Wednesday, November 25, 2009

ျမင္ကြင္းက်ယ္ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ

လူသည္မိမိႏွင့္ေလာကဘယ္ပုံဆက္စပ္သလဲ မိမိအေတြ႔အၾကဳံႏွင့္ကမာၻၾကီးဘယ္လုိယွဥ္တြဲေနသလဲ
သိဖုိ႔လုိသည္ဟုဂ်ိမ္းဆင္ကဆုိသည္။ တခုလုံးအတြက္အမွန္ကုိမေတြ႕ႏုိင္ေသာ္လည္း
ထုိရွာေဖြမွဳျဖစ္စဥ္မွမိမိႏွင့္ကမာၻေလာကအတြက္ပုိေကာင္းေသာအေနအထားတခုကုိေတြ႔ရမည္။
အလုံးစုံအမွန္တရားမရွိႏုိင္ရင္ေသာ္မွ ထုိအမွန္တရားကုိရွာေဖြဖုိ႔အားထုတ္ရင္းလူသား၏
ဥါဏ္ပညာ ႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိျမင့္တက္လာမည္။ ေလာကေကာင္းက်ဳိးပုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ဆုိတာပဲျဖစ္သည္။
သူလည္းသူ႔အမွန္နဲ႔ ကုိယ္လည္းကုိယ့္အမွန္နဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိသူ႔သေဘာအတုိင္းပစ္ထားလုိ႔မျဖစ္။
အျခားသူမ်ား၏လြတ္လပ္မွဳကုိမေႏွာင့္ယွက္ပဲ ကုိယ့္ဘ၀ကုိယ္ပဲ့ကုိင္္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္ဟုဂ်ိမ္းဆင္ကယူဆသည္။
ဒီအတြက္ အစိတ္အပုိင္းတခုခ်င္းစီကုိနားလည္ရုံနဲ႔မျပီး တခုလုံးကုိလည္းျခဳံျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။ ျမင္ကြင္းကုိက်ယ္ႏုိင္သမွ်က်ယ္က်ယ္ခ်ဲ႕ဖုိ႔လုိသည္။
Marx ကလူေတြရဲ႕ဘ၀ေနထုိင္မွဳပုံစံကုိလူ႕အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံက ပုံေဖာ္သည္ ဆုိသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ (mode of production) သည္ လုပ္အား သဘာ၀အရင္းအျမစ္ နည္းပညာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ စတာေတြကုိဘယ္ပုံစုစည္းအသုံးျပဳသလဲဆုိသည့္ေပၚတည္သည္။ လူသည္ သင့္ေတာ္သည့္ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံကုိေရြးခ်ယ္ရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံမ်ဳိးစုံကုိေလ့လာရမည္။ လက္ရွိကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ၏သဘာ၀ႏွင့္ကုိယ္ေနရာဘယ္မွာရွိေနသလဲ ခ်ိန္ဆတတ္ရန္လုိသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံဆုိသည္လည္းလူေနမွဳစတုိင္ စကားေျပာဆုိပုံ ဖက္ရွင္ ဘာသာတရား အႏုပညာတုိ႔နဲ႕မကင္းႏုိင္ရာ ဒါကုိေလ့လာျခင္းသည္ ဓေလ့ထုံတမ္းယဥ္ေက်းမွဳ ကုိေလ့လာျခင္းဟုလည္းဆုိႏုိင္သည္။ ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳမွပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳကုိကူးေျပာင္းျခင္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံကုိပါေျပာင္းလဲေစခဲ့ေပသည္။
၂၀ရာစု၏ပထမႏွစ္၆၀တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံမွာ လက္၀ါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္စံနစ္ေပၚတြင္အေျခခံသည္။
ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ကုမၸဏီၾကီးအနည္းငယ္ကသာတုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိအဓိကပုံေဖၚသည္။ အစုိးရကလည္းဒီပုံအတုိင္းလည္ပတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ႏုိင္ငံၾကီးေတြကသူတု႔ိကုမၸဏီၾကီးေတြအတြက္ ကုန္ၾကမ္းရရန္နယ္သစ္ရွာၾကသည္။ ကုိလုိနီစံနစ္ အင္ပါယာ၀ါဒ ႏွင့္ ကမာၻစစ္ၾကီးေတြေပၚခဲ့သည္။
နည္းပညာေနာက္ခံမွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သုံးစက္ပစည္းမ်ားျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္၁၉၅၀ျပည့္ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္
ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ၌အဓိကအေျပာင္းအလဲ၃ခုေပၚလာခဲ့သည္။

