးလုိ႔ပါ။
ကုိမူူ။ ။ သုိ႔ေသာ္ ဒီသုိ႔ေသာ္လည္းအေရးၾကီးမယ္ထင္တယ္။ ဒီေန႔ မုန္တုိင္းက်တယ္။ ေနာက္တစ္ပတ္က်ေတာ့ ငလွ်င္လွဳပ္တယ္။ ျပီးေတာ့တခါ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ဆုံးတယ္။ ဒီပန္းစၾကၤာမွန္ေျပာင္းဟာပုံရိပ္ေတြကုိတင္လွည့္တာမဟုတ္ပဲ အျဖစ္အပ်က္ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ခ်က္ခ်င္းသမုိင္းေတြကုိပါလွည့္ေတာ့ကာ လူေတြဟာသမုိင္းကုိအလြယ္နဲ႕ေမ့ဖုိ႕ အေၾကာင္းဖန္လာျပန္ေတာ့တယ္။
ကုိလူ။ ။ ေဟ့လူ ခင္ဗ်ားလြန္လာျပီေနာ္။ ခင္ဗ်ား ပထမ အဓိပၸါယ္ေတြကုိသတ္ပစ္တယ္။ ခုသမုိင္းကုိအေပ်ာက္ရွင္းဖုိ႔ၾကံေနတယ္မလား။ က်ဳပ္ရိပ္မိတယ္ေနာ္။
ကုိမူ။ ။ ပုံရိပ္ေတြကတခုျပီးေနာက္တခုဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔တြက္ေန႔တုိင္းအသစ္ေတြကုိေတြ႔ေနရတယ္။ အသစ္ျဖစ္မွဳဟာျမန္လာတယ္။ ေနာက္ဆုံးအသစ္ဆုိတာလည္းေပ်ာက္ေရာ အေဟာင္းကုိဘယ္လုိအဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကမလဲ။ အသစ္နဲ႔အေဟာင္းၾကားမွာရွိတဲ့ ကြဲျပားမွဳဟာေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ မနက္ျဖန္ဆုိတာဘာလဲေနာက္ထပ္ေပၚလာမဲ့ ပုံရိပ္အသစ္ေတြပဲ။အနာဂတ္ဆုိတာဒီေန႔လုိမ်ဳိးေျပာင္းေနဦးမဲ့ တူေနတဲ့ျဖစ္စဥ္တခုပဲဒီလုိနဲ႔သမုိင္းဆုိတာ စဥ္းစားစရာမလုိေတာ့ေအာင္ျဖစ္လာရတယ္။
ကုိလူ။ ။ ဒီေတာ့ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ထဲမွာ သမုိင္းေၾကာင္းနဲ႔ယွဥ္ျပီးေတြးတာေတြ စဥ္းစားတာေတြလုပ္စရာမလုိေတာ့ဘူးလုိ႔ဆုိခ်င္တာလား။
ကုိမူ။ ။ ဒီလုိဗ် အတိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ပုံရိပ္ေတြခုေခတ္မွာအမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ဖန္တီးထားတာေတြ။ ခင္ဗ်ားပုံတပုံကုိေကာ္ပီကူးတယ္ဆုိရင္ေတာင္မူရင္းပုံနဲ႔တူေသးတယ္။ ခုကဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔တုိက္တင္းနစ္ၾကည့္တယ္။ တကယ့္သေဘာၤနစ္ခဲ့တာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သူကက်ေနာ္တုိ႔ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ ခံစားရေအာင္ဖန္တီးထားတာ။ ဗီယက္နမ္စစ္ကားေတြအမ်ားၾကီး တကယ္ဗီယက္နမ္စစ္ကုိမွတ္တမ္းတင္ထားတာမဟုတ္ဘူး။
ကုိလူ။ ။ ဟုတ္ပါျပီ။ နမူနာေပးစရာေတြမ်ားပါတယ္။ လုိရင္းကဘာေျပာခ်င္တာလဲ။
ကုိမူ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္ေနရတဲ့အတိတ္ပုံရိပ္ေတြဟာ တကယ့္အတိတ္ေတြမဟုတ္ဘူး။ ဖန္တီးထားတာေတြ။ ဒီတင္ အတိတ္နဲ႔လက္ရွိၾကားမွာအဆက္အစပ္မဲ့သြားတယ္။ တခါ Star War လုိ Matrix လုိ ျပီးေတာ့ bioengineering နဲ႔ႏြယ္တဲ့ သိပၸံကားေတြ ၾကည့္လုိက္ အနာဂတ္ဟာပုံေဖာ္ဖုိ႔ရာကုိေတာ္ေတာ္ခက္လာတယ္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသားဟာ တကယ့္အတိတ္နဲ႔ တကယ့္အနာဂတ္ကေန မ်က္ေျချပတ္သြားတယ္။
