Monday, December 21, 2009

တီဗြီဇတ္လမ္းေကာင္းသျဖင့္အလွ်င္အျမန္၀တ္ျပဳလုိက္ရေသာ ပန္းစၾကၤာမွန္ေျပာင္းထဲကဘာသာတရား

မီဒီယာႏွင့္ေစ်းကြက္၏အရွိန္အ၀ါၾကီးမားလာသည္။ ေမာ္ဒန္အၾကဳိေခတ္ကေပးခဲ့ေသာဘုရားသခင္၏ေနရာကုိ ယူလုိက္သည္ဟုပင္တင္စားရေတာ့သည္။ ဘုရားစာေတြကရွည္သည္။ ဂုိဂဲမွာတခါကလစ္ရင္အကုန္သိရသည္။ တနဂၤေႏြဘုရားေက်ာင္းသြားခ်ိန္မရ။ ဒီေန႔စတင္းဖုိ႔တံတားကုိသရဲနီေတြလာမည္။ ဘီယာဆုိင္မွာေနရာေကာင္းေလးရဖုိ႔လုိသည္။ ေမာ္ဒန္ေခတ္တုန္းကသူ႔အရင္ျဖစ္ခဲ့ျပဳခဲ့ယုံၾကည္ခဲ့သမွ်ကုိေခတ္မမွီ အားလုံးေဟာင္းကုန္ျပီဟုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ေအာ္စကာ၀ုိင္းကအားလုံးအသစ္လုပ္ၾကဆုိသည္။ ဒါ၀င္၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အရ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းမွဳကုိ ျငင္းဆုိသည္။ သိပၸံေခတ္အသိတရားႏွင့္ဘုရားသခင္ကုိကုိးကြယ္ဖုိ႔ဆုေတာင္းဖုိ႔လုိေသးသေလာ။ ေကာင္းကင္ဘုံသည္ တျခားကမာၻ။ ဘာသာေရးယုံၾကည္ကုိးကြယ္မွဳမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရွးရုိးယုံၾကည္ကုိးကြယ္မွဳမ်ားကုိေမာ္ဒန္ေခတ္အသိအျမင္မ်ားျဖင့္ဖြင့္ဆုိခ်က္အသစ္မ်ားလုပ္ၾကသည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္မွာဒီျပႆနာမရွိ။ သမုိင္းကုိမ်က္ေျချပတ္သြားေသာပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသားသည္အတိတ္ႏွင့္ယေန႔ၾကား တြင္စုိးရိမ္ပူပန္စရာမရွိ။ ေန႔စဥ္လူေနမွဳဘ၀သည္သာ တိတိက်က်ဆုိရလွ်င္ မီဒီယာႏွင့္ေစ်းကြက္က အရိပ္ထုိးထားေသာ ေန႔စဥ္ဘ၀ ကုိသာအာရုံစုိက္ေတာ့သည္။ ဘာသာတရားအေၾကာင္းစဥ္းစားခ်ိန္ သိပ္မေပးႏုိင္ေတာ့။ သဘာ၀ မသိစိတ္ ၀ိညာဥ္ေလာက ဒါေတြမေတြးအားျပီ။
တဘက္တြင္ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ထဲ အေျခခံ၀ါဒီတုိ႔၏ဘာသာေရးယုံၾကည္မွဳေတြအေရးပါလာတာ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။
တကယ္တမ္းတြင္အေျခခံ၀ါဒီေတြကယုံၾကည္မွဳႏွင့္လက္ေတြ႔ရုပ္၀ထၳဳေလာကကုိေပါင္းစပ္ေနထုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။
က်မ္းစာႏွင့္ေခတ္ျပဳိင္လူမွဳဘ၀ၾကားမွာဘာအခုအခံမွမရွိလက္ခံထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေမာ္ဒန္ေခတ္အသိတရားႏွင့္က်မ္းစာကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းအဓိပၸါယ္အသစ္ဖြင့္ျခင္းကုိပင္ျငင္းပယ္ခဲ့ သူမ်ားျဖစ္သည္။ က်မ္းရင္းထဲမွာကုိပင္ကုိယ္၀န္ဖ်က္တာ ကုိယ္ၾကဳိက္တဲ့ေဘာလုံးအသင္းႏုိင္ဖုိ႔ ဆုေတာင္းတာကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဟုဆုိသည္။ ဒါကက်မ္းစာပါတကယ့္ဘာသာေရးပညတ္ခ်က္ ယုံၾကည္မွဳမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္လည္း အေျခခံ၀ါဒီမ်ား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပုံမွာအတိတ္ကုိပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္လူသား ရုပ္ရွင္မ်ားမွတဆင့္ လက္ခံထားပုံႏွင့္ပုံစံတူပင္။
လူမွဳ၀န္းက်င္တြင္လည္းသူတုိ႔အတြက္မ၀င္ဆန္႔ႏုိင္စရာမရွိ။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္သမားမ်ားက တခုထဲေသာအလုံးစုံအမွန္တရား ကုိျငင္းခ်က္ထုတ္ျပီး မတူကြဲျပားမွဳမ်ားကုိလက္ခံႏုိင္လွ်င္သူတုိ႔၏ျဖစ္တည္မွဳကုိ ဆန္႔က်င္စရာမရွိေပ။ ေထာက္ျပစရာရွိတာကအေျခခံ၀ါဒီမ်ားကသာ အျခားသူတုိ႔၏မတူကြဲျပားေသာ အယူအဆႏွင့္ယုံၾကည္မွဳကုိသာလက္မခံႏုိင္ျခင္းပင္။ သုိ႔ေသာ္သူတုိ႔သည္လည္းအျခားသူမ်ားနည္းတူ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ေခတ္၏ေစ်းကြက္မီဒီယာႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳထဲၾကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ မၾကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ ေမ်ာပါေနရသည္။
သူတုိ႔လည္းအီးေမးသုံးရသည္။ ဆူပါမားကက္ထဲေစ်း၀ယ္ရသည္။ ညတုိင္ေရာက္လွ်င္တီဗြီၾကည့္ရ ေၾကာ္ျငာေတြၾကည့္ရသည္သာ။
အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမွဳကုိဆန္႔က်င္ေသာအေျခခံ၀ါဒီမ်ားသည္ ဒီယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္မကင္းႏုိင္ေပ။ အီရန္ကုိၾကည့္ ေခတ္မွီမီဒီယာေတြနည္းမ်ဳိးစုံသုံးသည္။ အီရတ္နဲ႔စစ္မွာအေနာက္လုပ္ေခတ္မွီလက္နက္ေတြသုံးသည္။ ေခတ္မွီဘဏ္စံနစ္သုံးသည္။ ဒီေန႔ေခတ္ထဲဒီပစၥည္းေတြမွမသုံးႏုိင္လွ်င္ ဒီစံနစ္ေတြမွမယဥ္ပါးလွ်င္ မျဖစ္ဆုိတာသူတုိ႔လည္းနားလည္ထားသည္။ ကမာၻ႔ဘာသာတရားေစ်းကြက္ထဲ သူတုိ႔လည္းသူတုိ႔ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္မွဳ ကုိျပန္႔ပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အေျခခံ၀ါဒီတုိ႔၏ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မွဳစံနစ္သည္လည္း ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယဥ္ေက်းမွဳပန္းစၾကၤာမွန္ေျပာင္းထဲက အစက္အေပ်ာက္အခက္အလက္တခုျဖစ္သည္။

KZေက

No comments:

Post a Comment