KZေက

Tuesday, November 24, 2009

ဂ်ိမ္းဆင္ကုိအစဆြဲျခင္း

ကုိလူ။ ။ တခုျဖတ္ေမးမယ္ေနာ္။ ဒီအလုံးစုံအမွန္တရားဆုိတာတကယ္မရွိႏုိင္ဘူးလား။ ဥပမာ တံခါးအားလုံးကုိ
ပြင့္တဲ့ေသာ့လုိေပ့ါ။ ေက်ာင္းေတြမွာခုထိသင္ေနတာဒီအေျခခံအတုိင္းပဲရွိေသးတယ္ထင္တယ္။
ကုိမူ။ ။ အလုံးစုံအမွန္တရားဆုိတာက totality/ universality ကုိက်ေနာ္ဆုိလုိတာ။ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ master key ေပါ့ေလ။
ဒါေၾကာင့္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္သမားေတြက ဒီသေဘာတရားသက္၀င္တဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္နဲ႔အေရးအသား ေတြကုိ
master narrative လုိ႔ေခၚၾကတယ္။
ကုိလူ။ ။ ဒါဆုိအခ်ဳိ႕အစဥ္အလာဘာသာေရးထုံးတမ္းစဥ္လာသြန္သင္မွဳေတြဟာ master narrative
ေဘာင္ထဲမွာရွိေနတယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားဆုိခ်င္တာလား။
ကုိမူ။ ။ ဟုတ္တယ္ေျပာရမွာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ငယ္ငယ္ကပုံျပင္ေတြအမ်ားၾကီးနားေထာင္ခဲ့ရတယ္။
ရုိးသားၾကဳိးစားရင္တေန႔ၾကီးပြားမွာပဲဆုိတဲ့ပုံျပင္ေတြ။ ခုလုိေျပာလုိ႔ခုိးၾက၀ွက္ၾကေဟ့လုိ႔အားေပးေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။
ေရွးအစဥ္အလာမွမဟုတ္ပါဘူး။ သမုိင္းဟာလမ္းဆုံးသြားျပီ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးနဲ႕ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ
ဟာႏုိင္ငံအားလုံးအတြက္ အေျဖပဲတုိ႕။ အားလုံးဟာအေမရိကန္ယဥ္ေက်းမွဳနဲ႔ လူေနမွဳစတုိင္
ေနာက္ကုိလုိက္ၾကရေတာ့မယ္/ လုိက္ေနၾကတယ္ဆုိတာမ်ဳိး တို႔ကုိလည္း master narrative ထဲ ထဲ့ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
ကုိလူ။ ။ ခင္ဗ်ား master narrative ဆုိတာၾကီးစကားလွယ္ေပးပါဦးဗ်ာ။ က်ဳပ္သူမ်ားျပန္ဆရာလုပ္ခ်င္ရင္ခက္မယ္။
