Monday, August 23, 2010

၈။ အင္းေလးမွာရြာတဲ့မုိး၊အင္တာဆပ္ဂ်က္တစ္ႏွင့္ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္သေဘာညီျခင္း

ကုိလူ။ ။ ဒါဆုိသူ႔ရဲ႕ဘာသာေဗဒအျမင္ဘယ္မွာအေျခခံသလဲနဲ႔ဘယ္လုိေျပာင္းသလဲဆုိတာေလးရွင္းပါဦး
ကုိမူ။ ။ သူ႔ဘာသာေဗဒက သူ႔ေရွ႕ကဂ်ာမန္တေယာက္ရဲ႕ေမာ္ဒယ္ကုိလက္ခံထားတာကစတာ။ ဖန္ရွင္သုံးခုရွိတယ္။ ပုံကုိအရင္ၾကည့္လိုက္ရင္ေကာင္းမယ္

ကုိလူ။ ။ ေျပာသူ၊ နားေထာင္သူ နဲ႔ ၀န္းက်င္မွာရွိေနတဲ့ အခ်က္အလက္၊ အရာ၀ထၳဳ သုံးပုိင္းခြဲျပီး ဖန္ရွင္သုံးမ်ဳိးခြဲထားတာကုိး။
ကုိမူ။ ။ ဟာဘားမားလက္ခံတဲ့ အဓိပၸါယ္တုိ႔ နားလည္တာတုိ႔ဆုိတာက ေျပာသူ (Speaker) နဲ႔ ျပင္ပကမၻာ က၀ထၳဳ၊ အခ်က္အလက္ေတြေနကေပးတဲ့ Cognitive function ကေနလာရတာမဟုတ္ဘူး၊ ေျပာသူနဲ႔ နားဆင္သူ (Hearer) ၾကားကခ်ိတ္ဆက္မွဳ Intersubjectivity ကလာတာ၊
ကုိလူ။ ။ အဓိပၸါယ္ဟာ Objective မဟုတ္ဘူး၊ Intersubjective လုိ႔ဆုိခ်င္တာလား။
ကုိမူ။ ။ ဒီသေဘာပါ။ ဥပမာဗ်ာ ခင္ဗ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြတေယာက္ ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚက ေကာ္ဖီဆုိင္မွာထုိင္ေနတုန္း သူက မေန႔ကအင္းေလးမွာမုိးေတာ္ေတာ္ရြာလုိက္တယ္ လုိ႔ေျပာတယ္။ ဒီစကားမွာဘာမ်ားနားမလည္စရာပါသလဲ။ သူ႔ရဲ႕ စာသားအဓိပၸါယ္ (Literal Meaning) ကုိခင္ဗ်ားသိတာပဲ။
အင္းေလးမွာမုိးရြာတာ ရန္ကုန္သားခင္ဗ်ားအတြက္ဘာအဓိပၸါယ္လဲ။ ရြာေပါ့၊ ဘာျဖစ္သလဲ။ ဒါေပမဲ့ အင္းေလးကန္ေကာလာတဲ့ကိစၥ မုိးနဲလုိ႔ သဘာ၀၀န္းက်င္ပ်က္စီးလုိ႔ အစရွိတာေတြ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပာခဲ့ဘူးရင္ ဒီစကားဟာတစုံတရာ အဓိပၸါယ္ပုိရွိလာတယ္။
ကုိလူ။ ။ ခင္ဗ်ားက ျပီးခဲ့တဲ့တပတ္ေက်ာ္ကေဆြးေႏြးတဲ့ အဓိပၸါယ္တုိ႔နားလည္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေနာက္ကြယ္က က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္မွဳ နဲ႔ျပန္ဆက္ေနတာကုိး။ ဒါ Validity claim တခုလုိ႔ဆုိခ်င္တယ္ေပါ့။
ကုိမူ။ ။ တခုေတာ့ရွိတယ္၊ ခုဟာဘာမားဆုိခ်င္တဲ့ Communicate လုပ္ သူခ်င္း