ကုိလူ။ ။ ေမာ္ဒန္က်ေတာ့အတိတ္ဆုိတာ လက္ရွိအခ်ိန္ရဲ႕မတုိင္ခင္ကအျဖစ္အပ်က္ေတြ။ အနာဂတ္ဟာ ေနာက္ေရာက္လာမယ့္အခ်ိန္။ ရွင္းတယ္။ အတိတ္နဲ႔ပစၥဳပၸန္ၾကားကအက်ပ္အတည္းဟာ ျပႆနာေတြ ရွိေနေပမဲ့ အနာဂတ္ကုိပုံေဖာ္ၾကည့္ဖုိ႔စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳကုိေပးတယ္။ ခုဒီနက္ရွဳိင္းမွဳေပ်ာက္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိခ်င္တယ္ေပါ့။
ကုိမူ။ ။ အတိအက်ပဲ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္မွာကာလသုံးပါးစလုံးဟာေရာသြားတယ္။ ကေလးေတြေဆာ့တဲ့ ကတ္ထူ ပုံအရုပ္ကေလးေတြျပန္ဆက္သလုိမ်ဳိး။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာဆက္ေနၾကတာပဲ သုိ႔ေသာ္ဒါေတြအကုန္ဆက္လုိ႔ရမွာလားမေမးၾကေတာ့ဘူး။ လက္ရွိအျဖစ္အပ်က္ေတြထဲ ကုိယ္ဘယ္ေနရာမွာေရာက္ေနသလဲ ဆုိတာကုိနားမလည္ႏုိင္ေတာ့ဘူးျဖစ္လာၾကတယ္။
ကုိလူ။ ။ အင္း။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ မီဒီယာကေပးတဲ့ပုံရိပ္ေတြနဲ႔ေရာေထြးဖုိ႔ျဖစ္လာရတယ္ေပါ့။
ကုိမူ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ေတြကုိေဟာလိ၀ုဒ္ကရုပ္ရွင္ေတြ ေန႔စဥ္လာတဲ့ TV စီးရီးေတြနဲ႔ေရာျမင္လာၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာသမုိင္းဆုိတဲ့ေနာက္ခံကားမွာကုိယ့္ကုိကုိယ္ေနရာခ်မၾကည့္ေတာ့့ဘူး။
ကုိလူ။ ။ စဥ္းစားစရာပဲဗ်ာ။ အခ်ိန္ေရစီးဟာကုိယ့္အေပၚကုိသက္ေရာက္မွဳမရွိသလုိေနလာၾကတယ္ဆုိတာဟုတ္ႏုိင္ပါ့မလား
ကုိမူ။ ။ ဒါမတင္မကဘူး က်ေနာ္တုိ႔ဟာအနာဂတ္ကုိသိပ္မေလးနက္ေတာ့ဘူး။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိဘယ္ပုံေကာင္းလာေအာင္ေျပာင္းလဲၾကမလဲဆုိတာေတြမစဥ္းစားေတာ့ဘူး။
ကုိလူ။ ။ အနာဂတ္နဲ႔ပါတ္သက္တဲ့စုိးရိမ္မွဳေတြမရွိေတာ့ဘူးလား
ကုိမူ။ ။ အဲသည္လုိေျပာက်တယ္။ တကယ္ေတာ့မစဥ္းစားခ်င္ေတာ့တာ။ ေတြးမယ္ဆုိစုိးရိမ္စရာေတြကမ်ားသား။ သဘာ၀အႏၱရယ္။ ေရာဂါဘယ။ စစ္ပြဲ စုံလုိ႔ေပါ့ ကမာၻပ်က္မယ္ဆုိတဲ့ထိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသားကဒါေတြကုိမပူေတာ့ဘူးဗ်။ ျပီခဲ့တဲ့အပတ္ကခင္ဗ်ားေမးခြန္း ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကုိဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ခ်ိန္ၾကည့္ေလဗ်ာ။
ကုိလူ။ ။ ခုက်ေနာ္နဲနဲစဥ္းစားၾကည့္ေနတယ္။ သမုိင္းနဲ႔ယွဥ္တဲ့အေတြးက်ေနာ့္ဆီမွာေပ်ာက္သြားျပီလား။ က်ေနာ္ဟာအနာဂတ္ကုိေမ့ထားမိသလား။