ကုိမူ။ ။ meta narrative သုိ႔ grand narrative လုိ႔လည္းေခၚၾကတယ္။
ဇတ္လမ္းငယ္ေလးေတြရဲ့သီးျခားအေနအထားမေပၚလြင္ေတာ့ပဲ ျခဳံငုံ ေကာက္ယူျပီး ရွင္းတဲ့ဇတ္လမ္း။
စုတ္ခ်က္တခုခ်င္းစီအေသးစိတ္ထက္ တခုလုံးၾကီးသေဘာကုိယူတာ။ Big picture လုိ႔လဲေရးတာေတြေတြ႔ဘူးတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔ဆီကပညာရွင္ေတြသေဘာမညီခင္ ခုေနေတာ့ master narrative ပဲလုပ္ပါဗ်ာ။ စကားမစပ္ေျပာရရင္ဒီေန႔ေခတ္ႏုိင္ငံေတြမွာတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုတခုခ်င္းရဲ႕အေရးကုိမွိန္ျပီးေယဘူယ်လူမ်ဳိးေဘာင္တခုထဲကေနကုိင္တြယ္ဖုိ႔ၾကဳိးစားေနၾကတာေတြ မေျပလည္တာေတြေတြ႔ရတယ္။ ဒါကုိ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ႏုိင္ငံေရး ရဲ႕အက်ပ္အတည္းတခုလုိ႔ေျပာႏုိင္တာေပါ့။
ကုိလူ။ ။ ကုိယ့္လူ ခင္ဗ်ားႏုိင္ငံေရးေနာက္မွလုပ္။ ခုေျပာတဲ့ထိနားလည္သေလာက္ေကာက္ခ်က္ခ်ရရင္ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္သမားေတြက အလုံစုံအမွန္တရားကုိျငင္းတယ္ ဆုိေတာ့ ေမာ္ဒန္ေခတ္ရဲ႕အထင္ကရ မာ့စ္၀ါဒကုိဆန္႔က်င္လုိက္တာေပါ့။
ကုိမူ။ ။ Marx ၀ါဒီေတြထဲမလည္း ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္သမားေတြရွိပါတယ္။ ထင္ရွားတာက FREDRIC JAMESON
သူ႔အေၾကာင္းက်ေနာ္တုိ႔ဆီက စာေဆာင္ေတြထဲေရးတာေတြနဲနဲေတာ့ဖတ္ဘူးတယ္။
ကုိလူ။ ။ လုပ္စမ္းပါဦး Marx ၀ါဒီက ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္နဲ႕တလမ္းသြားအမွန္တရားကုိ ဘယ္သုိ႔ေ၀ဖန္ျပီးဘယ္ပုံလက္ခံလုိက္တာပါလိမ့္။
ကုိမူ။ ။ ကားလက္မွတ္ၾကီးရဲ႕တပည့္သားေျမးေတြက ေခါင္းမာတာခင္ဗ်ားလည္းသိသားသနဲ႕။ ဂ်ိမ္းဆင္ၾကီးကအလုံးစုံအမွန္တရားကုိ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေဘာင္ထဲကေနသူလက္ခံလုိက္ပုံကတမ်ဳိး။ ယဥ္လွတယ္။
ကုိလူ။ ။ ဒီလုိဆုိလည္းေနာက္တေခါက္ယဥ္ယဥ္လွေလးအေၾကာင္းလုပ္ပါဗ်ာ။

