Wednesday, November 25, 2009

ျမင္ကြင္းက်ယ္ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ

လူသည္မိမိႏွင့္ေလာကဘယ္ပုံဆက္စပ္သလဲ မိမိအေတြ႔အၾကဳံႏွင့္ကမာၻၾကီးဘယ္လုိယွဥ္တြဲေနသလဲ
သိဖုိ႔လုိသည္ဟုဂ်ိမ္းဆင္ကဆုိသည္။ တခုလုံးအတြက္အမွန္ကုိမေတြ႕ႏုိင္ေသာ္လည္း
ထုိရွာေဖြမွဳျဖစ္စဥ္မွမိမိႏွင့္ကမာၻေလာကအတြက္ပုိေကာင္းေသာအေနအထားတခုကုိေတြ႔ရမည္။
အလုံးစုံအမွန္တရားမရွိႏုိင္ရင္ေသာ္မွ ထုိအမွန္တရားကုိရွာေဖြဖုိ႔အားထုတ္ရင္းလူသား၏
ဥါဏ္ပညာ ႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိျမင့္တက္လာမည္။ ေလာကေကာင္းက်ဳိးပုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ဆုိတာပဲျဖစ္သည္။
သူလည္းသူ႔အမွန္နဲ႔ ကုိယ္လည္းကုိယ့္အမွန္နဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိသူ႔သေဘာအတုိင္းပစ္ထားလုိ႔မျဖစ္။
အျခားသူမ်ား၏လြတ္လပ္မွဳကုိမေႏွာင့္ယွက္ပဲ ကုိယ့္ဘ၀ကုိယ္ပဲ့ကုိင္္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္ဟုဂ်ိမ္းဆင္ကယူဆသည္။
ဒီအတြက္ အစိတ္အပုိင္းတခုခ်င္းစီကုိနားလည္ရုံနဲ႔မျပီး တခုလုံးကုိလည္းျခဳံျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။ ျမင္ကြင္းကုိက်ယ္ႏုိင္သမွ်က်ယ္က်ယ္ခ်ဲ႕ဖုိ႔လုိသည္။
Marx ကလူေတြရဲ႕ဘ၀ေနထုိင္မွဳပုံစံကုိလူ႕အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံက ပုံေဖာ္သည္ ဆုိသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ (mode of production) သည္ လုပ္အား သဘာ၀အရင္းအျမစ္ နည္းပညာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ စတာေတြကုိဘယ္ပုံစုစည္းအသုံးျပဳသလဲဆုိသည့္ေပၚတည္သည္။ လူသည္ သင့္ေတာ္သည့္ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံကုိေရြးခ်ယ္ရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံမ်ဳိးစုံကုိေလ့လာရမည္။ လက္ရွိကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ၏သဘာ၀ႏွင့္ကုိယ္ေနရာဘယ္မွာရွိေနသလဲ ခ်ိန္ဆတတ္ရန္လုိသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံဆုိသည္လည္းလူေနမွဳစတုိင္ စကားေျပာဆုိပုံ ဖက္ရွင္ ဘာသာတရား အႏုပညာတုိ႔နဲ႕မကင္းႏုိင္ရာ ဒါကုိေလ့လာျခင္းသည္ ဓေလ့ထုံတမ္းယဥ္ေက်းမွဳ ကုိေလ့လာျခင္းဟုလည္းဆုိႏုိင္သည္။ ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳမွပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳကုိကူးေျပာင္းျခင္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံကုိပါေျပာင္းလဲေစခဲ့ေပသည္။
၂၀ရာစု၏ပထမႏွစ္၆၀တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံမွာ လက္၀ါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္စံနစ္ေပၚတြင္အေျခခံသည္။
ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ကုမၸဏီၾကီးအနည္းငယ္ကသာတုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိအဓိကပုံေဖၚသည္။ အစုိးရကလည္းဒီပုံအတုိင္းလည္ပတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ႏုိင္ငံၾကီးေတြကသူတု႔ိကုမၸဏီၾကီးေတြအတြက္ ကုန္ၾကမ္းရရန္နယ္သစ္ရွာၾကသည္။ ကုိလုိနီစံနစ္ အင္ပါယာ၀ါဒ ႏွင့္ ကမာၻစစ္ၾကီးေတြေပၚခဲ့သည္။
နည္းပညာေနာက္ခံမွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သုံးစက္ပစည္းမ်ားျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္၁၉၅၀ျပည့္ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္
ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံ၌အဓိကအေျပာင္းအလဲ၃ခုေပၚလာခဲ့သည္။

KZေက

2 comments:

  1. ဂ်ိမ္းဆင္က အညမညက်မ္းကုိ မေရးခင္က ပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္ဆုိရင္ေတာ့ သူ.ဆီကေန အညမညက်မ္းေရးဖုိ. Idea ရသြားတာျဖစ္ရမယ္။ သုိ.မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာ့ သူက အညမညက်မ္းကုိ ဖတ္ဖူးထားတဲ့လူျဖစ္ရမယ္….ဟဲဟဲ။

    ReplyDelete
  2. သူကမာက့္ကစစ္ေလဗ်ာ ခုထိသက္ရွိထင္ရွားပါ

    ReplyDelete