ျပန္လွန္ခ်ိတ္ဆက္သေဘာညီမွဳ (Intersubjective agreement) ဟာ သူ႔ေရွ႕ကလူေတြ (contractual သမားေတြ) လက္ခံထားတဲ့ လူမွဳအစီအစဥ္ဟာ Shared meaning and understanding ကေနယူရမယ္ ဆုိတာ မ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒီအခ်က္ကုိလက္မခံလုိ႔ Intersubjective ကုိသူတင္ျပလာတာ။
ကုိလူ။ ။ သုိ႔ေပမယ့္တခုေတာ့ေမးခ်င္ေသးတယ္။ ေျပာသူရဲ႕ validity claim ကုိနားေထာင္သူက ျငင္းခဲ့လုိ႔ ဆက္သြယ္မွဳျပတ္ေတာက္သြားတာမ်ဳိးကုိေကာသူဘယ္လုိမွတ္ခ်က္ေပးသလဲ။
ကုိမူ။ ။ ဥပမာခင္ဗ်ားေဆးလိပ္ဗူးထုတ္တာေတြ႔လုိ႔ က်ေနာ္ကရုံးခန္းထဲေဆးလိပ္မေသာက္ဖုိ႔ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားကက်ေနာ္ေဆးလိပ္ေသာက္တာသိေတာ့ ဒီလူဘာလဲေပါ့။ လက္မခံခ်င္ဘူး။ ျပီးေတာ့မွ ရွင္းျပလုိ႔ က်ေနာ္ေဆးလိပ္ျဖတ္ထားတာသိသြားျပီး ေဆးလိပ္ေသာက္ဖုိ႔ခနဆုိင္းထားလုိက္တယ္။ ဒီေနရာေရာက္ေတာ့ က်ဳိးေၾကာင္းက်မွဳကပံ့ပုိးတဲ့သေဘာညီမွဳ (Rationally motivated consensus) တခုကိုျပန္ရတယ္ လုိ႔ဟာဘားမားကဆုိတယ္ ။ ဒါ ခုေနာက္ပုိင္း Social Scientist ေတြအေျပာမ်ားလာတဲ့ Discourse ဆုိတာပါပဲ။ Communication တခုမွာ ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းမွဳတခုကေန ေျပလည္မွဳ တခုကုိရတယ္ဆုိ တာေပါ့။
ကုိလူ။ ။ တတ္ႏုိင္သမွ် လုိရင္းတုိရွင္းေလးေတာ့လုပ္ပါကုိယ့္ဆရာရယ္။ သီအုိရီသက္သက္ေတြ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာစကားေတြ တတ္ႏုိင္သမွ်ေလွ်ာ့ပါမွ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္သက္သက္သာသာ ခ်င့္ခိ်န္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
ကုိမူ။ ။ စိတ္ခ်ပါ။ က်ေနာ္လည္းအက်ယ္ ေျပာရေလာက္ေအာင္မသိပါဘူး။ ဒီစကားလုံးေတြနဲ႔သေဘာတရားေတြကုိ အၾကမ္းပဲသြားမွာပါ။ Validity Claim သုံးမ်ဳိး၊ Discourse သုံးလႊာ၊ လူမွဳအစီအစဥ္နဲ႔ ျပီးေတာ့ က်င့္၀တ္ (Ethic) ပါးပါးေျပာျပီးရင္ခင္ဗ်ားသေဘာေတြ႔ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးတုိ႔ ဒီမုိကေရစီတုိ႔ ဥပေဒတုိ႔ ပုိ႔စ္ေနရွင္နယ္စီတီဇင္ရွစ္ပ္ တုိ႔ေျပာျပီးရင္ေတာ့ ျပီးပါျပီ ။

KZေက

No comments:

Post a Comment