KZေက

Sunday, November 22, 2009

တလမ္းေမာင္းအမွန္တရား

ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကာလသည္၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္အစျပဳသည္။
ေမာ္ဒန္ႏွင့္အဓိက ကြဲလြဲသည့္အခ်က္မွာ အလုံးစုံအတြက္ တခုတည္းေသာအမွန္တရား ကုိျငင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
လူသည္သဘာ၀အရ ကုိယ့္အယူအဆ။ သိမွတ္လက္ခံထားမွဳမ်ားကုိ
ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔မွ ေထာက္ခံပံ့ပုိးေစလုိသည္။
လူတဦးခ်င္း၏ သိစိတ္သည္ အထီးတည္းမဟုတ္။ အဆက္အစပ္ရွိသည္။
သိစိတ္သည္ လူတဦးႏွင့္တဦး ဘာသာစကားၾကားခံျဖင့္ကူးလူးဆက္ဆံရင္းေပၚထြက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္မွာ လူ႕သိစိတ္သည္ လူမွဳ၀န္းက်င္ႏွင့္ တရစပ္ထိေတြ႔ေနရသည္။
သည္အေျခခံေပၚမွာထုိင္ျပီးေမာ္ဒန္ေခတ္တြင္အားလုံးအတြက္အမွန္တရားတခု ယုံၾကည္မွဳတခုကုိ္ရွာသည္။ နမူနာဆုိရေသာ္ ဆုိရွယ္လစ္စံနစ္ျဖင့္သာ သာယာ၀ေျပာေသာလူ႔ေဘာင္ကုိေရာက္ၾကရမည္ ဆုိတာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားမ်ားေသြးစည္းၾက ဆုိတာလည္းဒီသေဘာပဲျဖစ္သည္။
ကုိယ့္အတြက္အမွန္သည္ သူ႕အတြက္လည္းအမွန္ျဖစ္ရမည္။ ဘယ္သူမဆုိ၁၀တန္းမွာအမွတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ေအာင္ရင္
ေဆးေက်ာင္းတက္ရမည္။ ဘ၀ေနာင္ေရးစိတ္ေအးရမည္။
က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္နီးစပ္ေသာသာဓကမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဦးဘ၏အမွန္တရားသည္ ေဘးအိမ္ကဦးျမ၏အမွန္တရားႏွင့္မတူေတာ့စိတ္မသက္သာစရာျဖစ္ရသည္။ မိမိ၏အေတြ႔အၾကဳံအစုံအလင္ကုိတလမ္းသြားအမွန္တရားထဲေမာ္ဒန္လူသားကေမာင္းသြင္းသည္။ မိမိကုိယ္ကုိထိမ္းခ်ဳပ္ဖုိ႔အျခားသူမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ၾကဳိးစားလာၾကေတာ့သည္။ ေမာ္ဒန္တေခတ္လုံး(၁၈ရာစုမွသည္၂၀ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ထိ)၏အာဏာရွင္ဆန္မွဳသည္ထုိအယူအဆမွေမြးဖြားလာခဲ့ေလသည္လား မေျပာတတ္ႏုိင္။ ဟစ္တလာကအာရိယန္ေသြးသည္သာျမင့္ျမတ္သည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ကမာၻကုိအုပ္စုိးရမည္ဆုိသည္။
ပို႔စ္ေမာ္ဒန္က ေမာ္ဒန္လူသား၏ ထုိဗဟုိမွခ်ဳပ္ထားေသာအေတြးအေခၚကုိတြန္းထုတ္သည္။
လက္ေတြ႔အျဖစ္ရပ္မ်ားအရ ဒီအယူအဆ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဟုျမင္လာၾကသည္။

