Monday, January 18, 2010

ပုိမုိစိတ္ကူးယဥ္ႏုိင္ငံေတာ္

ကုိလူ။ ။ဒီကေန႔မီဒီယာကေတာ့လက္တန္ရွည္လြန္းလွပါတယ္ဗ်ာ
ကုိမူ။ ။ဒါေၾကာင့္မုိ႔ပဲက်ေနာ္တုိ႔ဟာ ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ တီထြင္မွဳ စမ္းသတ္မွဳေတြလုပ္လာႏုိင္ၾကတယ္။ တကမာၻလုံးစုေပါင္းျပီးဘယ္လုိေနထုိင္မွဳပုံစံဟာ လူသားအတြက္သင့္ေတာ္မယ္ဆုိတာ မ်ဳိးေတြစဥ္းစားလာႏုိင္ၾကတာေပါ့။
ကုိလူ။ ။ခင္ဗ်ားေျပာခ်င္တာ လူသားရဲ႕အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြ ဆႏၵေတြကုိေျပလည္ေစမဲ့ ႏုိင္ငံေရးစံနစ္္တခုကုိဆုိခ်င္တာမလား။ ဒါေပမဲ့ခုေျပာေနပုံက Utopia (စိတ္ကူးယဥ္ႏုိင္ငံေတာ္) ဆီျပန္သြားေနသလုိပဲ။
ကုိမူ။ ။ေရွးကေတာ့ဘုရင္ေတြဟာ သူတို႔ကုိယ္သူတုိ႔ နတ္ဘုရားတမ်ဳိးလုိလုိဆုိၾကတာ။ သူတုိ႔ဟာကယ္တင္ရွင္ေတြေပါ့ေလ။ အလယ္ေခတ္ ခရစ္ရွယန္ဘုရင္ေတြကသူတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဟာ တုိင္းသူျပည္သားေတြအားလုံးကုိ ေအဒင္ဥယဥ္ဆီေခၚသြားမဲ့ အစီအစဥ္ရဲ့တစိတ္တပုိင္းလုိမ်ဳိးကုိေျပာတာ။ ေမာ္ဒန္ေခတ္ေရာက္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီေပါ့။ သာယာေသာလူ႔ေဘာင္ကုိ ႏုိင္ငံေရးစံနစ္တခုတည္းနဲ႔ေရာက္ရမယ္ဆုိတယ္။
ကုိလူ။ ။ဘာလဲ ခင္ဗ်ားက ေခတ္တုိင္းမွာစိတ္ကူးယဥ္ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတဲ့အေတြးအေခၚနဲ႔ေတာ့ မကင္းၾကဘူးေျပာခ်င္တာလား
ကုိမူ။ ။အင္း ဒါေပမဲ့ ခုပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္ေခတ္ၾကေတာ့ အရင္ေခတ္ေတြကလုိ စိတ္ကူးယဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကတိက၀တ္ေတြ ႏုိင္ငံေရး ေတြကုိဘယ္လုိယုံၾကည္ရမလဲဆုိတဲ့ျပသနာမရွိေတာ့ဘူး။ ေျပာမယ္ဆုိ ပု႔ိစ္ေမာ္ဒန္လူသား ဟာအားလုံးစုစည္းျပီးသာယာေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုတည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးမ်ဳိးမရွိေတာ့ဘူး။
ကုိလူ။ ။က်ေနာ္ေတာ့နားမလည္ဘူးဗ်ာ
ကုိမူ။ ။ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ရဲ႕စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ အရင္ရွိခဲ့တဲ့ Utopia ေတြလုိစုစည္းေပါင္းစပ္ျပီး အားလုံးတခုတည္းေသာပန္းတုိင္ကုိသြားၾကတာမ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ယူတုိပီယာ ဟာမတူညီမွဳ ကြဲျပားျခားနားမွဳေတြကေနသြားတာ။ တစုတဖြဲ႔ခ်င္းစီဟာကုိယ့္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ႏွဳန္းစံတန္ဖုိးကုိ အျခားတဖြဲ႔နဲ႔ယွဥ္တြဲ ထားႏုိင္ရမယ္။ ကုိယ့္အမွန္တရားကသူ႕အမွန္တရားထက္သာတယ္ဆုိတာမ်ဳိးလုပ္လုိ႔မရဘူး။ TV မွာခ်ယ္နယ္ေတြယွဥ္ျပီးရွိေနသလုိေပါ့။
ကုိလူ။ ။ေအးေပါ့ဗ်ာ ဟုတ္လာရင္ေတာ့ဟုတ္လာတယ္ေျပာရေတာ့မွာေပါ့။ ခင္ဗ်ားသုံးတဲ့စကားလုံးေတြျပန္သုံးရရင္ တဦးခ်င္းဆီရဲ႕ sign ေတြ code ေတြကုိ ပန္းစၾကံာမွန္ေျပာင္းထဲသူ႕ခ်ယ္နယ္နဲ႔သူလွည့္မယ္။ သူမ်ားရဲ႕အမွတ္အသားကုိကုိယ္ကအဓိပၸါယ္မေဖၚဘူး transcoding ပဲလုပ္မယ္။ ဒီ diversity နဲ႔ postmodern utopia ကုိသြားမယ္ေပါ့။