KZေက

Tuesday, December 8, 2009

စံပယ္ျဖဳျဖဴ ႏွင့္ ႏွင္းဆီနီနီ တုိ႔တြင္ကုိယ္စားျပဳမွဳမရွိ

ေမာ္ဒန္ကအစစ္အမွန္တရားကုိရုိးစင္းတိက်သည့္အမွတ္အသားတုိ႔ျဖင့္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ဟုယုံၾကည္သည္။
ျပႆနာက သည္အမွတ္အသားကေက်ာ္လြန္ျပီးအစစ္အမွန္တရားတခုခုကုိကုိယ္စားမျပဳႏုိင္မွာကုိပဲျဖစ္သည္။
ပမာဆုိရေသာ္ မွ်ားနတ္ေမာင္ပုံေလးကအခ်စ္စတင္မွဳ။ ဖူးစာ။ သုိ႔ေသာ္ဒီသေကႍတကုိေက်ာ္မျမင္ပဲ
ဟုိကေလးမွ်ားတစ္စင္းနဲ႔မူၾကဳိေၾကာ္ျငာႏွင့္တူတယ္ဆုိရင္သြားျပီ။ အမွတ္အသားသည္
သူကုိယ္စားျပဳလုိမွဳကုိေဖာ္ျပျခင္းငွာမစြမ္းသာေတာ့။
ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္မွာဒါကုိပူစရာမလုိေတာ့။ အမွတ္အသားေတြကသူ႔ဘာသာျဖစ္ေနတည္ေနတာ။
ျပင္ပကဘယ္အစစ္အမွန္တရားကုိမွကုိယ္စားမျပဳ။ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ကုိယ္စားျပဳပုံရိပ္ေတြဟာအစစ္အမွန္ေတြမဟုတ္
ျပန္ျပီးထုတ္လုပ္ဆင့္ပြားထားမွဳမ်ားသာျဖစ္သည္။ ေကာ္ပုိရိတ္ လုိဂုိ (LOGO) ေတြမွာဒီသေဘာကုိ
အထင္အရွားေတြ႔ရသည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လက္ရာတခုတြင္ယွဥ္တြဲထားသည့္အမွတ္အသားမ်ား (sign)
သည္ဘာကုိမွကိုယ္စားမျပဳ။ အ၀ုိင္းေဘးတြင္ယွဥ္ထားေသာ ၾတိဂံပုံသည္သုံးပြင့္ဆုိင္အခ်စ္ဇတ္လမ္းကုိ
ကုိယ္စားမျပဳ။ သူ႔အဆင္ေျပသလုိဒီဇုိင္းဆင္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ သတင္းစာ တြင္ပုံရိပ္မ်ားတခုႏွင့္တခု
ယွဥ္ရွိေနေသာ္လည္း အဆက္အစပ္မရွိ။
ဒါဘာအဓိပၸါယ္လည္းဆုိသည့္ေမးခြန္းကမလုိေတာ့။ ေပ်ာက္သြားျပီ။
ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္၏အဆုိပါျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားမွာမတူေသာကြဲျပားမွဳမ်ားအဆင္ေျပသလုိယွဥ္တြဲေနသည့္သေဘာမ်ဳိးပင္။
တခုျခင္းတြင္ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္မွဳရွိျပီးစုစည္းေဖာ္ျပမွဳသေဘာမသက္၀င္ေတာ့ေပ။
အလြန္ဆုံးက်ေနာ္တုိ႔လုပ္ႏုိင္တာက အမွတ္အသား တခုရဲ႕ေျပာႏုိင္ေတြးႏုိင္တဲ့အခ်က္ေတြကုိ အျခား
အမွတ္အသား တခုရဲ႕ျဖစ္ႏုိင္ေျခသေဘာတရားေတြနဲ႔ႏွဳိင္းယွဥ္ၾကည့္ဖုိ႔ျဖစ္သည္။ ႏွင္းဆီပန္းဟာဘာလဲ
ဓါးသြားဟာဘာသေဘာကုိဆုိခ်င္တာလဲ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဟာ ဒီ၂ခုၾကားကဆက္စပ္မွဳ ကုိလည္းမရွာ။
ႏွစ္ခုစလုံးကညႊန္းဆုိမဲ့ျပင္ပကအစစ္အမွန္တရားဆုိတာလည္းမရွိ ဟုဆုိသည္။ code ေတြက၀ွက္ထားတဲ့
အေျဖကုိရွာတာ decoding ဒါေမာ္ဒန္ ။ ခုပုံစံကုိေတာ့ transcoding လုိ႔ဆုိသည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္။
ငယ္ငယ္ကၾကည့္တဲ့ ပန္းစၾကႍာမွန္ေျပာင္းႏွင့္တူသည္။ တခါၾကည့္တယ္ လွည့္တယ္ ေနာက္တခါၾကည့္တယ္။
ပုံရိပ္တခုခ်င္းဆီမွာဘာအဓိပၸါယ္ရွိမလဲ။ မရွိ။ ရည္ရြယ္ခ်က္က မဆုံးႏုိင္တဲ့မ်ိဳးကြဲပုံစံေတြ
ဖန္တီးၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပန္းစၾကႍမွန္ေျပာင္းဆုိေတာ့ဘုိးေတာ္ဘုရားေခတ္ကဟာေတြလုိ႔ဆုိၾကေပမည္။
ခုေခတ္တြင္တီဗီြ။ ခ်ယ္နယ္ေတြတခုျပီးတခုေျပာင္းၾကည့္သည္။ ျမ၀တီ ျမန္မာ့အသံ ကုိရီးယားကား သတင္း
ခလုတ္တခါႏွိပ္လုိက္တုိင္းပုံရိပ္ေတြကေျပာင္းေနသည္။