ဆက္ပါဦးမယ္

Saturday, November 21, 2009

ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကြ်ဲျပဲ စီးျခင္း

ကုိလူ။ ။ ခင္ဗ်ားလာတာအေတာ္ပဲ။ က်ေနာ္တခုေမးခ်င္ေနတာ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိတာဘာလဲဗ်
ကုိမူ။ ။ မထိတ္သာမလန္႔သာဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားကက်ဳပ္ကုိဘာထင္လုိ႔ဒီလုိအထူးအဆန္းေမးခြန္းေတြေမးရတာပါလိမ့္
ကုိလူ။ ။ ခင္ဗ်ားကဒါမ်ဳိးေတြႏွံ႔စပ္လုိ႔ပါကုိယ့္ဆရာရယ္
ကုိမူ။ ။ အင္း က်ေနာ္ဖတ္ဖူးတဲ့ကာတြန္းတခုသြားသတိရတယ္။ ကားမွတ္တိုင္မွာဗ်ာ လူေတြအမ်ားၾကီးေစာင့္ေနတုန္း
တေယာက္က ဆရာ လုိ႔ေခၚလုိက္တာ အားလုံးလွည့္ၾကည့္ၾကတာကလား
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ ဆရာဆုိေတာ့လည္းသိသမွ်ေလး ၀ါးၾကည့္ရေတာ့မွာေပါ့
ကုိလူ။ ။ ဆရာကေတာ့တကယ့္ဆရာပါဆရာရယ္
ကုိမူ။ ။ ဒီလုိလုပ္မယ္ေလ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိတဲ့စကားလုံးကုိပဲခဏနားလည္ေအာင္ၾကဳိးစားရေအာင္။
စကားလုံးခ်ည္းသက္သက္ေပါ့ဗ်ာ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကုိခင္ဗ်ားဘယ္လုိနားလည္လဲ
ကုိလူ။ ။ ဟာ ေဟ့လူ ခင္ဗ်ားကေျဖမွာလား ေမးမွာလား
ကုိမူ။ ။ ဒီေလာက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားရပါတယ္ေလ လုပ္ၾကည့္စမ္းပါ
ကုိလူ။ ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိေတာ့ ေမာ္ဒန္လြန္ေပါ့ မဟုတ္ဘူးလား
ကုိမူ။ ။ မျငင္းသာပါဘူးေလ ဆုိေတာ့တဆင့္တက္ၾကည့္ရေအာင္ ခင္ဗ်ားအေျဖအရ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကုိနားလည္ဖို႔
၂ခုေတာ့သိဖုိ႔လုိလာတယ္ ေမာ္ဒန္ဆုိတာဘာလဲနဲ႔ ဘာလို႔ေမာ္ဒန္ကုိလြန္လာရတာလဲ
ဒီလုိေျပာရင္ရႏုိင္မယ္ထင္တယ္
ကုိလူ။ ။ ဆက္စမ္းပါဦးဗ်ာ
ကုိမူ။ ။ ေမာ္ဒန္ဆုိတာလည္းေျပာရရင္ရွည္မွာပဲ
ဒီအထဲက်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာေျပာတဲ့ေမာ္ဒန္နဲ႔အေနာက္ကလူေတြေျပာတဲ့ေမာ္ဒန္ကတူပုံမရဘူး
ကုိလူ။ ။ ဒီအေၾကာင္းေနာက္မွရွင္း ခုပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိတာကုိပဲဦးတည္ျပီးေျပာဗ်ာ
ကုိမူ။ ။ ေမာ္ဒန္ကုိလြန္လာရတဲ့အေၾကာင္းေတြကေတာ့မ်ားပုံရတယ္ က်ေနာ္စကားခံထားတယ္ေနာ္
၀ါးၾကည့္မယ္ဆုိတာ ဒီထဲကအခရာက်တဲ့အခ်က္ေလးေတြေရြးေျပာရင္ေကာင္းမလားပဲ
ကုိလူ။ ။ ခင္ဗ်ားသေဘာ က်ဳပ္နားလည္ေအာင္ေျပာဖုိ႔ေတာ့လုိမယ္ ဒါလုိရင္းပဲ
ကုိမူ။ ။ အဲသည္မွာခက္တာပဲ က်ေနာ္လည္းနားမလည္လုိ႔ေလွ်ာက္ဖတ္ရင္း ဖတ္သမွ်ေလးေျပာျပမွာပါ
ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိတာ အဓိပါယ္ေတြဆုံးရွဴံးသြားတာလုိ႔ တခ်ဳိ႕ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြမွာဆုိသဗ်
လြန္လြန္ကဲကဲေျပာရရင္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဆုိတာနားလည္ဖုိ႔မဟုတ္ဘူးဆုိပဲ
ကုိလူ။ ။ က်ဳပ္ကေတာ့ နားလည္မွျဖစ္မယ္ ခင္ဗ်ားကုိလည္းဆရာေခၚျပီးျပီ ရေအာင္သာရွင္းေပေတာ့
ကုိမူ။ ။ သင့္ျမတ္လွပါေပတယ္ ေကာင္းျပီေလ မရဲေသာ္လည္းဒီကြ်ဲျပဲ က်ေနာ္စမ္းစီးၾကည့္တာပ

ဆက္ပါဦးမယ္