ကုိမူ။ ။လက္ရွိအခ်ိန္မွာလက္ရွိေတြ႔ေနတဲ့အေတြ႔အၾကဳံကုိတန္ဖုိးထားရမယ္။ ဒါကုိအတိတ္နဲ႔ေရာအနာဂတ္နဲ႔ေရာ သြားျပီးေရာေထြးမျပစ္ရဘူး။ လူတဦးခ်င္းစီရဲ႕ အေတြ႔အၾကဳံဟာ အစစ္ေတြအမွန္ေတြပဲ။ ျပီးေတာ့ညီမွ်မွဳလည္းရွိေနရမယ္ေပါ့။ ဒီစံနဲ႔မ၀င္လုိ႔ ငါ့ေဘာင္နဲ႔မကုိက္လုိ႔ဆုိတာမ်ဳိးေတြ မရွိေစရဘူး။ တခုတည္းေသာအလုံးစုံျဖစ္မွဳသေဘာဟာဒီလုိအယူအဆနဲ႔ပ်က္သြားရမယ္။
ကုိလူ။ ။အလဲ့၊ ခင္ဗ်ားပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္က တယ္ဟန္က်ပါလားဗ်ာ။
ကုိမူ။ ။ဒီအေျခအေနကုိေရာက္သြားရင္ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ကုိေက်ာ္သြားျပီလို႔ေျပာႏုိင္တယ္။ လြတ္လပ္ျပီးတဦးခ်င္းစီျဖစ္ ေနတဲ့ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္လူသားဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳပုံစံသစ္ကုိရွာေဖြလာၾကမယ္။ စုစည္းရွာေဖြလာတယ္ဆုိေပမဲ့ တဦးစီရဲ႕အခန္းဟာျမင့္မားလာေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔တာ၀န္ယူမွဳမွာ တဦးခ်င္းစီပါ၀င္လာမယ္။ ေမာ္ဒန္ေခတ္ရဲ႕ centered self နဲ႔ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ရဲ႕ schizophrenic self ကုိေက်ာ္လြန္လာမယ္လုိ႔ဆုိတယ္။
ကုိလူ။ ။ခင္ဗ်ားကေတာ့လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ျပီ။ centered self ကုိေတာ့က်ဳပ္နားလည္သလုိပဲ။ တခုေပၚ(သုိ႔) ဗဟုိကုိအားျပဳထားတာ။ ႏုိင္ငံေရးမွာလူမ်ဳိးၾကီးအေတြးအေခၚလုိမ်ဳိး။ ၀ထၳဳတပုဒ္လုံးမွာေပးခ်င္တဲ့အဓိက အယူအဆဆီေရာက္ေအာင္(ဗဟုိခ်က္ကုိေရာက္ေအာင္) ေဘးကသုိင္း၀ုိင္းေရးသားတာမ်ဳိး။ schizophrenic self ဆုိတာၾကီးကဘာလဲဗ်။
ကုိမူ။ ။က်ေနာ္နဲ႔လည္းဒီစကားလုံးေတြမရင္းႏွီးလွပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ေရွ႕မွာေျပာခဲ့ၾကတယ္ေလ။ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္လူသားဟာ အဆက္အစပ္မဲ့ေနတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္စရာမလုိတဲ့ အမွတ္အသားေတြကုိ အျမဲထိေတြ႔ေနရတယ္။ TV ကေနပုံရိပ္ေတြကုိတရစပ္လွည့္ထုတ္ေနရာမွာ အစစ္အမွန္တရား (reality) ဟာျဖာထြက္သြားတယ္။ ေမာ္ဒန္ေခတ္ကေျပာခဲ့တဲ့ ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္မွဳ (identity) တုိ႔အစစ္အမွန္အေတြ႔အၾကဳံ (authentic experience) တုိ႔ ဆုိတာေတြကုိမေျပာၾကေတာ့ဘူး။ ဒီလုိလြတ္ေျမာက္ျပီး (ဗဟုိခ်ဳပ္မွဳ၊ အစစ္အမွန္တရား၊ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္အသား ေတြကေနလြတ္ေျမာက္ျပီး) ျဖာထြက္လြင့္ေမ်ာေနမွဳကုိ schizophrenic self လုိ႔ဆုိပုံပါပဲ။
ကုိလူ။ ။ခင္ဗ်ားဟာကသီခ်င္းထဲကလုိဆုိ ငါဟာငါမဟုတ္ဘူး၊ ဆုိတာမ်ဳိးၾကီးေပါ့။
ကုိမူ။ ။အဲဒါကုိပဲ The death of Subject လုိ႔ဆုိၾကေၾကာင္းပါဗ်ာ။

KZေက

No comments:

Post a Comment