KZေက

Monday, December 7, 2009

အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္း၏ယဥ္ေက်းမွဳယုတၱိ

ကုိလူ။ ။ လင္းစမ္းပါဦး ကုိဓါတ္တုိင္ရယ္
ကုိမူ။ ။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးေတြေပၚလာတာေပါ့။ ႏုိင္ငံတြင္းမွာပဲအားေကာင္းေနတဲ့ကုမၸဏီၾကီးေတြဟာနယ္နမိတ္ေတြေက်ာ္ျပီးအဆမတန္ၾကီးထြားလာခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံက ကုမၸဏီေတြဒီပုံခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၾကရာမွာ တႏုိင္ငံခ်င္းရဲ႕အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဟာ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ကမာၻလုံးစီးပြားေရး မွာခ်ိတ္ဆက္မိသြားတယ္။
ကုိလူ။ ။ multinational company တုိ႔ global economy တုိ႔ ဒီအပ္ေၾကာင္းထပ္စကားလုံးေတြလာဦးေတာ့မွာေပါ့ အင္းေပ့ါေလ ေရွာင္ခ်င္လုိ႔လဲမရဘူးဆုိေတာ့။
ကုိမူ။ ။ အက်ဴိးဆက္က ဥေရာပပုံစံကုိလုိနီစံနစ္ဟာကမာၻလုံးစီးပြားေရးအတြက္မထိေရာက္ေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးေတြဟာေဒသခံႏုိင္ငံေတြကခ်မ္းသာျပီးႏုိင္ငံေရးမွာစြက္ဖက္ႏုိင္တဲ့ အီလစ္ေတြနဲ႔ ဆက္မိသြားၾကတယ္။ အေမရိကန္ကလည္းတြန္းတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ကမာၻဆုိျပီး ဒီေရစီးကုိအားေကာင္းေစတယ္။ ကုိလုိနီလုပ္တဲ့ေခတ္ကကုန္ျပီေလ။ ဒါဒုတိယအခ်က္ေပါ့။
ကုိလူ။ ။ တတိယအေျပာင္းအလဲေလးလုပ္ပါဦး
ကုိမူ။ ။ ကြန္ပ်ဴတာ မီဒီယာ နဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေခတ္ၾကီးထဲကုိေရာက္လာတာပါပဲ။ လူေတြကစားပြဲေတြကုလားထုိင္ေတြေရစုပ္စက္ေတြ လုပ္ေရာင္းမဲ့အစား ခ်စ္ပ္ျပားေလးေတြလုပ္လာၾကတယ္။ ေရာင္းကုန္က ပုံေတြဇယားေတြအခ်က္အလက္ေတြျဖစ္လာျပီ။ သတင္းအေရးၾကီးတဲ့ေခတ္ကုိကူးလာတယ္။ ကုမဏီၾကီးေတြက ထုတ္ကုန္မဟုတ္တဲ့ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိပုိၾကီးထိန္းခ်ဳပ္လာၾကတာပါပဲ။
ကုိလူ။ ။ ဆုိေတာ့ လက္၀ါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္စံနစ္ကေန ႏုိင္ငံစုံအရင္းရွင္စံနစ္ (Multinational Capitalism) ကုိေျပာင္းလာတယ္ဆုိပါေတာ့
ကုိမူ။ ။ ဂ်ိမ္းဆင္က အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္း (Late Capitalism) လုိ႔လည္းေခၚသဗ်။ သူ႕ရဲ႕ Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism စာအုပ္ကုိအျခားပညာရွင္မ်ား ကအလ်င္းသင့္တဲ့အခါညႊန္းၾကတာသတိထားမိတယ္။
ကုိလူ။ ။ သေဘာေပါက္သလုိပဲ။ သူက ပုိ႔ေမာ္ဒန္ဟာ ႏုိင္ငံစုံအရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္းရဲ႕ယဥ္ေက်းမွဳ။ ေမာ္ဒန္ဟာလက္၀ါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္စံနစ္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမွဳလုိ႔ေျပာခ်င္တယ္ထင္တယ္။
ကုိမူ။ ။ ဒီသေဘာပါ။ ဒါေပမဲ့ ခုေခတ္ၾကဳံေတြ႔ေနရတာအားလုံးကုိ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳပဲလုိ႔မေျပာႏုိင္ဘူးေပါ့ ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳလည္းေရာယွက္ေနေသးသလုိ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ေနာက္ထပ္အယူအဆသစ္ေတြ ဆီသြားဖုိ႔အုံဖြဲ႔ေနတာမ်ဳိးလည္းေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အားေကာင္းေနတာကေတာ့ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳပဲ
ကုိလူ။ ။ စိတ္မရွိနဲ႔ေနာ္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ ကုိနားလည္လုိ႔ဘာအက်ဳိးထူးမလဲဗ်
ကုိမူ။ ။ ဂ်ိမ္းဆင္စကားအတိုင္းေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေန႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိနားလည္ဖုိ႔အတြက္ သဲလြန္စတစ္ခုတဲ့။ အရင္းရွင္ေခတ္ေႏွာင္းကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံနဲ႔ ဒီေန႔ယဥ္ေက်းမွဳပုံစံၾကားက အဆက္အစပ္တဲ့့။
ကုိလူ။ ။ ေကာင္းျပီ။ ဒါဆုိရင္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳဟာက်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာခုရွိေနျပီလား။ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ဒီေန႔ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳကုိပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္နဲ႔ဘယ္လုိဟပ္ျပလုိ႔ရမလဲ
ကုိမူ။ ။ ခင္ဗ်ား ကေတာ့အခႊ်န္နဲ႔မျပီထင္ပါရဲ႕။ က်ေနာ္လည္းေျပာခ်င္တာလွ်ာတေခ်ာင္းလုံး ယားေနေသာ္လည္း ကုိယ့္အရာမဟုတ္ေသးလုိ႔သာပါ။ ခုေျပာေနတာေတြအရင္ျဖတ္ဖုိ႔လည္းလုိေသးတယ္မလား။

KZေက